Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności odnosi się do strony internetowej YOGI TEA GmbH.

Stan na dzień: 6 października 2022 r.

 

A. Polityka prywatności

 

 

1. Kim jesteśmy i co robimy?

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni my, czyli YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg, telefon: +49 (0) 40 - 42 30 11-0, email: info.eu@yogiproducts.com (zwany dalej również "YOGI TEA", "my" lub "nas").

YOGI TEA to od ponad 40 lat synonim wyśmienitych herbat ziołowych i korzennych, które bazują na wyjątkowych ajurwedyjskich przepisach, których korzenie tkwią w starej, liczącej 3000 lat filozofii ajurwedy.

 

 

2. W jaki sposób można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ogólnie przetwarzania Państwa danych przez YOGI TEA prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Tabea Knabe (prezes MACU Datenschutz UG), kontakt pod adresem dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); pod pojęciem osoby możliwej do zidentyfikowania rozumiana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, które stanowią wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej" (art. 4 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Do danych osobowych zalicza się na przykład nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe, oznacza to, że np. pobieramy dane, zachowujemy je, wykorzystujemy, przekazujemy innym lub też usuwamy.

Dane potrzebne do rejestracji: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji do medialnej bazy danych Yogi Tea na stronie https://www.yogitea.com/de/medialibrary/ . Są to dane osobowe wymagane do stworzenia i wypełnienia rejestracji (np. nazwisko, firma, adres e-mail).

Konkurs: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostęp-niają nam Państwo w ramach uczestnictwa w konkursach. Są to dane osobowe wymagane do przeprowadzenia konkursu (np. nazwisko, adres e-mail).

Zapytania klientów, skargi klientów i produkty kompensacyjne: W pierwszej kolejności przetwarzamy wszelkie Państwa dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach zapytań o przesłanie próbek (Sampling) lub przy zgłaszaniu skarg. Są to dane osobowe wymagane do realizacji i opracowania zapytań i skarg oraz do wysyłki naszych produktów (np. nazwisko, e-mail, adres zamieszkania).

Dane dotyczące zachowań użytkowników online i preferencji: Przetwarzamy również dane typu adres IP, dane dotyczące Państwa odwiedzin na naszych stronach.

 

 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach określonych poniżej oraz na wskazanej podstawie prawnej:

 • Świadczenie usług w ramach medialnej bazy danych, w formie udostępnienia do pobrania zdjęć wszystkich produktów w naszym asortymencie w różnych formatach plików, a także broszur i dokumentów sprzedaży.
  Podstawa prawna: Realizacja umowy

 • Świadczenie usług w ramach konkursów, w formie powiadomień o wygranych, ich przekazania i wysyłki.
  Podstawa prawna: Realizacja umowy

 • Świadczenie usług w ramach skarg klientów i produktów kompensacyjnych, ich rozpatrzenia i wysyłki.
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, jeśli klienci kontaktują się z nami w tym zakresie i podejmujemy się rozpatrzenia tego typu skarg klientów)

 • Ocena zachowań użytkowników w Internecie do celów badania rynku i ulepszenia naszej oferty (patrz również rozdz. 9)
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes, aby wiedzieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, aby ulepszyć naszą ofertę lub dostosować ją do interesów naszych użytkowników)

 • Identyfikacja usterek i zapewnienie bezpieczeństwa systemu, w tym wykrywania i śledzenia nieautoryzowanych dostępów i prób uzyskania dostępu do naszych serwerów
  Podstawa prawna: Dotrzymanie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w eliminowaniu usterek, zagwarantowaniu bezpieczeństwa systemu oraz wykrywaniu i śledzeniu nieautoryzowanych prób dostępu lub nieautoryzowanego dostępu)

 • Przestrzeganie i obrona naszych praw
  Podstawa prawna: Wyważenie interesów (mamy uzasadniony interes w dochodzeniu i obronie naszych praw)

 

Zwracamy uwagę, że mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub z powodów osobistych oraz że mają Państwo prawo do odwołania zgody (patrz rozdział Jakie mają Państwo prawa? Oraz rozdział Informacje o prawach do sprzeciwu).

