Stolta över att vara B Corp-certifierade

Certification Notice

 

Vårt mål med Yogi är att göra skillnad. För oss innebär det, att vi med varje ingrediens som odlas och varje kopp te vi brygger, strävar efter att främja kvalitet, miljömässig hållbarhet och socialt ansvarstagande på lokal, nationell och global nivå.

 

Det var det här målet som inspirerade oss till att bli ett certifierat B Corporation-företag. På Yogi är det vår prioritet att framhäva de människor som berörs av vår verksamhet. I den här artikeln har vi skippat den tekniska jargongen och berättar istället om vår påverkan, eftersom den inkluderar de människor och miljöer vars historier vi har delat med vår community.

 

 

Vad är ett certifierat B Corp-företag och hur kan företag bli certifierade?

B Corp står för ett vinstdrivande företag som lägger stort fokus på socialt och miljömässigt ansvarstagande. B Corp-företag är enligt lag skyldiga att överväga sina besluts inverkan på alla berörda parter. Detta är inte bara deras aktieägare, utan, i vårt fall, alla som är involverade i teproduktionsprocessen - inklusive naturen.

 

För att bli ett certifierat B Corp-företag, måste man uppfylla rigorösa standarder som har fastställts av den icke-vinstdrivande organisationen B Lab. Dessa standarder sträcker sig till olika aspekter av företagets verksamhet, inklusive dess ledning, medarbetare, community, miljö och kunder. Alla B Corp-företag genomgår en bedömningsprocess bestående av 250 frågor, för att utvärdera deras resultat på dessa områden. Om ett företag uppfyller de kriterier som krävs, blir det certifierat.

 

B Corp-certifiering gör det möjligt för företag att visa sitt engagemang för socialt och miljömässigt ansvarstagande. Det är ett sätt för företag att anpassa sina affärsmål efter bredare sociala och miljörelaterade mål, vilket ofta kallas ”triple bottom line” och avser människor, planeten och förtjänster.

 

Med våra 117,6 poäng är vi glada över att ligga långt över 80 poäng-gränsen som krävs för certifiering. För oss är den här poängen mer än ett nummer. Den är en påminnelse om att våra dagliga handlingar och beslut kan ha en positiv inverkan på vår community, våra medarbetare, våra kunder och vår planet.

 

Läs mer om på vilket sätt vår verksamhet är en positiv kraft inom B Corp-nyckelområden:

 

 

Miljö

YOGI TEA® har erkänts av B Lab för dess positiva inverkan på miljön. Alla ingredienser som ingår i YOGI TEA®-produkterna är ansvarsfullt odlade på gårdar som endast använder sig av miljövänliga odlingsmetoder.

 

Odlingsmetoderna har godkänts av YOGI TEA® och förbjuder användning av kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel. Detta förhållningssätt förhindrar förorening, samt ger en hälsosam jord och vattenansamling. Genom implementeringen av endast ekologiska jordbruksmetoder och ekologisk odling främjas dessutom biologisk mångfald, ett välmående ekosystem, en hälsosam miljö och mänskligt välbefinnande. Vidare förbjuder YOGI TEA® användning av genetiskt modifierade organismer (GMOs), inklusive frön och växter. Denna dedikation till att undvika genetisk modifiering bidrar till att bevara naturliga system. Det är oerhört viktigt för oss att främja jordens hälsa och vi stödjer jordbrukare i hela världen som introducerar regenerativa jordbruksmetoder på sina gårdar.

 

 

Community

För att stödja och berika våra jordbrukare ingår vi varaktiga samarbeten som utgör en stor del av vår försörjning av ingredienser. Från kardemumma i Guatemala till rooibos i Sydafrika - vi är i direkt kontakt med de som odlar - vilket säkerställer att jordbrukarna själva är de som profiterar från sitt hårda arbete.

 

För jordbrukare innebär detta ett direkt samarbete med oss, utan mellanhänder och ända från att fröet planteras i jorden. Det ger säkerhet och en pålitlig, högre inkomst, som inte måste delas med mellanhänder. Vi är för tillfället engagerade i ett mångfaldsprojekt med mindre te-odlare i Rwanda: vi har åtagit oss att köpa citrongräs som de odlar vid sidan av tebuskarna. Denna ytterligare odling skyddar den produktiva jorden och innebär en extrainkomst för utvalda te-odlare.

 

Dessutom ger detta delade initiativ jordbrukare stabilitet, marknadstillgänglighet och en möjlighet att mångfaldiga sina fält, medan vi får tillgång till spårbara produkter av hög kvalitet. Detta band främjar tillit och säkerställer att våra högsta standarder efterlevs. Genom direktkontakt med de som odlar produkterna kan vi stödja vår te-community, implementera hållbara odlingsmetoder och säkerställa ekonomisk tillväxt för jordbrukscommunitys runt om i världen.

 

 

Medarbetare

För att ett företag ska tilldelas en B Corp-certifiering, bedöms hur det bidrar till dess medarbetares ekonomiska stabilitet, hälsa och säkerhet, karriärutveckling, engagemang och trivsel.

 

När det gäller medarbetarnas välbefinnande, reflekterar YOGI TEA:s B Corp-certifiering vårt engagemang i att skapa en arbetsplats som värdesätter medarbetarnas välmående, fostrar en stödjande kultur och upprätthåller rättvisa arbetsmetoder. Detta inkluderar rättvis kompensation, och att lönerna är i enlighet med branschstandarder och lokala levnadsförhållanden. Medarbetare profiterar också från pensionsförsäkringar och andra förmåner på arbetsplatsen. Vidare är YOGI TEA® särskilt engagerade i jämställdhet mellan könen. Det innebär att alla ska ha samma rättighet till en hel- eller deltidsanställning.

 

B Corp-communityn sträcker sig längre än till bara certifiering. Den är också ett bevis på företags potential till positiv förändring. Den visar att företag kan blomstra genom att prioritera människor framför förtjänster. Vi hoppas att detta meddelande kommer att spridas och uppmuntra fler företag till att anamma B Corp:s etos.

Relaterade artiklar