Hållbarhet

Vår hållbarhetssträvan för YOGI TEA®

Vad vi beslutar och konsumerar i en ort i världen har inverkan på andra orter i världen, och det vi gör idag kan göra skillnad i framtiden. Vi på YOGI TEA® har som mål att vårt bidrag till framtiden och vår gärning i världen ska ha en positiv inverkan och göra gott under lång tid. Våra beslut och fysiska gärningar sker alltid i enlighet med vår hållbara inställning. Vi visar dig gärna, hur vi håller den levande varje dag.

 

Heal & Revive

100 % ekologiskt eller: Varför ekologiskt är bättre

Alla YOGI TEA®-ingredienser stammar till 100 % från kontrollerade ekologiska odlingar och har således en eko-certifiering. För många är en sund, hållbar livsstil och köp av ekologiska produkter kanske redan en självklarhet. Men det lönar sig, att ta en närmare titt: Vilka är fördelarna med ekologiska produkter?

Fördelarna med ekologiskt jordbruk är många, eftersom det inte bara är ekologiskt utan också socialt hållbart.

  • Bättre för marken: Ett hållbart jordbruk ger sunda, välmående marker och exploaterar dem inte. Denna typ av jordbruk förhindrar nedsmutsning, t.ex. genom bekämpningsmedel eller gödselmedel, och ger bättre vattenlagring i marken.
  • Mindre utsläpp, mer mångfald av djur och växtarter: Eftersom man inte använder syntetiska bekämpningsmedel inom ekologiskt jordbruk, lämnar de ett mindre CO2-fotavtryck. Genom att man avstår från bekämpningsmedel, resulterar det dessutom i en högre artmångfald än inom det konventionella jordbruket.
  • Utan genteknik: Följderna av användning av genteknik är än så länge inte kända, och riskerna för biverkningar är stora. Av goda skäl är därför användning av gentekniskt förändrade organismer (GVO) samt gentekniskt förändrade frön, växter och gödselmedel förbjudet inom ekologiskt jordbruk. YOGI TEA® är och kommer att förbli fritt från genteknik. 
     

Ekologiskt jordbruk använder inga bekämpningsmedel - vilket skyddar både miljö och människor. Studier har visat att bekämpningsmedel har en negativ inverkan på hälsan.

Därmed är ”eko“ inte bara ekologiskt hållbart utan också bra för miljön. Ekologisk produktion är ett värdefullt bidrag till social hållbarhet, som vi alla direkt profiterar från.
 


 

Empower & Enrich

Stärkning av odlingsområden

 

Att agera hållbart betyder att vända blicken mot framtiden, tänka långfristigt och att planera - både ekologiskt och socialt. Även våra partners i odlingsländerna profiterar från detta.

Tillsammans med våra partners i Sri Lanka har vi startat ett långfristigt vaniljprojekt, som kommer att ge sysselsättning åt lokalbefolkningen i många år framöver. Förutom 25 lokala arbetsplatser som hanterar vaniljen, ger projektet också ytterligare inkomstkällor för människorna på plats: ett långfristigt jordbruk på marken vi odlar vanilj på, handel med plantor och försäljning av ekologiska gödselmedel. Detta projekt är baserat på ett beständigt samarbete, vilket möjliggör en planering av böndernas inkomst som saknar motstycke.

 

Långfristig anskaffning

Steg för steg ställer vi om en större del av vår ingrediensproduktion till långfristiga överenskommelser med bönderna. Således kan våra partners planera långfristigt och göra hållbara investeringar i sina odlingsmetoder. Detta gör det möjligt för oss att definiera gemensamma projekt, som bidrar till att förbättra livsvillkoren för våra partners och hållbarheten för deras produkter - och därmed också våra.

 

Sociala certifieringar och transparens

Det är mycket viktigt för oss att veta varifrån våra produkter kommer och hur de framställs. När man som YOGI TEA® erbjuder 150 ingredienser från över 50 länder i världen, tar en sådan process mycket tid i anspråk. Trots detta är vi fast beslutna att inom den närmsta framtiden uppnå en 100-procentig transparens för leveranskedjan av våra råvaror, som idag ligger på 80 %.

 

Våra förpliktelser gentemot våra leverantörer

Vi vill främja ärlighet, rättvisa och ansvar i hela vår leveranskedja. Vi ser alla våra leverantörer som jämlika partners, som stödjer oss - och som vi stödjer varje dag. För oss är detta den enda möjligheten att göra affärer på etiska och ekologiska grunder.
 


 

Unite & Enlighten

Besök hos våra partners

Varje god relation bygger på att tillbringa tid med varandra och lära av varandra. Därför är anskaffning, hållbarhet och kvalitet viktigt för våra team, och att regelmässigt besöka så många av våra partners i världen som möjligt. Vi anser att det är väsentligt att skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter, och att gemensamt bygga en bättre framtid. Den här inställningen gör det också möjligt för oss att verkligen stödja samhällen som odlar våra underbara örter, kryddor och teer.

 

Sustainable Spice Initiative

Ört- och kryddvärlden är ganska stor och komplex. Och även om vi varje dag strävar efter att genomföra stora saker i världen, är YOGI TEA® ett ganska litet företag. Vi har därför gått samman med initiativet Sustainable Spices Initiative, en förening för hållbara kryddor, för att bygga upp långsiktiga partnerskap och ständigt utveckla ännu mer hållbara rutiner för leveranskedjan av kryddor.

 

Mer information om det här initiativet hittar du på www.idhsustainabletrade.com

 

Etiskt te-partnerskap

Te är en av våra viktigaste ingredienser. Vi vet också, att en stor del av det te som produceras stammar från orter som konfronteras med ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar. YOGI TEA® vill spela en aktiv roll vid hanteringen och lösningen av dessa problem! Därför är vi numera medlemmar i Ethical Tea Partnership, en global organisation som engagerar sig för hållbarhet inom tesektorn. Gemensamt med ETP och deras partners strävar vi efter att utveckla fler hållbara förbättringar i vår te-leveranskedja.

Mer information om det här initiativet hittar du på Ethical Tea Partnership

Läs mer om vårt miljöengagemang