 

 

5. Kto otrzymuje Państwa dane i dlaczego (odbiorcy danych)?

 

 

5.1 Uwagi ogólne

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy my lub osoba trzecia mają uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Jeśli dochodzi do przekazania danych osobom trzecim na podstawie uzasadnionego interesu, wtedy zostanie to wyjaśnione w niniejszej polityce prywatności. Ponadto dane mogą być przekazywane osobom trzecim, o ile mielibyśmy być do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych lub na podstawie urzędowego lub sądowego nakazu wykonawczego.

 

 

5.2 Dlaczego przekazujemy Państwa dane firmom świadczącym usługi?

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług firm przy pobieraniu względnie przetwarzaniu danych. Firmy świadczące usługi otrzymują od nas tylko te dane osobowe, które są im potrzebne do wykonania konkretnej czynności. Na przykład możemy przekazać Państwa adres e-mail firmie świadczącej usługi, aby ta przesłała Państwu zamówiony newsletter. Firmy świadczące usługi mogą również dostać zlecenie udostępnienia przestrzeni serwera.

 

Konkretnie chodzi o następujące rodzaje firm świadczących usługi:

 • Firmy świadczące usługi IT (wsparcie techniczne), Niemcy

 • Firmy świadczące usługi projektowania stron internetowych, Niemcy

 • Firmy świadczące usługi zakupu mediów, Niemcy

 • Firmy świadczące usługi zakupu mediów, Irlandia i USA

 • Usługodawcy oprogramowania dla działów handlowych i pomocy technicznej, USA

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, Włochy

 • Firmy świadczące usługi logistyczne, Niemcy

 

5.3 W jakim przypadku przekazujemy dane do krajów nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe przekazujemy w razie potrzeby do podmiotów przetwarzających zlecenie, które mają swoją siedzibę w krajach spoza EOG (tzw. kraje trzecie). Chodzi tu o podmioty przetwarzające zlecenie w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.

W takim przypadku dbamy o to, aby odbiorca zapewniał odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku Szwajcarii jest to regulowane przez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO. W przypadku podmiotów przetwarzających zlecenie w Stanach Zjednoczonych są to tzw. standardowe klauzule umowne UE Komisji Europejskiej (art. 46 RODO) lub wyraźna zgoda udzielona przez użytkownika.

Mogą Państwo uzyskać od nas przegląd odbiorców w państwach trzecich oraz kopię konkretnych uzgodnień zawartych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Prosimy w tym celu skorzystać z danych w rozdziale Kontakt.

 

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie obowiązują w tym względzie okresy przechowywania?

Zachowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizowania oferty online i związanych z nią usług lub gdy mamy uzasadniony interes w dalszym ich przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe, z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować, aby spełnić ustawowe (np. podatkowe lub handlowe) okresy przechowywania (np. faktury). Dane podlegające obowiązkowi przechowywania blokujemy do upływu tego okresu.

 

Konkretnie obowiązują następujące okresy przechowywania:

 • Dane potrzebne do rejestracji: Na okres trwania Państwa rejestracji w naszej medialnej bazie danych i po ustaniu rejestracji [bezpośrednie usunięcie]

 • Dane z konkursów: Na okres przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu i po zakończeniu na [2 miesiące]

 • Dane dotyczące zachowań użytkowników online i preferencji: [2 lata]

 • Dane potrzebne do rozpatrzenia skarg konsumenckich: Na okres przeprowadzenia i rozpatrzenia skarg i po zakończeniu przez 1 rok.

 

 

7. Za co odpowiadają pliki dziennika (LOG) i do czego ich używamy?

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przez nas przechowywane w celu śledzenia usterek i zabezpieczeń (np. wykrywanie prób ataków) przez okres 7 do 10 dni, a następnie są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają konieczności usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnych przypadkach zostać przekazane organom prowadzącym dochodzenie.

