Be Good

Ekologiskt odlade örter och kryddor är grunden för de rena och unika smakerna i de ayurvediska terecept som YOGI TEA® bygger på. Därför använder YOGI TEA® noga utvalda ingredienser från certifierade ekologiska odlingar.

Som pionjär inom ayurvediska ört- och kryddteer har YOGI TEA® valt råvaror odlade med ekologiska metoder ända sedan 1980-talet. När det ännu inte fanns certifieringssystem för ekologisk odling, och det var sällsynt med produkter med hållbart ursprung, sökte vi över hela världen och på de mest avlägsna platser för att hitta de bästa ekologiska ingredienserna till våra unika teblandningar.

Ekologisk odling bidrar till att bevara jordens bördighet, skönhet och livskraft eftersom varken syntetiska pesticider, konstgödsel eller genetiskt modifierade organismer används. De naturliga och hållbara odlingsmetoderna skyddar mark, vatten och luft och bevarar den naturliga biologiska mångfalden. Slutna kretslopp med näringscykler som är så självförsörjande som möjligt sparar råvaror och minskar energiförbrukningen.

Alla råvaror som används i YOGI TEA® har EUs märkning för ekologisk odling. Våra ört- och kryddteer är av högsta kvalitet och framställs med strikt kontrollerade ekologiska odlingsmetoder samt metoder för bearbetning och förvaring. Även våra leverantörer av ekologiska ingredienser är godkända av officiella tillsynsorgan såsom IMO. Förutom EU-märkningen för ekologisk odling har de olika ört- och kryddteerna från YOGI TEA® även nationella märkningar, såsom den svenska KRAV-märkningen.

Bio Logos Ekologiska produkter har en naturlig smakvariation. För att garantera att de örter och kryddor som används i teerna från YOGI TEA® ger den unika smak och höga kvalitet som kännetecknar våra produkter kontrolleras våra utvalda ayurvediska teblandningar regelbundet med hänsyn till smak, doft och renhet, och tillverkningen uppfyller kraven enligt HACCP-systemet för livsmedelshygien.

I våra produktionsanläggningar och kontorsbyggnader använder vi el från förnybara källor för att minska våra koldioxidutsläpp.  För att minska utsläppen ännu mer försöker vi i största möjliga mån transportera våra YOGI TEA®-produkter mellan fabriker och lager med tåg. Vårt kontor i Hamburg ligger i K-märkta byggnader som renoverades 2012 för att bli energieffektiva och är certifierad enligt EU-kommissionens program för gröna byggnader.

YOGI TEA® främjar dessutom sina anställdas hälsa på olika sätt. Av tradition stödjer vi våra anställdas deltagande i lokala välgörenhetsprojekt genom kostnadsfri tillgång till lokaler och donationer till initiativen. YOGI TEA® har under många år verkat för att de anställda ska åka kollektivt.


 Bildgalleri: Besök våra odlare

Rooibos field (South Africa)

Traditional rooibos harvest (South Africa)

Rooibos fresh from the field (South Africa)

Visa fler bilder

Cocoa plants (Bolivia)

Cocoa beans drying (Bolivia)

Ginger field (India)

Bartering with farmers and villagers (India)

Fresh ginger (India)

Peeling cinnamon bark (Madagascar)

Drying cinnamon bark (Madagascar)

Ginger field (Peru)

Freshly harvested ginger root (Peru)