Nasi ludzie

Nasi ludzie to nasz Skarb

Głęboko wierzymy w to, że filiżanka herbaty nie jest tylko filiżanką herbaty. To wyborny smak, ciepło, refleksja, wspólny czas i więź. To właśnie reprezentuje YOGI TEA® i od samego początku na wszystkich poziomach.

Dlatego człowiek stoi w centrum naszej uwagi – to zawsze było i nadal jest naszym przekonaniem. Uczciwe wzajemne relacje oparte na szacunku i uważności nie tylko dają każdemu dobre samopoczucie, lecz są naszą postawą.

Taka postawa nie spada jednak z nieba. Musi w nas dojrzewać i trzeba ją pielęgnować. YOGI TEA® postrzega się jako odpowiedzialną firmę, która na wszystkich poziomach swojej działalności dba o to, aby ludziom po prostu było dobrze.

W regionach upraw naszych surowców utrzymujemy partnerskie i uczciwe stosunki z rolnikami i wspieramy ich bezpośrednio prowadząc projekty socjalne . W celu polepszenia życia w środowisku naszych rolników i ich rodzin, którzy uprawiają nasze surowce, powołaliśmy do życia projekty socjalne: Na przykład w Sri Lance powołaliśmy do życia program edukacyjny dla dzieci plantatorów lub w Assam w Indiach, gdzie odnowiono i zmodernizowano lokalny szpital. Ponadto wspieramy liczne projekty socjalne we współpracy z organizacjami partnerskimi w krajach, gdzie są pola naszych upraw. Nawet jeśli można byłoby zrobić jeszcze więcej, jesteśmy głęboko przekonani, że wnosimy tymi działaniami pozytywny wkład i że odróżnia nas to od innych.

 

Docenienie naszych pracowników

Nasi pracownicy również odczuwają tę różnicę. Dbamy o zdrową atmosferę pracy opartą na wzajemnym szacunku i uznaniu, wspieramy ich rozwój zawodowy i ich zaangażowanie w projekty socjalne. Lista tych działań jest długa i różnorodna, dlatego wymienimy tutaj tylko niektóre z nich:

  • YOGI TEA® refunduje w ramach programu charytatywnego opłaty szkolne, koszty leczenia, koszty opieki nad dziećmi i opieki nad osobami starszymi w naszym zakładzie produkcyjnym.
  • YOGI TEA® wypłaca pracownikom dofinansowanie na korzystanie z transportu publicznego.
  • YOGI TEA® przekazuje przeterminowane pudełka z herbatą do stowarzyszenia „Tafel” w Niemczech i do innych banków żywności w Europie.
  • YOGI TEA® wspiera udział w imprezach charytatywnych, takich jak „Race for the cure”, największym na świecie biegu poświęconym walce z rakiem piersi.
  • YOGI TEA® umożliwia i wspiera zajęcia jogi i podjęcie wykształcenia jako nauczyciel jogi (finansowo oraz w formie refundacji za zainwestowany czas).
  • YOGI TEA® zapewnia swoim pracownikom we Włoszech bezpłatne posiłki w stołówce zakładowej, prowadzi pralnię i bibliotekę, pomaga wypełnić zeznanie podatkowe w godzinach pracy i oferuje elastyczne godziny pracy.
  • YOGI TEA® zapewnia swoim pracownikom uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, czasem nawet kilka razy w roku.
  • YOGI TEA® płaci dotacje do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych.

 

Zrównoważony rozwój z ciałem i duszą

Nic więc dziwnego, że również pracownicy wkładają serce w zrównoważony rozwój zgodnie z filozofią firmy: Papier jest używany bardzo oszczędnie; po wydrukowaniu na papierze z recyklingu lub FSC. Pomieszczenia biurowe w Hamburgu korzystają tylko z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, zabytkowy budynek „Kontorhaus” został wyremontowany w 2012 roku i spełnia energooszczędne wymagania, za co otrzymał Komisji Europejskiej Certyfikat Green Building.

Ta postawa nie oszczędza nawet odżywiania: Każdy może za darmo częstować się świeżymi napojami, które w miarę możliwości pochodzą z regionu. Aby zminimalizować odpady opakowań „dań gotowych”, każdy może w nowoczesnej kuchni sam gotować własne posiłki ze świeżych składników, a przy okazji wzmacniać poczucie wspólnoty własną przystawką „wkład socjalny”.

YOGI TEA® udaje się tymi działaniami tworzyć silny fundament dla pozytywnego klimatu współpracy w przedsiębiorstwie. Zgodne, oparte na szacunku współistnienie, które charakteryzuje się wzajemnym wsparciem i uznaniem, zorientowaną na wyniki i rozwiązania wspólnym działaniem, kreatywną przestrzenią, w której każdy może coś osiągnąć.

Ponieważ: Każdy jest częścią procesu i zmian, których świat tak bardzo potrzebuje.

„Feel good. Be good. Do good“