 

Pliki dziennika zachowują w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego uzyskuje się dostęp do oferty online;

 • adres strony internetowej, z której została wywołana oferta online (tzw. adres początkowy lub adres URL strony odsyłającej);

 • nazwa usługodawcy wykorzystanego do uzyskania dostępu do oferty online;

 • nazwa pobranych plików lub informacji;

 • data i godzina oraz czas trwania połączenia;

 • przekazana ilość danych;

 • system operacyjny i informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym zainstalowane dodatki (np. dla Flash Playera);

 • kod statusu http (na przykład "żądanie powiodło się" lub "żądany plik nie został znaleziony").

 

wybrane informacje z plików dziennika (nie należy do nich adres IP) są również wykorzystywane do analityki internetowej. 

 

 

8. Za co odpowiadają pliki cookie i do czego ich używamy?

 

 

8.1 Jak działają pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania danej strony internetowej i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Po ponownym wywołaniu odpowiedniej strony internetowej przeglądarka użytkownika odsyła zawartość plików cookie, umożliwiając tym samym rozpoznanie użytkownika. Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie), inne są przechowywane przez określony czas lub na stałe w przeglądarce użytkownika, a następnie same się usuwają (tak zwane tymczasowe lub stałe pliki cookie).

 

 

8.2 Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?

W plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe, a jedynie identyfikator internetowy.

 

 

8.3 Jak można zapobiec użyciu plików cookie lub usunąć pliki cookie?

Mogą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki i usunąć już zapisane pliki cookie w dowolnym czasie w przeglądarce (patrz Uwagi techniczne). Zwracamy Państwu jednak uwagę, że niniejsza oferta online może nie działać lub działać tylko w ograniczonym zakresie bez plików cookie.

Zwracamy Państwu ponadto uwagę, że zgłoszenie sprzeciwu do tworzenia profili użytkowania odbywa się po części poprzez tak zwany "opt-out cookie". Tak więc jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookie, sprzeciw może nie zostać wzięty pod uwagę i musi zostać ponownie zgłoszony.

 

 

8.4 Jakich plików cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie
Niektóre pliki cookie są niezbędne w celu zapewnienia przez nas w bezpieczny sposób naszej oferty online. Do tej kategorii należą np.

 • Pliki cookie, które służą do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników;

 • Pliki cookie, które tymczasowo przechowują określone dane wejściowe użytkownika (np. zawartość koszyka na zakupy lub formularz online);

 • Pliki cookie, które zachowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub ustawienia językowe);

 • Pliki cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania treści wideo lub audio.

 

Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie, aby móc rejestrować zachowania naszych użytkowników (np. odwiedzane podstrony, wyszukiwane hasła) oraz oceniać je w formie statystycznej. 

 

Wykorzystujemy w szczególności następujące pliki cookie: 

_ga (Google; HTTP Cookie):
Zapamiętuje unikalny identyfikator w celu generowania danych statystycznych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających stronę (24 miesiące).

_gac_UA-* (Google; HTTP Cookie):
Jest wykorzystywany przez Google AdWords w celu identyfikacji urządzenia końcowego (3 miesiące).

_gcl_au (Google; HTTP Cookie):
Jest wykorzystywany przez menedżera kampanii w celu wykazania akcji użytkowników, którzy odwiedzają tę stronę internetową w wyniku wyświetlenia lub kliknięcia na reklamę (3 miesiące).

_gid (Google; HTTP Cookie):
Zapamiętuje unikalny identyfikator, który jest używany w celu generowania danych statystycznych dotyczących korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (1 dzień).

_gat_gtag_UA_* (Google; HTTP Cookie):
Służy do ograniczenia liczby żądań (1 dzień).

cookieNotice18 (YogiTea; HTTP Cookie):
Steruje wyświetlaniem banera preferencji plików cookie. Baner znika po zatwierdzeniu (Zakończenie sesji).

 

 

9. W jakiej formie stosujemy analitykę internetową?

 

 

9.1 Co to jest analityka internetowa?

Statystyczne informacje o sposobie korzystania z naszej oferty online są nam potrzebne w celu projektowania strony przyjaznej dla użytkownika, pomiaru zasięgu i prowadzenia badań rynkowych.

W tym celu stosujemy poniższe narzędzia analityki internetowej. Sporządzone przez te narzędzia i przy zastosowaniu analitycznych plików cookie lub przez analizę plików dziennika profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi.

Dostawcy tych narzędzi przetwarzają dane wyłącznie jako zleceniobiorca zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie dla własnych celów.

Narzędzia, o których mowa, albo nie używają w ogóle adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po pobraniu.

Dla każdego narzędzia można znaleźć informację o danym dostawcy oraz o tym, w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez narzędzie.

W przypadku narzędzi, które działają z wyłączonymi plikami cookie, należy zauważyć, że funkcja rezygnacji jest związana z urządzeniem lub przeglądarką i zasadniczo dotyczy tylko aktualnie używanego urządzenia końcowego lub używanej przeglądarki. Jeśli korzystają Państwo z wielu urządzeń końcowych lub przeglądarek, należy ustawić opcję rezygnacji na każdym urządzeniu i w każdej używanej przeglądarce.

Ponadto można całkowicie uniemożliwić tworzenie profili użytkowania przez ogólne wyłączenie korzystania z plików cookie.

 

 

9.2 Google Analytics

Narzędzie Google Analytics jest dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Używamy Google Analytics z dodatkową funkcją oferowaną przez Google do anonimizacji adresów IP: W tym przypadku adres IP jest zwykle skracany przez Google już w UE i tylko w wyjątkowych przypadkach dopiero w USA i zostaje zapisany w każdym przypadku tylko w skróconej formie.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia lub analizy Państwa danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

 

10. W jakich serwisach społecznościowych jesteśmy obecni?

Jesteśmy obecni w różnych serwisach społecznościowych. Poniżej są one szczegółowo wymienione. Klienci, osoby zainteresowane i użytkownicy mogą komunikować się z nami i informować o naszych działaniach i produktach korzystając z tych serwisów.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dane użytkowników mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską. Może to spowodować ryzyko dla użytkowników naszych stron w serwisach społecznościowych.
Serwisy społecznościowe zazwyczaj wykorzystują dane użytkowników również do celów badań rynkowych i reklamowych. Na przykład zachowanie użytkownika jest wykorzystywane do wyświetlania personalizowanych reklam. Przy czym uwzględnia się zainteresowania użytkownika. W tym celu przechowywane są na urządzeniach użytkowników pliki cooki, które dostarczają informacji na temat zachowania użytkowników i ich zainteresowań.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych jest prowadzone przez nas na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Naszym celem jest zapewnienie efektywnej komunikacji z użytkownikami oraz informowanie ich o naszych działaniach i produktach. W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. i art. 7 RODO.

Nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich procesów przetwarzania w serwisach społecznościowych. Dlatego prosimy o kierowanie zapytań o informacje bezpośrednio do poszczególnych administratorów serwisów społecznościowych. Tylko dostawca usług ma dostęp do danych użytkownika i w związku z tym może udzielić informacji lub podjąć odpowiednie działania w przypadku dochodzenia praw użytkownika. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować również z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

W odniesieniu do dalszych szczegółów lub możliwości zgłaszania sprzeciwu odsyłamy do poszczególnych stron:

 

 

10.1 Facebook

Dostawcą usług jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook jest certyfikowany zgodnie z EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA).

Politykę prywatności Facebooka można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

10.2 Instagram

Dostawcą usług jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Politykę prywatności Instagramu można znaleźć na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

10.3 Twitter

Dostawcą usług jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND.

Politykę prywatności serwisu Twitter można znaleźć na stronie: https://twitter.com/de/privacy

 

 

11. W jakiej formie prowadzimy działania marketingowe?

 

 

11.1 Adform Conversion-Tracking

Używamy usługi śledzenia konwersji firmy Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg. Przy pomocy tej usługi mierzymy rezultaty naszych działań reklamowych. Za pośrednictwem sieci Adform umieszczamy banery reklamowe. W związku z tym odwiedzane strony internetowe należące do tej sieci partnerów reklamowych umieszczają pliki cookies. Zawiera on identyfikator reklamowy i jest ważny przez 60 dni. Identyfikacja osobista nie jest możliwa. Możemy jedynie rozpoznać, który z nośników reklamowych doprowadził do Państwa wizyty na stronie.

