Bærekraft

YOGI TEA® og veien mot bærekraftighet

De avgjørelsene vi tar og de varene vi forbruker på ett sted, har konsekvenser for andre steder i verden. Og det vi gjør i dag, gjør en forskjell i fremtiden. Vi hos YOGI TEA® ønsker at vårt bidrag til fremtiden og vårt virke i verden skal være nyttig og bidra positivt på lang sikt. Denne holdningen har alltid vært grunnlaget for hvordan vi tenker og handler. Vi viser deg gjerne hvordan vi lever opp til dette i det daglige.

 

Heal & Revive

100 % økologisk, eller: Hvorfor økologisk er best


Alle ingredienser i YOGI TEA® kommer fra 100 % kontrollert økologisk landbruk, og er dermed sertifisert som økologisk. For mange er en sunn og bærekraftig levemåte og kjøp av økologiske produkter en selvfølge. Men det kan lønne seg å kikke nærmere etter: Hva er fordelene ved økologiske næringsmidler?

Økologisk landbruk har mange fordeler. Ikke bare er det økologisk, men det er også sosialt bærekraftig.

  • Bedre for jordsmonnet: Bærekraftig landbruk gir et sunt og balansert jordsmonn og utarmer ikke jorden. Denne formen for landbruk forhindrer forurensning, f.eks. på grunn av sprøytemidler eller kunstgjødsel, og gjør at jorden blir bedre i stand til å lagre vann.
  • Mindre utslipp, større artsmangfold: Ettersom økologisk landbruk ikke benytter kunstgjødsel, har det lavere CO2-fotavtrykk. Ved å ikke bruke pesticider, muliggjør man større artsmangfold enn i konvensjonelt landbruk.
  • Uten genteknologi: Konsekvensene av å bruke genteknologi er uforutsigbare, men risikoen for negative følger er stor. Det er gode grunner til at økologisk landbruk forbyr bruk av genetisk modifiserte organismer (GMO) som genteknologisk forandrede såkorn, planter og gjødsel. YOGI TEA® er og blir fri for genteknologi.
     

Det økologiske landbruket benytter ikke pesticider – til gode for både miljø og mennesker. Studier viser at pesticider kan ha negative innvirkning på helsen.

Økologisk betyr altså ikke bare bærekraftig og miljøvennlig. Økologiske næringsmidler er et verdifullt bidrag til sosial bærekraft – til beste for oss alle.Empower & Enrich

Styrke dyrkeområdene

 


Å handle bærekraftig betyr å ha blikket rettet mot fremtiden, tenke langsiktig og planlegge økologisk og sosialt. Det kommer også våre partnere i landbrukslandene til gode.

Sammen med våre partnere på Sri Lanka har vi startet opp et langsiktig vaniljeprosjekt som vil være positivt for lokalbefolkningen i mange år. I tillegg til arbeidsplasser for 25 av innbyggerne som tar seg av vaniljen, skaper prosjektet flere inntektskilder for menneskene på stedet: langsiktig bruk av jorden til vanilje, handel med plantegods og salg av organisk gjødsel. Dette prosjektet er ment som et kontinuerlig samarbeid, noe som gir bøndene en unik mulighet for langsiktig planlegging.

 

Langsiktige innkjøp


Litt etter litt omstiller vi mesteparten av innkjøpet av ingredienser til langsiktige avtaler med bøndene. Slik kan partnerne våre planlegge lenger frem i tid, og investere i bærekraftige dyrkemetoder. Det gjør det mulig å definere felles prosjekter som bidrar til å forbedre både livsgrunnlaget hos våre partnere og deres produkters bærekraftighet – som også er våre produkter.

 

Sosiale sertifiseringer og transparens


Å vite hvor produktene våre kommer fra og hvordan de produseres, er svært viktig for oss. Hvis man som YOGI TEA® benytter rundt 150 ingredienser fra over 50 land i verden, tar en slik prosess selvsagt tid. Likevel er vi fast bestemte på å oppnå 100 % transparens i leveringskjeden for råstoffene våre i nær fremtid. Allerede i dag ligger tallet på over 80%.

 

Vi har store forpliktelser over leverandørene


Vi ønsker å fremme ærlighet, rettferdighet og ansvar i leveringskjeden vår. Vi ser på våre leverandører som likeverdige partnere som støtter oss – og som vi støtter, hver eneste dag. For oss er det den eneste muligheten til å drive forretninger på en etisk og økologisk forsvarlig måte.
 


 

Unite & Enlighten

Besøk hos partnerne


Alle gode forhold lever av at man tilbringer tid sammen innimellom og lærer av hverandre. Derfor forsøker vi i teamene for innkjøp, bærekraft og kvalitet å besøke så mange av våre partnere rundt om i verden så ofte som mulig. Vi forstår at det er avgjørende for å skape en felles forståelse av utfordringer og muligheter, og for å bygge en enda bedre fremtid sammen. Denne tilnærmingen gjør det mulig for oss å støtte de fellesskapene som dyrker de fantastisk urtene, krydrene og teene våre.

 

Sustainable Spices Initiative


Urte- og krydderverdenen er temmelig stor og kompleks. Selv om vi jobber for å oppnå noe stort hver eneste dag, er YOGI TEA® fortsatt en ganske liten bedrift. Derfor har vi slått oss sammen likesinnede foretak i Sustainable Spices Initiative, et forbund for bærekraftige krydderier, slik at vi kan bygge opp varige partnerskap og etablere stadig mer bærekraftige fremgangsmåter i leveringskjeden for krydder.

Mer informasjon om initiativet finner du på www.idhsustainabletrade.com

 

Ethical Tea Partnership


Te er en av våre aller viktigste ingredienser. Vi vet størsteparten av all te som selges i verden, kommer fra steder som er konfrontert med økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. YOGI TEA® vil gjerne innta en aktiv rolle i å løse disse problemene! Vi er derfor med i Ethical Tea Partnership, den ledende organisasjonen i verden for bærekraft i tesektoren. Sammen med ETP og deres partnere jobber vi for å gjøre flere bærekraftige forbedringer i våre leveringskjeder for te.

Mer information om det här initiativet hittar du på Ethical Tea Partnership

Finn ut mer om miljøengasjementet vårt