Vår transport

Klimatneutral sjöfrakt av våra YOGI TEA®-ingredienser

De ekologiska ingredienserna i våra teer stammar från hela världen, så att du kan njuta av unika, exotiska och funktionella te-stunder. Vi är väl medvetna om de CO2-utsläpp som uppstår genom transporten av våra ingredienser. Vi har därför sett till att reducera dessa utsläpp - med hela 100%. Detta är möjligt, eftersom vi är partner till det revolutionära GoodShipping-programmet.


Tack vare GoodShipping kan varor transporteras klimatneutralt till hela världen, via sjöfrakt. På samma sätt som när det gäller temat ekologiska varor vill vi vara med och påverka den globala handeln i riktning mot utsläppsfri logistik, så att den tar ett stort steg framåt. Vi var det första företaget i Tyskland och det första temärket i Europa, som med hjälp av GoodShipping-programmet reducerade sitt CO2-utsläpp från sjöfrakt med 100%.

 


Användning av avancerat biobränsle

Det speciella med GoodShipping-programmet är, att kolbesparingen kan realiseras direkt med hjälp av sjöfrakt och därmed revolutionera branschen - genom att gå från fossila bränslen till avancerade biobränslen. Det fungerar såhär:

  • För deltagare som YOGI TEA® undersöker man hur höga CO2-utsläppen är, baserat på deras globala fraktvolym.
  • Utifrån detta undersöks mängden biobränsle som krävs för att undvika dessa utsläpp.
  • Denna mängd biobränsle kommer då från fraktfartyg istället för bränslen som är skadliga för miljön.

 

Inom ramen för GoodShipping-programmet utvinns råvaran för biobränsle av certifierade hållbara källor. Dessa råvaror betecknas som ”avfall“ eller ”rester“. De är inte relaterade till livsmedelsförsörjning och bidrar inte till förstörelsen av regnskogarna. Således är GoodShipping ett mer än hållbart steg för att helt reducera vårt ekologiska fotavtryck. Det är en revolution vi gärna investerar i.

Dirk Kronemeijer, CEO från GoodFuels och medgrundare av GoodShipping-programmet, förklarar: ”Hittills har fraktföretag endast kunnat eliminera eller betydligt reducera fartygstransporters klimatpåverkan, genom att välja ett energieffektivt fraktföretag eller genom att kompensera sitt koldioxidavtryck utanför fartygsfraktindustrin. Den stora skillnaden jämfört med andra hållbarhetsinitiativ, är att GoodShipping-programmet faktiskt förändrar fartygsbränsleblandningen och därigenom möjliggör kolreducering inom branschen.“


Total reducering av vårt ekologiska fotavtryck

Med YOGI TEA® vill vi inspirera dig som älskar te till goda tankar, känslor och handlingar. Likaså är vi glada över, när vi kan vara en bra förebild för andra företag. Särskilt när det handlar om vår planet jorden. Följ med oss på resan mot 100% klimatneutral sjöfrakt och titta förbi hos www.goodshipping.com !

Läs mer om vårt miljöengagemang