Vår produksjon

Mye kraft med lite energi: Vår bærekraftige produksjon

Hvert fremstilles det over en halv milliard teposer i produksjonen vår. Med økende tendens. Når produksjonsmengden stiger, øker bruken av energi og ressurser – og dermed også ansvaret vi bærer.

 

I norditalienske Imola, de såkalte «Packaging Valley», produseres det hvert år over en halv milliard poser YOGI TEA®. Med økende tendens. Når produksjonsmengden stiger, øker bruken av energi og ressurser – og dermed også ansvaret vi bærer. Derfor benytter vi høyeffektive fylle- og emballeringsanlegg som forbruker minimalt med energi og produserer så små utslipp som mulig.

Selvsagt drives produksjonen i Imola med bærekraftig strøm fra fornybare energikilder. En smart teknologi tilpasser dessuten klimaanleggene i fabrikken til et aktuelle behovet, slik at mye energi kan spares inn.

Vår bærekraftige tilnærming gjelder for hele produksjonen, fra fylle- og emballeringsanleggene til bærekraftig logistikk.

 

Bærekraftig transport: Tog i stedet for lastebil

Godt, trygt og bærekraftig pakket inn begynner våre tesorter reisen til ferdigvarelageret. Det skjer på en behagelig, effektiv og miljøvennlig måte: med tog. Også ferdigvarelageret for Sør-Europa ligger i Italia. Et annet lager ligger i Tyskland for å holde transportstrekningene korte. Derfra forsynes grossister og forhandlere i alle europeiske land hvor man kan nyte YOGI TEA®.

Finn ut mer om miljøengasjementet vårt