Våre medarbeidere

Våre medarbeidere – bevisstgjøring og anerkjennelse

Hos oss står mennesket i sentrum. Til syvende og sist er det dere vi lager YOGI TEA® for. Det skaper glede, men pålegger oss også et ansvar for miljøet og for våre medmennesker, kunder, partnere og leverandører – og selvsagt også for medarbeiderne våre.


«Feel good. Be good. Do good.» Hos YOGI TEA® starter det med hvordan vi omgås hverandre i hverdagen, og med bevisstheten om at merket vårt og arbeidsplassen vår ikke kunne eksistert uten det verdifulle arbeidet leverandørene gjør i dyrkingsområdene. Vi ser oss selv som et ansvarsbevisst foretak som på alle nivåer og i alle sine aktiviteter arbeider for at folk skal ha det bra. For oss er et likeverdig og rettferdig samarbeid med bøndene like viktig og selvfølgelig som å ha et arbeidsklima preget av respekt og anerkjennelse på de stedene vi arbeider i Europa.


Sosial støtte til våre partnere

Vi ivaretar vårt sosiale ansvar i dyrkingsområdene med virkningsfulle og bærekraftige hjelpeprosjekter, som for eksempel:

 • Et utdanningsprogram for barna til bønder i Sri Lanka
 • Oppussing og modernisering av et lokalt sykehus i Assam i India
 • Støtte til en rekke sosiale prosjekter med partnerorganisasjoner i våre leverandørland


Anerkjennelse av medarbeiderne

Vi jobber for et sunt, respektfullt og anerkjennende arbeidsklima, støtter våre medarbeidere med etterutdanningstiltak og engasjement for sosiale prosjekter. Å skape et arbeidsklima preget av velvære betyr for YOGI TEA® også å iverksette konkrete tiltak:

 • Fleksible og behovstilpassede arbeidstider er en selvfølge hos YOGI TEA®.
 • Vi støtter våre medarbeidere med muligheter for videreutdanning, ved behov også flere ganger i året.
 • Yoga-læren er en del av bakgrunnen for merket YOGI TEA®. Vi støtter derfor vi våre medarbeidere gjerne under yogalærerutdanning, både økonomisk og i form av tid.
 • Medarbeiderne mottar tilskudd til bruk av kollektivtransport.
 • YOGI TEA® støtter opp om felles sosialt engasjement blant medarbeiderne, for eksempel ved å delta i Race for the cure, et internasjonalt veldedighetsarrangement for kampen mot brystkreft.
 • Våre medarbeidere i Hamburg kan benytte et kontorlokale som ble energieffektivt renovert i 2012 og fikk tildelt Green Building-sertifikatet fra Den europeiske kommisjon. Her benyttes kun strøm fra fornybare energikilder.
 • I lunsjpausen står et moderne kjøkken til disposisjon slik at vi kan spare inn avfall fra ferdigmåltider og lage mat selv med ferske matvarer – og samtidig sørge for sosialt samvær og fellesskap blant medarbeiderne.
 • I våre produksjonslokaler i Italia får medarbeiderne tilgang til gratis mat i kantinen, kan benytte seg av et bibliotek og en vaskeritjeneste, og får hjelp til utfylling av selvangivelsen.
 • YOGI TEA® har et velferdsprogram som støtter medarbeiderne i Italia med skolepenger, kostnader til medisinsk hjelp, barnepass og eldreomsorg.

 

For YOGI TEA® skaper disse tiltakene et solid fundament for et velfungerende fellesskap. En omgang preget av respekt, gjensidig støtte og anerkjennelse, løsningsorientert samarbeid og muligheten for hver enkelt medarbeider til å påvirke og bidra. Hver enkelt av oss spiller en viktig rolle hos YOGI TEA®, og er en del av den forandringen verden trenger.

Finn ut mer om miljøengasjementet vårt