Ayurveda

Med rötter i Ayurveda:

Alltsedan YOGI TEA grundades har allt handlat om ett holistiskt och ayurvediskt perspektiv på tillvaron – en livsstil som skänker balans och välbefinnande i vardagen. Vi står för mer än ”bara te”. Sedan mer än 40 år bygger våra produkter på principerna i den indiska filosofin Ayurveda. Vi har som mål att skänka människor inspiration samt stunder av rofylldhet, mindfulness och livsenergi.

Ayurveda er

  • Anvendt viten – Ayurveda betyr “viten (veda) om livet (ayur)”, om kunsten å leve et liv i balanse og velbefinnende.

 

  • Urgammel – de tidligste opptegnelsene er datert tilbake så tidlig som til 1 500 år før vår tidsregning.

 

  • Universell – menneskenes kunnskap om naturen anses som et felles gode for alle folkeslag og kulturer.

 

  • Praktisk – oppfyllelse anses som praktisk, aktiv forandring av livet.

 

  • Helhetlig – mennesket forstås som enhet av kropp, ånd og sjel.

 

  • Balanse – den sier at alt er avhengig av individets åndelige likevekt

 

  • Individuelt – hvert menneske er enestående og oppfattes og rådføres i henhold til sin enestående bakgrunn og konstitusjon.

 

  • Forebyggende – den viser veier for å holde den varige åndelige balansen.

 

  • Erfaring – alle oppskrifter, behandlinger og råd er basert på tusener av erfaringer.

 

  • Omfattende – til ayurveda hører, foruten nytelsen av flere enn 5 000 urter og kryddere, yoga, meditasjon, hydroterapi, massasje, astrologi og kirurgi, også bruken av edelstener, metaller, musikk og dans. Fremfor alt kunnskapen om avbalansert ernæring har i læren om ayurveda en sentral betydning.