Nasi pracownicy

Nasi pracownicy - Uważność i szacunek

W centrum naszej uwagi zawsze znajduje się człowiek. W końcu naszą YOGI TEA® tworzymy dla Ciebie, dla Was. Wiąże się z tym ogromna radość, lecz także odpowiedzialność za środowisko i innych ludzi, naszych klientów, partnerów i dostawców oraz, oczywiście, naszych pracowników.


„Feel good. Be good. Do good“. Motto to przyświeca zespołowi YOGI TEA® we wzajemnych kontaktach i codziennej wspólnej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno nasza marka jak i nasze miejsca pracy nie istniałyby, gdyby nie oddana praca dostawców z regionów upraw. Jesteśmy świadomym swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwem, które na każdej płaszczyźnie działalności dba o to, aby ludziom żyło się dobrze. Partnerska i uczciwa współpraca z rolnikami jest dla nas równie oczywista jak oparta na szacunku i uznaniu atmosfera pracy w europejskich oddziałach firmy.


Pomoc społeczna dla naszych partnerów

Nasza odpowiedzialność społeczna znajduje odzwierciedlenie w skutecznych projektach pomocowych, które powołaliśmy do życia w rejonach upraw surowców, takich jak na przykład:

 • Program edukacyjny dla dzieci plantatorów na Sri Lance
 • Renowacja i modernizacja miejscowego szpitala w stanie Asam w Indiach
 • Wsparcie licznych projektów społecznych we współpracy z organizacjami partnerskimi w krajach upraw


Doceniamy naszych pracowników

Dbamy o zdrową atmosferę pracy opartą na wzajemnym szacunku i uznaniu, wspieramy rozwój zawodowy pracowników i ich zaangażowanie w projekty społeczne. Na dobry klimat w YOGI TEA® składa się również wiele praktycznych działań:

 • Elastyczny, dostosowany do potrzeb czas pracy jest w YOGI TEA® sprawą oczywistą.
 • Wspieramy naszych pracowników w kształceniu ustawicznym, czasem nawet kilka razy w roku.
 • Joga jest częścią historii marki YOGI TEA®. Dlatego też wspieramy naszych pracowników w uzyskaniu kwalifikacji nauczyciela jogi, zarówno w formie finansowej jak i równoważnego czasu wolnego od pracy.
 • Pracownicy otrzymują dofinansowanie na korzystanie z transportu publicznego.
 • YOGI TEA® wspiera wspólne zaangażowanie społeczne pracowników, np. udział w ogólnoświatowym biegu „Race for the cure”, imprezie charytatywnej na rzecz walki z rakiem piersi.
 • Naszym pracownikom w Hamburgu oddaliśmy do dyspozycji wyremontowany w 2012 roku energooszczędny biurowiec, wyróżniony certyfikatem Komisji Europejskiej „Green Building”. Obiekt korzysta wyłącznie z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.
 • Podczas przerwy obiadowej, w nowoczesnej kuchni można samodzielnie przygotować posiłki ze świeżych składników, co pozwala zminimalizować ilość zużytych opakowań po daniach gotowych, a przy okazji wzmacniać w zespole poczucie wspólnoty.
 • Pracownikom naszego zakładu we Włoszech zapewniamy bezpłatne posiłki w stołówce zakładowej, udostępniamy bibliotekę i pralnię oraz pomagamy w rozliczeniu podatkowym.
 • W ramach programu pomocy socjalnej, YOGI TEA® refunduje włoskim pracownikom czesne za szkołę, koszty leczenia oraz koszty opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

 

Dzięki tym wszystkim działaniom, YOGI TEA® tworzy silny fundament dla pozytywnego klimatu pracy. Składa się na niego pełna szacunku współpraca, oparta na wzajemnym wsparciu i uznaniu, współdziałanie ukierunkowane na wyniki i rozwiązania, a także twórcza przestrzeń, w której każda jednostka posiada moc sprawczą. Ponieważ każdy z nas jest ważną częścią YOGI TEA® i procesu zmian, których ten świat tak bardzo potrzebuje.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska