Bruksbetingelser

1. Markedsføringsmateriellet som er stilt til disposisjon av YOGI TEA GmbH på denne hjemmesiden, skal utelukkende brukes til markedsføring av produkter fra firmaet YOGI TEA GmbH.

 

2. Brukeren skal innlemme og offentliggjøre materiellet (eller la det bli offentliggjort) kun for dette formålet, i kataloger, brosjyrer, prislister, hjemmesider og lignende medier. Overleveres dette materiellet til tredjemann, må brukeren forsikre seg om at vedkommende er klar over disse bruksbetingelsene og aksepterer disse.

 

3. Materiellet kan brukes i sin helhet eller delvis, så lenge det er garantert at meningskonteksten opprettholdes.

 

4. Brukeren av dette materiellet må forsikre seg om at ingen nasjonal eller internasjonal rettsregel – spesielt forskrifter for næringsmidler og merkevareloven – brytes av måten markedsføringen gjennomføres. I tilfelle det er noe tvil bør disse mediene, før disse offentliggjøres, fremlegges for YOGI TEA GmbH-ledelsen eller en bemyndiget medarbeider, for kontroll og undertegnelse, med en behandlingsfrist på to uker.

 

5. For å beskytte vårt paraplyvaremerke „YOGI TEA®“ skal dette helst alltid, i det minste derimot på de overordnede stedene, kjennetegnes med ®-symbolet, f.eks. “YOGI TEA® Classic”, “YOGI TEA® Bedtime Tea”, etc. Brukeren overtar det rettslige ansvaret i tilfelle en hvilken som helt reklamasjon angående materiellet som har blitt offentliggjort av han eller på hans oppdrag eller på grunn av hans medvirkning.

 

7. I forbindelse med bruken og offentliggjøringen av dette materiellet, må rettslige reklamasjoner eller anmeldelser oversendes rett etter at de er mottatt, skriftlig og uten opphold, til den juridiske avdelingen hos YOGI TEA GmbH, for ev. å kunne overveie og innlede nødvendige rettslige skritt og støttetiltak.

 

8. YOGI TEA GmbH forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelsen som er gitt på denne måten til enhver tid, og nekte den fremtidige bruken og/eller den fremtidige offentliggjøringen av alt YOGI TEA GmbH-markedsføringsmateriell, også uten videre forklaring.

 

9. Avtalen er i henhold til den tyske lovgivningen. 10. Ugyldigheten eller uvirksomheten av ett punkt i denne kontrakten har ingen innflytelse på resten av kontrakten. Det uvirksomme punktet må erstattes med et punkt som økonomisk og juridisk kommer nærmest dette punktet.