Stolte over å være et B Corp-selskap

Certification Notice

 

Vårt formål hos Yogi er å tjene. For oss betyr det at alle ingredienser vi bruker og hver eneste kopp te vi lager, der streber vi etter kvalitet, bærekraft og sosialt ansvar på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

 

Det var dette formålet som inspirerte oss til å bli et B Corp-selskap. Vår prioritet hos Yogi er å belyse de livene som berøres av vårt arbeide. I denne artikkelen hopper vi over den tekniske sjargongen og presenterer vår innvirkning når det gjelder mennesker og miljø, hvis historier vi har delt med vårt samfunn.

 

 

Hva er et sertifisert B-Corp selskap og hvordan får en sertifisering?

Et B Corp-selskap er en type profittbedrift som legger sterk vekt på sosialt og miljømessig ansvar. B Corps-selskaper er lovpålagte til å vurdere virkningen av beslutningene deres på alle interessenter. Dette gjelder ikke bare aksjonærene deres, men i vårt tilfelle, alle som er involverte i te-prosessen – inkludert naturen.

 

For å bli et sertifisert B Corp, må et selskap oppfylle strenge standarder satt av den ideelle organisasjonen B Lab. Disse standardene dekker ulike aspekter av et selskaps virksomhet, inkludert styreform, arbeidere, fellesskap, miljø og kunder. B Corps går gjennom en vurderingsprosess som omfatter 250 spørsmål beregnet på en evaluering av deres prestasjoner på disse områdene. Hvis de oppfyller de nødvendige kriteriene, får de sertifiseringen.

 

B Corp-sertifisering fungerer som en måte for bedrifter å demonstrere sin forpliktelse til å være sosialt og miljømessig ansvarlig. Det er en måte for bedrifter å samordne sine forretningsmål med bredere sosiale og miljømessige mål, ofte referert til som "den triple bunnlinjen" av mennesker, planet og profitt.

 

Med en poengsum på 117,6 er vi veldig glade for å være godt over den 80-punkts benchmarkingen som kreves for en slik sertifisering. For oss er denne poengsummen mer enn et nummer. Det er en påminnelse om hvordan våre daglige handlinger og beslutninger kan ha en positiv innvirkning på samfunnet vårt, våre arbeidere, våre forbrukere og vår planet.

 

Les videre for å se hvilke flere viktige måter vår virksomhet er en positiv styrke på B Corp-områder:

 

 

Miljø

YOGI TEA® er anerkjent av B Lab for sin positive innvirkning på miljøet. Alle ingrediensene som brukes i YOGI TEA®-produktene, er ansvarlig hentet fra gårder som kun bruker miljøvennlige jordbruksmetoder.

 

Jordbruksmetoder godkjent av YOGI TEA® forbyr bruk av kjemiske plantevernmidler og syntetisk gjødsel. Denne tilnærmingen forhindrer forurensning samtidig som den støtter jordhelse og vannretensjon. I tillegg fremmer implementeringen av kun økologiske jordbruksmetoder og dyrking av økologiske produkter et biologisk mangfold, og det oppmuntrer til et blomstrende økosystem, et sunnere miljø og menneskelig velvære. YOGI TEA® forbyr videre bruk av genmodifiserte organismer (GMO), inkludert frø og planter. En dedikasjon for å unngå genteknologi og for å bidra til bevaring av naturlige systemer. Å fremme jordhelse er ekstremt viktig for oss, og vi støtter bønder over hele verden når de introduserer regenerativ landbrukspraksis på gårdene sine.

 

 

Samfunn

For å styrke og berike bøndene våre, inngår vi varige partnerskap som tar seg av mye av innkjøpene av ingredienser. Fra guatemalansk kardemomme til sørafrikansk rooibos, vi går direkte til kilden – en praksis som sørger for at bøndene selv er de som tjener på det harde arbeidet.

 

For bøndene betyr direkte sourcing å jobbe med oss uten mellomledd, helt fra frøet treffer jorda. Dette gir både trygghet og en pålitelig, høyere inntekt, uten at mellommenn tar sin del. For øyeblikket samarbeidervi med småbruks-tebønder i Rwanda, med et diversifiseringsprosjekt: Vi lover å kjøpe sitrongresset de planter sammen med tebuskene sine. Denne ekstra avlingen beskytter den produktive jorden deres og gir en sekundær inntektskilde til te-bønder med ekspertise.

 

På denne felles reisen får bøndene stabilitet, markedstilgang og en sjanse til å diversifisere åkrene sine mens vi nyter sporbare, førsteklasses produkter. Dette båndet nærer tillit og sørger for overholdelse av våre høyeste standarder. Gjennom direkte innkjøp kan vi støtte te-samfunnet vårt, fremme bærekraftig praksis og sikre den økonomiske vitaliteten til bondesamfunn over hele verden.

 

 

Arbeiderne

For å bli sertifisert som B Corp, vil selskapet bli evaluert på sitt bidrag til sine ansattes økonomiske trygghet, helse og sikkerhet, karriereutvikling, engasjement og tilfredshet.

 

Når det gjelder arbeidernes velvære, reflekterer YOGI TEA’s streben etter en B Corp-sertifisering, vår forpliktelse til å skape en arbeidsplass som verdsetter de ansattes velferd, fremmer en støttende kultur og opprettholder rettferdig arbeidspraksis. Dette inkluderer en rettferdig kompensasjon og sørger for at lønningene stemmer overens med industristandarder og lokale levelønninger. Arbeidstakere tjener også på bidrag til pensjonsfondene sine, samt andre fordeler på arbeidsplassen. Videre har YOGI TEA® forpliktet seg spesielt til likestilling. Det betyr at alle har lik rett til hel- eller deltidsstilling.

 

B Corp-samfunnet strekker seg lenger enn bare sertifiseringen. Det er et vitnesbyrd om potensialet til bedrifter som agenter for positiv endring. Dette demonstrerer at bedrifter kan blomstre også ved å prioritere folk fremfor profitt. Vårt håp er å forstørre dette budskapet og oppmuntre flere bedrifter til å omfavne B Corps etos.

Relaterte artikler