Generel information om beskyttelse af personoplysninger

Den efterfølgende databeskyttelseserklæring gælder for internetsiden YOGI TEA GmbH.

Status: 6. oktober 2022

 

A. Databeskyttelseserklæring

 

 

1. Hvem er vi og, hvad laver vi?

De ansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen for bearbejdningen af oplysninger i forbindelse med disse databeskyttelsesbestemmelser er YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamborg, tlf.: +49 (0)40 - 42 30 11-0, e-mail: info.eu@yogiproducts.com (efterfølgende også "YOGI TEA", "vi" eller "os").

YOGI TEA har i over 40 år stået for lækre urte- og krydderteer baseret på enestående ayurvedi-ske teopskrifter, hvis rødder går tilbage til den 3000 år gamle indiske ayurvediske filosofi.

 

 

2. Hvordan kan I kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse?

Hvis I har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller generelt til YOGI TEAs behandling af jeres oplysninger bedes I henvende jer til vores tilsynsførende for databeskyttelse:

Tabea Knabe (virksomhedsleder MACU Datenschutz UG), per e-mail til dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Personoplysninger er "alle informationer, der kan henføres til en bestemt identificeret eller identificerbar person (efterfølgende "pågældende person"). En identificerbar person er en naturlig person, der direkte eller indirekte kan forbindes med et navn, et kodenummer, lokaliseringsdata, en online-identifikation eller, som kan identificeres ved hjælp af et eller flere kendetegn. Eller som afslører kendetegn, der afslører den pågældende persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet"(art. 4 nr. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse). Personoplysningerne omfatter for eksempel navn, e-mailadresse, adresse og fødselsdato.

Når vi bearbejder personoplysninger indebærer det, at vi fx registrerer, gemmer, bruger, videregiver eller sletter oplysningerne.

Registreringsoplysninger: Herefter bearbejder vi samtlige jeres oplysninger, som I har videregivet til os i forbindelse med oprettelsen af en konto til Yogi Tea mediedatabase under https://www.yogitea.com/de/medialibrary/. Det er nødvendige personoplysninger, vi har behov for til legitimering og udførelse af oprettelsen (fx navn, firma, e-mailadresse).

Lotteri: Vi bearbejder først samtlige oplysninger, I tilsender os i forbindelse med et lotteri. Det omfatter de nødvendige oplysninger til gennemførelse af lotteriet (fx navn, e-mailadresse).

Kundeforespørgsler, kundeklager og erstatningsprodukter: Vi bearbejder først og fremmest samtlige oplysninger, I tilsender os i forbindelse med (sampling-)forespørgsler eller klager. Det drejer sig i første omgang om personoplysninger, der er nødvendige i forbindelse med bearbejdningen af forespørgsler og klager samt forsendelsen af vores produkter (fx navn, e-mailadresse, adresse).

Oplysninger om onlineadfærd og præferencer: Vi bearbejder også oplysninger som IP-adresse samt oplysninger om jeres besøg på vores website.

 

 

4. Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag bearbejder vi jeres personoplysninger?

Vi behandler jeres personoplysninger med følgende formål og på baggrund af nævnte retsgrundlag:

 • For at stille tjenester til rådighed i vores mediedatabase i form af fotos af alle produkter i vores sortiment i forskellige filformater samt brochurer og salgsmateriale til downloading.
  Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt

 • For at stille tjenester til rådighed i forbindelse med vores lotterier, som underretning til vinderne, afvikling af lotteriet og forsendelse af præmier.
  Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt

 • For at stille tjenester til rådighed i forbindelse med kundeklager og erstatningsprodukter, med afviklingen og i forbindelse med forsendelse af præmier.
  Retsgrundlag: Interesseafvejning (vi har en berettiget interesse i databehandlingen når vi bliver kontaktet af kunder, der ønsker, at vi behandler sådanne klager)

 • Analyse af din online brugeradfærd til markedsundersøgelser og forbedring af vores produktsortiment (se også afsnit 9.)
  Retsgrundlag: Interesseafvejning (vi har en berettiget interesse i at vide, hvordan du bruger vores website for at kunne forbedre vores tilbud og/eller kunne tilpasse tilbuddet til vores brugere)