Jeśli nie chcą Państwo używać Adform, można wyłączyć ten plik cookie. Instrukcję można znaleźć tutaj https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

 

 

11.2 Google AdWords

Używamy śledzenia konwersji Google za pośrednictwem usługi AdWords firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli kliknęli Państwo w ogłoszenie reklamowe wyświetlone przez Google i zostali przekierowani na naszą stronę internetową, wtedy Google AdWords umieszcza plik cookie w Państwa przeglądarce. Ten plik cookie śledzenia konwersji jest umieszczany, gdy użytkownik kliknie w reklamę Google.

Plik cookie pozwala nam rozpoznać, że osoba odwiedzająca naszą stronę internetową kliknęła na reklamę Google, że nastąpiło przekierowanie oraz które strony ta osoba odwiedzająca obejrzała. Plik cookie jest indywidualny, tzn. każdemu klientowi AdWords przypisany jest inny plik.

Przy pomocy tej funkcji generuje się statystyki konwersji, które Google udostępnia swoim klientom. Dzięki temu można zobaczyć, ilu użytkowników kliknęło w reklamę. Jednak nie jest możliwa identyfikacja osobista klienta.
Podstawą prawną do stosowania Google AdWords jest udzielona zgoda w myśl artykułu 6. ustęp 1 lit. a. RODO, tzn. podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe są przekazywane do Google w USA i tam przechowywane, w szczególności Państwa adres IP. Google może przekazywać te dane osobom trzecim. Nie mamy na to żadnego wpływu. My nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających identyfikację danej osoby.

Pliki cookie są przechowywane tylko przez 30 dni.

Google zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych w zgodzie z EU_US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Jeśli chcą Państwo zapobiec przetwarzaniu danych przez Google AdWords, mogą to Państwo zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Można w ustawieniach zapobiec automatycznemu umieszczaniu plików cookie lub zablokować ich wysyłanie z domeny „googleadservices.com”. Może to jednak skutkować ograniczeniami w funkcjonowaniu strony internetowej.

 

 

11.3 Funkcja remarketingu Google

Na naszej stronie internetowej używamy funkcji remarketingu firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcja ta służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu na Państwa komputerze umieszczane są pliki cookie, które umożliwiają osobom trzecim, w tym Google, rejestrowanie odwiedzin naszej strony internetowej za pomocą Państwa przeglądarki. Informacje te mogą być później wykorzystane do wyświetlania naszych reklam na innych stronach internetowych, które odwiedzają Państwo np. w ramach wyszukiwania Google lub na stronach w sieci reklamowej partnerów Google.

Podstawą prawną do stosowania remarketingu Google jest udzielona zgoda w myśl artykułu 6. ustęp 1 lit. a. RODO, tzn. podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane do Google w USA i tam przechowywane. Jednakże Google stwierdza, że podczas tego przetwarzania nie są zbierane ani przechowywane żadne dane osobowe. Nie mamy na to żadnego wpływu i nie otrzymujemy również żadnych danych, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkownika.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w Google oraz działania funkcji remarketingu można znaleźć w polityce prywatności Google. Również w przypadku tej funkcji mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookie korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Ponadto, istnieje możliwość zablokowania funkcji remarketingu firmy Google zmieniając ustawienia wyświetlania reklam Google.

 

 

11.4 Pomiar konwersji za pomocą piksela konwersji Facebooka

Stosujemy „piksel konwersji” lub też piksel działań podejmowanych przez odwiedzających stronę internetową dostarczany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Po wywołaniu tego piksela z Państwa przeglądarki Facebook może rozpoznać, czy reklama na Facebooku się powiodła, a więc np. czy spowodowała otworzenie strony. Dostajemy od Facebook tylko odpowiednie dane statystyczne bez odniesienia do osób fizycznych. W ten sposób możemy zrobić pomiar efektywności naszych reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Poza tym należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka. Na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/ można wycofać zgodę"

 
 

12. Jakie mają Państwo prawa i jak ich dochodzić?

 

 

12.1 Dochodzenie swoich praw

Proszę korzystać z informacji pod Kontaktem, aby dochodzić swoich praw. Prosimy przy tym zadbać o to, abyśmy mogli Państwa jednoznacznie zidentyfikować.

