Vores transport

Klimaneutral transport af vores YOGI TEA®-ingredienser

De organiske ingredienser i vores te hentes hjem fra hele verden for at give dig unikke, eksotiske og funktionelle te-øjeblikke. Vi er opmærksomme på CO2-udledningen, der skyldes transporten af vores ingredienser. Derfor har vi sørget for at sænke vores udledning - med hele 100%. Dette er muligt, fordi vi er partnere i det revolutionære GoodShipping-program.


Takket være GoodShipping kan varer sendes klimaneutralt over hele verden. Som i tilfældet med økologisk mad ønsker vi at sætte et eksempel for at rykke den globale handel et godt skridt nærmere mod en emissionsfri logistik. Vi var den første virksomhed i Tyskland og det første te-mærke i Europa, der modregnede 100% af dets CO2-emissioner fra skibsfarten vha. GoodShipping-programmet.

 


Anvendelse af avanceret biobrændstof

Det særlige ved GoodShipping-programmet er, at CO2-besparelserne realiseres direkte inden for skibsfartsindustrien og dermed revolutionerer branchen - væk fra fossile brændstoffer til biobrændstoffer. Sådan fungerer det:

  • For deltagere som YOGI TEA® bestemmes det, hvor høj CO2-udledningen er som et resultat af deres globale fragtgods.
  • Ud fra dette bestemmes den mængde biobrændstof, der er nødvendig for at undgå disse emissioner.
  • Denne mængde biobrændstof tankes derefter på fragtskibe i stedet for de konventionelle miljøskadelige brændstoffer.

 

Som led i GoodShipping-programmet hentes råvarerne til biobrændstoffet fra certificerede bæredygtige kilder. Disse råvarer er markeret som "affald" eller "rester". De er ikke relateret til fødevareforsyningen og bidrager ikke til skovrydning af regnskoven. GoodShipping er derfor et mere end bæredygtigt skridt i retningen af at reducere vores samlede økologiske fodaftryk. Det er en revolution, som vi med glæde investerer i.

Dirk Kronemeijer, administrerende direktør for GoodFuels og medstifter af GoodShipping-programmet, forklarer: ”Indtil nu har fragtindehavere kun været i stand til at eliminere eller reducere klimapåvirkningen af skibsoperationer væsentligt ved at vælge et energieffektivt fragtselskab eller ved at udligne deres CO2-fodaftryk uden for skibsfartsindustrien. Den store forskel sammenlignet med andre initiativer inden for bæredygtighed består i at GoodShipping-programmet faktisk ændrer skibets brændstofsammensætning og derved realiserer en kulstofreduktion inden for branchen.”


Den samlede reduktion af vores økologiske fodaftryk

Med YOGI TEA® ønsker vi som te-kendere at inspirere dig til gode tanker, følelser og gerninger. På samme måde glæder vi os, når vi kan være et godt eksempel for andre virksomheder. Især når det drejer sig om vores planet. Følg med os på vejen til en 100% klimaneutral transport og kig ind på www.goodshipping.com !

Lær mere om vores miljøengagement