 • Undersøgelsen af tekniske uheld og til opretholdelse af systemsikkerheden samt afdækning og opfølgning på uautoriseret adgang og forsøgt adgang til vores webserver
  Retsgrundlag: Overholdelsen af vores lovgivningsmæssige forpligtigelser på datasikkerhedsområdet samt interesseafvejning (vi har en berettiget interesse i at afhjælpe tekniske uheld, opretholde systemsikkerheden og afdække og følge op på uautorisede adgangsforsøg og/eller besøg)

 • Vi forsvarer og værner om vores rettigheder
  Retsgrundlag: Interesseafvejning (vi har berettiget interesse i at vores rettigheder gælder og i at forsvare dem)

Bemærk venligst din indsigelsesret i forbindelse med behandlingen af oplysninger og med direkte marketing og/eller af personlige grunde og din ret til at tilbagekalde dit samtykke (se afsnittet Information om din indsigelsesret).

 

 

5. Hvem får dine personoplysninger og hvorfor (modtager af oplysninger)?

 

 

5.1 Generelt

Dine personoplysninger videregives grundlæggende kun til tredejpart, hvis det er nødvendigt for at afvikle kontrakten. De videregives også, hvis der for os eller for tredjepart foreligger en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis du har samtykket til det. I det omfang der videregives oplysninger til tredjepart på baggrund af en berettiget interesse, forklares det nærmere i denne databeskyttelseserklæring. Desuden kan oplysninger videregives til tredjepart, hvis vi er forpligtet til det grundet retsregler eller i forbindelse med fuldbyrdelse af bestemmelser fra juridisk side eller fra myndighedernes side.

 

 

5.2 Hvilke grunde har vi til at videregive oplysninger til andre servicevirksomheder?

Vi forbeholder os retten til at gøre brug af andre servicevirksomheders ydelser i forbindelse med registreringen og behandlingen af oplysninger. Servicevirksomhederne modtager i den forbindelse kun personoplysninger fra os, som de behøver for at kunne gennemføre ydelsen. Det betyder, at din e-mailadresse måske videregives til en anden servicevirksomhed i forbindelse med forsendelse af nyhedsbrevet. Servicevirksomheder kan også få til opgave at stille serverkapacitet til rådighed.

 

Det drejer sig konkret om følgende type af tjenester:

 • IT-tjenester (teknisk support), Tyskland

 • Webdesign-ydelser, Tyskland

 • Medieindkøbs-ydelser, Tyskland

 • Medieindkøbs-ydelser, Irland og USA

 • Business / helpdesk softwareudbyder, USA

 • Fremstillingsvirksomhed, Italien

 • Logistik-ydelser, Tyskland

 

 

5.3 Hvornår videregiver vi oplysninger til lande, der ikke er del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Vi kan også dele personoplysninger med databehandlere, der befinder sig i lande uden for EØS (såkaldte tredjelande). Der er tale om databehandlere i USA og Schweiz.

I sådanne tilfælde sikrer vi, at der findes et passende databeskyttelsesniveau hos modtageren. I Schweiz' tilfælde er der tale om en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR. I tilfælde af databehandlere i USA er der tale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen (art. 46 DSGVO) eller udtrykkeligt samtykke fra brugeren.

Du kan få udleveret en liste over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte retningslinjer for sikkerhed på det pågældende databeskyttelsesniveau. Du kan bestille dokumenterne i afsnittet kontakt.

 

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger og, hvor lange er opbevaringsfristerne?

Vi gemmer dine oplysninger så længe vi har brug for dem til at facilitere vores online tilbud og de dermed forbundne ydelser og/eller vi fortsat har en berettiget interesse i at gemme dem. I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger. En undtagelse er sådanne oplysninger, som vi skal opbevare for at overholde lovbestemte (fx ifm. skatte- eller handelssager) opbevaringsperioder (fx regninger). Oplysninger der er underlagt en opbevaringsfrist spærrer vi indtil fristen udløber.