 

 

12.2 Państwa prawa do informacji i sprostowania

Mogą Państwo zażądać, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i mają Państwo prawo do informacji odnośnie Państwa danych przetwarzanych przez nas. Jeśli dotyczące Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać korekty lub uzupełnienia swoich danych. Jeśli udostępnimy Państwa dane osobom trzecim, informujemy te osoby o korekcie w zakresie wymaganym przez prawo.

 

 

12.3 Państwa prawo do usunięcia danych

Jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne, mogą Państwo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy

 

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;

 • podstawą prawną przetwarzania była wyłącznie Państwa zgoda, którą Państwo odwołali;

 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych w celach reklamowych ("sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych");

 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych powołując się na podstawę prawną wyważenie interesów z powodów osobistych i nie możemy udowodnić, że istnieją priorytetowe uzasadnione powody do przetwarzania;

 • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub

 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogów prawnych.

 

Jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobom trzecim, informujemy te osoby o usunięciu w zakresie wymaganym przez prawo.

Należy pamiętać, że Państwa prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom. Na przykład nie możemy lub nie wolno nam usuwać danych, które musimy nadal przechowywać z powodu ustawowych okresów przechowywania. Również dane, których potrzebujemy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, są wyłączone z prawa do usunięcia.

 

 

12.4 Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy

 

 • kwestionują Państwo poprawność Państwa danych osobowych na tak długo, dopóki nie będziemy mieli możliwości zweryfikować ich poprawność;

 • przetwarzanie nie jest zgodne z prawem i zamiast usunięcia (patrz poprzedni rozdział) żądają Państwo ograniczenia użycia;

 • nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych;

 • wyrazili Państwo sprzeciw z powodów osobistych, na tak długo, aż zostanie stwierdzone, czy Państwa interesy są ważniejsze.

 

Jeśli istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oznaczamy te dane w celu zapewnienia, że mogą one być przetwarzane tylko w wąskich granicach, które mają zastosowanie do takich ograniczonych danych (w szczególności w celu obrony roszczeń prawnych lub za Państwa zgodą).

 

 

12.5 Państwa prawa sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez nas, o ile opiera się ona na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych ("sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych"). Proszę również zapoznać się z rozdziałem Informacje o przysługujących Państwu prawach do sprzeciwu.

 

 

12.6 Państwa prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania w formacie przenośnym danych osobowych, które nam Państwo udostępnili w celu realizacji umowy lub w wyniku zgody. W takim przypadku mogą Państwo również zażądać przekazania tych danych bezpośrednio osobie trzeciej, o ile jest to technicznie wykonalne.

 

 

12.7 Państwa prawo do odwołania zgody

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

 

 

12.8 Państwa prawo do odwołania się do organów nadzoru

Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Mogą Państwo skontaktować się z organem ochrony danych, który odpowiada za Państwa miejsce zamieszkania lub kraj związkowy/województwo. Mogą Państwo także skontaktować się z odpowiedzialnym za nas urzędem ochrony danych, to jest:

Hamburski inspektor ochrony danych i wolności informacji [Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit]
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

 

13. Czy są Państwo zobowiązani do udostępniania nam konkretnych danych?

Mogą Państwo również odwiedzić naszą stronę internetową, nie podając nam żadnych danych. W celu rejestracji w bibliotece medialnej, są Państwo jednak zobowiązani do podania nam danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail); Te obowiązkowe dane są oznaczone *. Jeśli nie chcą Państwo udostępnić nam tych danych, nie mogą Państwo zarejestrować się jako członek. 

 

 

14. Czy podejmujemy w pełni automatyczne decyzje?

W związku z niniejszą polityką prywatności nie podejmujemy w pełni automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach mających skutki prawne lub podobne.

