Användningsvillkor

1. Marknadsföringsmaterialet som YOGI TEA GmbH erbjuder på denna webbplats får endast användas för ändamål relaterade till produkter från YOGI TEA GmbH.

 

2. Användaren av materialet kan utnyttja det i kataloger, produktinfo, prislistor, på webbplatser och i andra liknande medier, men det får endast publiceras för detta ändamål. Om materialet vidarebefordras till en tredje part ansvarar användaren för att den tredje parten känner till och godkänner dessa användningsvillkor.

 

3. Materialet kan användas som helhet eller delvis, så länge andemeningen bevaras.

 

4. Användaren ansvarar för att ingen nationell eller internationell lagstiftning – bland annat livsmedels- och varumärkeslagar – överträds genom publicering av materialen. Vid tvekan ska dessa medier med minst två veckors ledtid före publiceringen, presenteras för ledningen för YOGI TEA GmbH eller behöriga anställda vid YOGI TEA för bedömning och godkännande.

 

5. För att skydda vårt varumärke “YOGI TEA®” ska detta alltid tas med när det är möjligt och åtminstone på viktiga ställen markeras med “®”, t.ex. “YOGI TEA® Classic” eller “YOGI TEA® Bedtime Tea”.

 

6. Användaren har det fulla juridiska ansvaret vid invändning mot material som han publicera eller som publiceras enligt hans anvisningar eller i samarbete med honom.

 

7. Vid eventuella rättsliga frågor eller krav från myndigheter eller andra institutioner som gäller marknadsföringsmaterial eller produkter från YOGI TEA GmbH ska användaren omedelbart rapportera dessa skriftligen till YOGI TEA GmbH:s juridiska avdelning för bedömning av vilka åtgärder som krävs enligt lagen.

 

8. YOGI TEA GmbH har rätt att utan motivering återta det tillstånd som beviljats på detta sätt och förbjuda vidare användning och/eller publicering av marknadsföringsmaterial från YOGI TEA GmbH.

 

9. Dessa användningsvillkor bygger på tysk lagstiftning.

 

10. Ogiltiga eller verkningslösa punkter som ingår i dessa användningsvillkor påverkar inte giltigheten av resten av avtalet. I ett sådant fall ersätts punkten med en som är så ekonomiskt och juridiskt närliggande som möjligt.