Mer än Ekologiskt

Vårt sociala och ekologiska ansvar

Du har kanske redan lagt märke till vårt YOGI TEA®-sigill med de engelska begreppen för ”ekologiskt”, ”etiskt” och ”hållbart”? Historien bakom går långt tillbaka - till när YOGI TEA® först grundades.


Sedan vårt företag grundades för 40 år sedan, har fokus varit att värna om miljön, våra medmänniskor och oss själva i allt vi gjort. Och det på alla nivåer. Helt enligt den indiska ayurvedafilosofin, som förespråkar medvetenhet och balans i alla handlingar.

Den här djupa kunskapen har sedan länge inkluderats i vårt arbete och kommer även i fortsättningen att göra det, med respekt och finkänslighet. Vi försöker att agera rättvist och korrekt varje dag - inom alla områden. Samtidigt frågar vi kontinuerligt oss själva vad vi kan förbättra, i framtiden och även här och nu. Helt enligt ayurvedisk tradition efterlever vi vår filosofi inte bara genom ord, utan också genom handlingar.

Och därför står YOGI TEA® för mycket mer än bara ekologiska produkter. Vårt motto lyder ”Feel good. Be good. Do good.” Vi tar vårt ansvar för naturen och människor i alla aspekter. Engagemang och strävan förenas i vårt YOGI TEA®-sigill - en symbol som står för incitament och att ställning. För ännu bättre te, från fältet till tekoppen: ekologiskt, etiskt, hållbart.

 

Ekologiskt

YOGI TEA® var och är en av pionjärerna inom ekologiska produkter och har varit med om att skapa denna - numera mycket utbredda - trend. Som ett av världens första ekologiska temärken söker vi ständigt efter de allra bästa ekologiska ingredienserna. Alla ingredienser i våra teer kommer från ekologiska odlingar. Det finns ingenting i våra teer som inte ska vara där!

 • 100 % ekologiskt certifierade
 • Utan syntetiska tillsatser och utan smakförstärkare
 • Utan syntetiska aromer och utan kemiska gödselmedel
 • Fria från gentekniskt förändrade organismer

 Etiskt

Med YOGI TEA® vill vi inspirera våra medmänniskor till att må bra, värna om sin hälsa och göra gott för miljön och andra. Vi är noga med att agera rättvist och korrekt - gentemot våra partners, leverantörer och människor i odlingsområden. Vi stödjer förutom miljön också många sociala projekt, som bidrar till att hela tiden förbättra livet på plats.

 • 100 % CO2-neutrala transporter av våra råvaror
 • Finansieringsprogram för våra partners i odlingsområdena
 • Planering av årliga program för direkt stöd till bönderna
 • Sociala självhjälpsprojekt

 


Hållbarhet

Vad kännetecknar hållbara företag? Vårt svar: Att de är medvetna om sitt stora sociala och ekologiska ansvar och eftersträvar hållbarhet inom alla områden av sin verksamhet. Hållbarhet är ett mycket viktigt tema för oss. Vi analyserar kontinuerligt vårt agerande och försöker hela tiden bli ännu mer miljömedvetna.


 
Våra förpackningar:

 • Endast användning av FSC®-certifierat papper
 • Klorfria, fria från mineralolja och återvinningsbara
 • Komplett komposterbara tepåsar - ekologiskt nedbrytbara och naturligt fria från plast samt genmanipulerande material
   

Vad de består av: Här finns mer information om våra förpackningar

 

Vår produktion:

 • Miljövänlig: Ingen användning av fossilt bränsle i våra värmesystem
 • Hållbar: Ström från förnybara energikällor
 • Effektiv: Energin för luftkonditioneringen anpassas efter respektive behov
 • Istället för lastbilstransporter: Transport från produktionsplatsen till lagret sker huvudsakligen via järnväg
   

Inblick i fabriken: Mer information om vår produktion
 

Klimatneutral transport med fartyg:

 • Klimatneutral sjöfrakt av våra ingredienser
 • Genom att använda ekologiskt bränsle utjämnas CO2-utsläppet som genereras genom sjöfrakten till 100 %
 • Till följd av detta och andra åtgärder reduceras vårt ekologiska fotavtryck
 • Med full kraft framåt: YOGI TEA® investerar och bidrar aktivt till energiövergången inom transportbranschen
   

Vill du veta mer om våra transportalternativ? Här hittar du mer information!


Våra medarbetare:

 • I total balans: Flexibla och behovsanpassade arbetstider för alla
 • Tillvaratagande av medarbetarnas fulla potential: Vi stödjer professionella vidareutbildningsinitiativ, så att alla har möjlighet att utveckla sin potential
 • Tillsammans kan vi hjälpa och förändra: Vi stödjer det sociala engagemanget hos våra medarbetare och stödjer även privata välgörenhetsprojekt
   

Mer information om arbetet på YOGI TEA®

Vårt märke står för...