 

 

15. Jakie dane pobieramy u osób trzecich?

Nie pobieramy żadnych danych o Państwu od osób trzecich (takich jak biura wywiadu gospodarczego lub sieci społecznościowe).

 

 

16. Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej sprawdzamy, czy z naszego formularza kontaktowego korzysta osoba fizyczna, czy też maszyna lub czy wywołanie jest generowane automatycznie. Sprawdzanie odbywa się przy wykorzystaniu funkcji reCAPTCHA Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). W związku z tym następuje przekazanie danych osobowych (w tym adresu IP) do Google. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym celem jest unikanie spamu i nadużyć.

W razie potrzeby następuje przekazanie danych do Google LLC. w USA. Google gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych i jest certyfikowany zgodnie z tzw. „Privacy Shield” (Tarcza Prywatności UE-USA) (https://www.privacyshield.gov/list). Więcej informacji na temat polityki prywatności Google reCAPTCHA można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

 

Dodaj sklep

W razie potrzeby dane osobowe mogą być przetwarzane podczas rejestracji sklepu (np. nazwa sklepu, e-mail, telefon). Zarejestrowane dane są dostępne dla odwiedzających naszą stronę internetową („Znajdź sklep”). Klikając przycisk „zapisz” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych. Odpowiednią podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto, odwołujemy się do naszych przepisów dotyczących polityki prywatności.
 

 

B. Informacje o Państwa prawach do sprzeciwu

 

 

Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych ("sprzeciw wykorzystania w celach reklamowych"). Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych w celach reklamowych. Należy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych może występować pokrywanie się między wycofaniem a wykorzystaniem danych w ramach trwającej kampanii.

 

 

Prawo sprzeciwu z przyczyn osobistych

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez nas, o ile opiera się ona na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy mogli - zgodnie z wymogami prawnymi - udowodnić istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami lub interesami lub będzeimy przetwarzali je tylko w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Każdy sprzeciw można złożyć bez zachowania wymogów formalnych. Proszę skierować go do:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 42 30 11-0
e-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com 

 

 

C. Uwagi techniczne

 

 

D. Polityka prywatności dla kandydatów

Informacja o zbieraniu danych zgodnie z art. 13 RODO

 

Podmiot odpowiedzialny:

YOGI TEA GmbH
Dyrektor zarządzający: Michael Garcia Heermann, Nirvair Singh Khalsa
Burchardstraße 24
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 42 30 11-0
Telefax: +49 (0) 40 42 30 11-99
E-Mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych:

Tabea Knabe
MACU Datenschutz UG
Krokusweg 11
72525 Münsingen
E-Mail: kontakt@macu-datenschutz.de

 

YOGI TEA GmbH zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy zgodnie z art. 88 ust. RODO w połączeniu z § 26 ust. federalnej ustawy o ochronie danych BDSG.

 

Dane osobowe to informacje dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Są to takie informacje jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, a także dane dotyczące konkretnej ścieżki zawodowej itp., które przy odpowiednim nakładzie pracy można przypisać do konkretnej osoby. Z kolei informacje, które nie są (bez)pośrednio powiązane z Państwa prawdziwą tożsamością, nie są danymi osobowymi.

 

Podanie danych osobowych jest wymagane do procesu rekrutacyjnego i podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Decyzje o zatrudnieniu nie są podejmowane automatycznie. Jeżeli aplikują Państwo do nas drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego, będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu aplikacji i przeprowadzenia działań niezbędnych przed podpisaniem umowy. Wysyłając aplikację na naszej stronie rekrutacyjnej, wyrażają Państwo swoje zainteresowanie podjęciem pracy w naszej firmie. W związku z tym przekazują nam Państwo dane osobowe, które wykorzystujemy i przechowujemy wyłącznie w celu poszukiwania pracy / ubiegania się o nią przez Państwa.

 

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie upoważnione osoby z działu personalnego lub osoby biorące udział w procesie rekrutacji. Ze względu na ścisłą współpracę z East West Tea Company, LLC, Eugene, Oregon, dane rekrutacyjne mogą być ewentualnie przekazywane również do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku Państwa dane są szyfrowane i w przypadku niepodjęcia współpracy przechowywane tylko przez określony czas.

