Kvalitet

Våra kryddor och örter – ekologiska? Självklart!

För många av våra kunder är te en av de bästa saker som finns. För oss är det prioritet nummer ett att de fortsätter tycka det. Varje dag ser vi till att våra produkter tillverkas med yttersta omsorg och i harmoni med naturen. Vi är övertygade om att du till och med kan känna det på smaken.

Vi har låtit denna inställning genomsyra allt vårt arbete och det påverkar allt vi gör varje dag. Först och främst produkterna så klart. Därför är alla våra tesorter 100 % ekocertifierade: I vår produktutveckling avstår vi på alla typer av konstgjorda tillsatser , smakförstärkare och aromämnen. Självklart är alla våra råvaror fria från genteknik och underkastade stränga kvalitetskontroller, som inte sällan överträffar kraven i gällande lagstiftning.

 

 

De bästa ingredienserna från kontrollerad ekologisk odling

Te är en relativt komplext angelägenhet. Och synnerligen global. Över 120 kryddor och örter från 80 länder ligger till grund för de unika smakerna hos våra produkter. Gemensamt för dem alla är att de alla är ekologiskt odlade och bearbetade. Och så har det varit från allra första början : Vid en tid då man inte tyckte att ekologiska varor var en viktig fråga eller något att prioritera, var vi pionjärer som satsade på hållbart lantbruk. Vi reste till de mest avlägsna platser i världen för att hitta de bästa ingredienserna från kontrollerad ekologisk odling till våra unika teblandningar.

Vad betyder det egentligen? Helt enkelt: att våra odlare avstår från alla kvävehaltiga mineralgödsel och kemisk-syntetiska växtskyddsmedel i sin odling. Pesticider och genteknik är helt tabu eftersom vi värnar om både våra konsumenters och odlares hälsa. På så sätt bevaras jord, vatten och luft i sitt naturliga tillstånd vilket gynnar den biologiska mångfalden – och därigenom hela ekosystemets naturliga cykel. Kort uttryckt betyder det att endast ren natur hamnar i våra tepåsar .

För att garantera det kontrolleras våra lantbrukare varje år av nationella partner till de internationellt verksamma certifieringsbyråerna Ecocert och IMO – och vi är stolta över att alla våra tesorter får bära EU:s ekologiska märkning, som för det mesta även kompletteras av den nationella ekomärkningen. Så snart våra höga standarder är i fara eller inte längre hålls, börjar vi genast söka efter en adekvat ersättning. Vi har dessutom även infört egna märkningar för produkter som är veganska eller glutenfria, eftersom detta har blivit viktig information för alltfler av våra kunder.

 

En perfekt produktkvalitet är vår främsta prioritet

För att säkerställa det i hela leveranskedjan låter vi kontrollera våra teer i enlighet med de så kallade HACCP-riktlinjerna för livsmedelshygien (Hazard Analysis Critical Control Points) vid alla kritiska ställen i produktionen :  alltså inte bara i ursprungsländerna, utan även i vår tillverkningsanläggning i norra Italien och även genom stickprov på de färdiga teprodukterna på vårt lager i Hamburg. Därigenom går vi längre än vad gällande lagstiftning föreskriver, och testar doft, smak och renhet hos våra produkter med avseende på 500 pesticider och andra skadliga ämnen. Vad gäller rester av glyfosat har vi redan sedan länge testat produkterna för det, långt innan frågan med rätta blev aktuell för en bredare publik.

Och den som frågar sig hur vi egentligen upptäcker alla dessa utsökta tesorter, hen svarar vi: Det är och förblir naturligtvis en väl förborgad företagshemlighet. Men så mycket kan vi dock avslöja: Vi har ständigt fingret i luften och följer med vår tid. Vi håller våra ögon och öron öppna för nya trender i samhället och medicinsk forskning liksom även för hittills okända kryddor och örter. Då experimenterar vi helt enkelt med dessa – och inget hamnar i butikshyllan förrän vi är övertygade om att den nya tesorten smakar bra, gör gott och når upp till minst samma höga kvalitet som våra tidigare produkter. För ännu mer njutning.

Ta reda på mer om vårt engagemang