Våra medarbetare

Våra medarbetare - mindfulness och uppskattning

Hos oss står människan i fokus. Vårt YOGI TEA® producerar vi uteslutande för er. Ur detta växer en stor glädje, men också ansvar för vår miljö och alla våra medmänniskor, våra kunder, våra partners och leverantörer och naturligtvis också för våra medarbetare.


”Feel good. Be good. Do good.” börjar hos YOGI TEA® med det vanliga umgänget med varandra och med medvetenheten om att vårt varumärke och våra arbetsplatser inte skulle finnas, utan det värdefulla arbete som leverantörerna i våra odlingsområden utför. Vi ser oss som ett ansvarsfullt företag, som på alla nivåer av våra aktiviteter värnar om att människor mår bra. Partnerskapet och ett rättvist samarbete med odlarna är för oss lika självklart som ett respektfullt och uppskattande arbetsklimat på våra orter i Europa.


Socialt stöd för våra partners

Vi tar vårt sociala ansvar i odlingsområdena i form av verksamma och hållbara hjälpprojekt, t.ex.:

 • Ett skolundervisningsprogram för barn till odlarna i Sri Lanka
 • Renovering och modernisering av ett lokalt sjukhus i indiska Assam
 • Stöd för otaliga sociala projekt med partnerorganisationer i våra odlingsländer


Vi uppskattar våra medarbetare

Vi har ett sunt, respektfullt och uppskattande arbetsklimat, där vi stödjer våra medarbetare med vidareutbildningsinitiativ och deras engagemang för sociala projekt. Hos YOGI TEA® är också praktiska åtgärder en del av arbetet med att skapa ett trevligt arbetsklimat:

 • Flexibla och behovsanpassade arbetstider är en självklarhet hos YOGI TEA®.
 • Vi stödjer dessutom våra medarbetare med vidareutbildningserbjudanden, vid behov även flera gånger om året.
 • Läran om yoga är en del av vårt YOGI TEA®-varumärkes ursprung. Således ger vi gärna finansiellt stöd och tidsersättning till våra medarbetare om de vill utbilda sig till yogalärare.
 • Vi betalar en del av våra medarbetares resekostnader med allmänna kommunikationer.
 • YOGI TEA® främjar medarbetares gemensamma sociala engagemang, som t.ex. deltagande i det globala välgörenhetsprojektet mot bröstcancer - ”Race for the cure”.
 • Våra medarbetare i Hamburg sitter i ett kontor som 2012 genomgick en energieffektiv sanering och tilldelades ett Green-Building-certifikat av den Europeiska kommissionen. Här använder vi uteslutande ström från förnybar energi.
 • Under lunchrasten håller vårt moderna kök mängden förpackningsavfall från ”convenience food” så liten som möjligt och här lagas maten med färska livsmedel – medan man som en ”social sidoeffekt“ stärker känslan av gemenskap.
 • På vår produktionsanläggning i Italien äter våra medarbetare gratis i matsalen, och de kan också använda biblioteket och tvättjänsten och får hjälp med sin skattedeklaration.
 • Inom ramen av ett välfärdsprogram ger YOGI TEA® ekonomisk ersättning till medarbetarna i Italien för skolavgifter, medicinska kostnader, barnpassning och äldrevårdstjänster.

 

Med alla dessa åtgärder skapar YOGI TEA® ett starkt fundament som värnar om miljön. En respektfull arbetsrelation som präglas av ömsesidigt stöd och uppskattning, ett gemensamt resultats- och lösningsorienterat arbete, och designutrymmen där alla kan skapa och åstadkomma något. Alla är en viktig del av YOGI TEA® och en del av den förändring som världen behöver.

Läs mer om vårt miljöengagemang