Våre transportveier

Klimanøytral skipstransport av ingrediensene i YOGI TEA®

De økologiske ingrediensene i vår te kommer fra hele verden for å gi deg unik, eksotisk og velgjørende tenytelse. Vi er bevisst på CO2-utslippene som oppstår under skipstransport av våre ingredienser. Derfor har vi sørget for å senke disse utslippene – og det med 100%. Det er mulig ettersom vi er partnere i det revolusjonerende GoodShipping-programmet.


Takket være GoodShipping kan varer fraktes klimanøytralt med skip over hele verden. På samme måte som vi vil være økologiske, ønsker vi også å støtte utviklingen frem mot en verdenshandel med utslippsfri logistikk. Vi var det første selskapet i Tyskland og det første temerket i Europa som kompenserte for 100% av CO2-utslippet fra skipstransporten sin ved hjelp av GoodShipping-programmet.

 


Bruk av fremtidsrettet biodrivstoff

Det spesielle ved GoodShipping-programmet er at karbondioksid spares inn direkte i skipsfarten. Det vil revolusjonere bransjen – bort fra fossilt brensel og over til økologisk drivstoff. Slik fungerer det:

  • For deltakere som YOGI TEA® beregnes det hvor store CO2-utslipp den internasjonale transporten deres står for.
  • Deretter beregnes mengden biodrivstoff som trengs for å unngå disse utslippene.
  • Like mye biodrivstoff benyttes så på fraktskipene i stedet for de konvensjonelle, miljøskadelige drivstoffene.

 

I GoodShipping-programmet hentes råstoffet for biodrivstoffet fra sertifiserte, bærekraftige kilder. Slik råstoffer er merket som «avfall» eller «rester». De står ikke i sammenheng med næringsmiddelforsyning, og bidrar ikke til nedhogst av regnskog. GoodShipping er dermed mer enn et bærekraftig skritt for å redusere vårt totale økologiske fotavtrykk. Det er en revolusjon som gi investerer i med glede.

Dirk Kronemeijer, administrerende direktør i GoodFuels og en av grunnleggerne av GoodShipping-programmet, forteller: «Hittil har frakteiere bare kunnet eliminere eller redusere klimapåvirkningen fra skipsfart ved å velge energieffektive fraktforetak, eller ved å kompensere for karbondioksidforbruket utenfor skipsindustrien. Den store forskjellen fra andre bærekraftinitiativer er at GoodShipping-programmet faktisk forandrer drivstofforbruket i skipsfarten, og dermed bidrar til å redusere karbonutslippene i bransjen selv.»


Reduksjon av det totale økologiske fotavtrykket

Med YOGI TEA® vil vi inspirere deg som drikker te til gode tanker, følelser og gjerninger. Derfor er vi glade for å kunne være et godt forbilde for andre foretak. Særlig når det gjelder planeten vår. Bli med oss på veien til 100% klimanøytral skipsfart, og ta en titt på www.goodshipping.com !

Finn ut mer om miljøengasjementet vårt