Ayurveda

Med rötter i Ayurveda:

Sedan YOGI TEA grundades har allt handlat om ett holistiskt och ayurvediskt perspektiv på tillvaron – en livsstil som skänker balans och välbefinnande i vardagen. Vi står för mer än ”bara te”. Sedan mer än 40 år bygger våra produkter på principerna i den indiska filosofin Ayurveda. Vi har som mål att skänka människor inspiration samt stunder av rofylldhet, mindfulness och livsenergi.

Ayurveda är …

  • Tillämpat vetande – Ayurveda betyder ”Kunskap (veda) om livet (ayur)”,  kunskap om hur man kan leva ett liv i själslig balans och välbefinnande.

 

  • Urgammal – det tidigaste upptecknandet härrör från år 1 500 före vår tideräkning.

 

  • Universell – kännedomen om människans natur gäller som allmängods för alla folk och kulturer.

 

  • Praktisk – fullgörandet av den innebär en praktisk, aktiv förändring av livet.

 

  • Enhetlig – den ser människan som en enhet av ande och själ.

 

  • Balans – den förutsätter att allting beror på individens själsliga jämvikt.

 

  • Individuell – den anser att varje människa är unik och skall ses och rådas i enlighet med sin egen historia och konstitution.

 

  • Förebyggande – den visar vägen till ett varaktigt bibehållande av själslig jämvikt.

 

  • Erfarenhet – alla recept och råd beror på tusenfaldiga erfarenheter.

 

  • Omfattande – till Ayurveda hör – förutom avnjutande av mer än 5 000 örter och kryddor, yoga, meditation, hydroterapi, massage, astrologi, kirurgi – även att använda ädelstenar, metaller, musik och dans. Framför allt kännedomen om en välbalanserad föda är av central betydelse för Ayurveda.