 

Biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażają Państwo zgodę na ewentualne przekazanie swoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych . Bez tej zgody możemy nie być w stanie rozpatrzyć Państwa kandydatury. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania tej zgody bez podawania przyczyn. Jednak w takim przypadku Państwa kandydatura może już nie być rozpatrywana.

 

Do naszych procesów rekrutacyjnych używamy oprogramowania do zarządzania rekrutacją firmy Personio GmbH. Dane przekazywane w ramach Państwa aplikacji będą przesyłane przy użyciu szyfrowania TLS i przechowywane w bazie danych. Tę bazę danych obsługuje firma Personio GmbH, która oferuje oprogramowanie do zarządzania personelem i kandydatami. W związku z tym firma Personio zgodnie z art. 28 RODO pełni funkcję naszego administratora. Podstawę przetwarzania stanowi umowa o powierzenie przetwarzania zawarta między nami jako podmiotem odpowiedzialnym a firmą Personio. Stopka redakcyjna firmy Personio GmbH jest dostępna pod adresem: https://www.personio.de/impressum/.

 

O ile z punktu widzenia naszej firmy jest to niezbędne, nawiązujemy współpracę z firmami, którym powierzamy przetwarzanie danych i które mogą otrzymać Państwa dane. Głównie mogą to być firmy działające w branży doradztwa personalnego lub firmy rekrutacyjne. Wszystkie firmy, którym powierzamy przetwarzanie danych, są zobowiązane umownie do traktowania Państwa danych poufnie i przetwarzania ich wyłącznie w celu wykonania usługi. Z firmą East West Tea Company, LCC zawarliśmy porozumienie w sprawie przekazywania danych, które zawiera tzw. standardowe klauzule umowne. Zapewnia to spełnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z minimalnymi standardami europejskimi.

 

Państwa dane będą przechowywane przez okres 180 dni, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Z reguły odbywa się to w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z treści przepisów prawnych. Jesteśmy wtedy zobowiązani do usunięcia lub zanonimizowania Państwa danych. W takim przypadku dane są dla nas dostępne wyłącznie jako tzw. metadane bez bezpośredniego odniesienia do osoby i służą do sporządzania analiz statystycznych (np. odsetek każdej z płci w aplikacjach, liczba złożonych aplikacji w danym okresie itp.).

 

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa danych w naszej bazie „Talent Pool” przez 180 dni, licząc od zakończenia procesu rekrutacyjnego w celu dopasowania innych interesujących Państwa stanowisk pracy. Akceptując Politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na ewentualne dalsze przechowywanie swoich danych i włączenie do naszej bazy „Talent Pool”. Jeżeli w ramach procesu rekrutacyjnego otrzymają Państwo ofertę pracy w naszej firmie i przyjmą ją Państwo, dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego będziemy przechowywać co najmniej przez czas trwania stosunku pracy.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania informacji na temat przechowywanych przez nas danych na Państwa temat. W przypadku stwierdzenia nieścisłości można zażądać sprostowania. Zażądać mogą Państwo również usunięcia przechowywanych przez nas danych, o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej. Mogą Państwo również zażądać ograniczonego przetwarzania swoich danych.

 

W razie pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres dataprotection.eu@yogiproducts.com lub listu tradycyjnego wysłanego na powyższy adres. Z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem kontakt@macu-datenschutz.de lub za pośrednictwem adresu pocztowego z dopiskiem „Datenschutzbeauftragte”. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest Hamburski inspektor ochrony danych i wolności informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub aby odzwierciedlała zmiany w procesie rekrutacyjnym itp. W przypadku ponownej wizyty na niniejszej stronie rekrutacyjnej lub ponownego złożenia aplikacji będzie obowiązywać aktualna Polityka prywatności.

 

 

E. Kontakt

Mogą się Państwo skontaktować z nami w następujący sposób:

YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 42 30 11-0
e-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com