Konkret gør følgende opbevaringsfrister sig gældende:

 • Oprettelsesoplysninger: Så længe oprettelsen varer ved i vores database og efter endt oprettelse [med efterfølgende direkte sletning]

 • Oplysninger fra lotterier: Så længe lotteriet gennemføres og afvikles samt efter endt lotteri i [2 måneder]

 • Oplysninger om online-adfærd og præferencer: [2 år]

 • Oplysninger til bearbejdning af brugerklager: Så længe gennemførelse og afvikling står på og efter afviklingen i et år.

 

 

7. Hvad er logfiler og hvad bruges de til?

Når du bruger internettet i din internet-browser overføres bestemte informationer og gemmes af os i såkaldte logfiler.

Logfilerne gemmes til at løse eventuelle tekniske uheld og af sikkerhedsgrunde (fx til opklaring af angrebsforsøg) i 7 til 10 dage hvorefter de slettes. Det er obligatorisk at gemme logfiler som bevismateriale. Så længe de betragtes som bevismateriale må de ikke slettes, men skal gemmes indtil den konkrete sag er opklaret. De videregives i nogle tilfælde til en efterforskende instans.

I en logfil gemmes særligt følgende informationer:

 • IP-adressen (internetprotokol adressen) for den enhed, hvorfra der blev oprettet forbindelse til vores online ydelser;

 • websitets internetadresse, hvor online ydelserne blev besøgt (såkaldte oprindelses- og reference-URL);

 • navnet på den serviceudbyder, der muliggjorde adgangen til online ydelserne;

 • navnet på de hentede filer og/eller informationer;

 • dato og klokkeslæt for besøget samt informationer om besøgets varighed;

 • omfanget af transporterede informationer;

 • styresystem og information om anvendt internet-browser inklusive installerede add-ons (fx til flash player);

 • http-statuscode (fx "Forespørgsel gav resultat" eller "Ønskede fil ikke fundet").

Udvalgte informationer fra logfilen (ikke IP-adressen) anvendes også til webanalyse. 

 

 

8. Hvad er en cookie og, hvad bruger vi dem til?

 

 

8.1 Hvordan fungerer cookies?

Cookies er små tekstfiler, der udsendes i forbindelse med besøget på en internetside og gemmes i brugerens browser. Når den pågældende internetside åbnes igen så sender brugerens browser indholdet i den pågældende cookie retur og det gør det muligt at genkende brugeren igen. Bestemte cookies slettes automatisk igen efter afsluttet browserbesøg (såkaldte session-cookies), andre gemmes i en bestemt periode / altid i brugerens browser og sletter sig selv på et eller andet tidspunkt (såkaldte temporære eller permanente cookies).

 

 

8.2 Hvilke oplysninger gemmes i en cookie?

Som udgangspunkt gemmes der ingen personoplysninger i en cookie, men kun online-information.

 

 

8.3 Hvordan kan du forhindre anvendelsen af cookies og/eller slette cookies?

Du kan deaktivere gemning af cookies i dine browser indstillinger og til enhver tid slette allerede gemte cookies fra din browser (se Tekniske tips og råd). Du skal være opmærksom på, at vores online tilbud muligvis ikke fungerer eller kun fungerer i begrænset omfang uden brug af cookies.

Bemærk venligst at indsigelser imod oprettelse af brugerprofiler delvist fungerer via en såkaldt "opt-out-cookie". Dersom du sletter alle cookies kan det godt være at indsigelsen ikke længere gør sig gældende og det er nødvendigt, at du igen gør brug af din indsigelsesret.

 

 

8.4 Hvilke cookies bruger vi?

 

Strengt nødvendige cookies

Bestemte cookies er påkrævede for, at vi kan tilbyde et komplet online tilbud. I den kategori falder fx

 • cookies, der tjener til identificering eller autentifikation af vores brugere;

 • cookies, der temporært gemmer bestemte brugerinput (fx indholdet i indkøbskurven eller en online-blanket);

 • cookies, der gemmer bestemte brugerpræferencer (fx søge- eller sprogindstillinger);

 • cookies, der gemmer oplysninger der sikrer visning af video- eller audioindhold uden at det giver tekniske problemer.

 

Analyse cookies

Vi anvender analyse-cookies for at registrere brugeradfærd (fx besøg på undersider, søgning på sjældne ord/produkter) og analysere dem statistisk.

 

Vi bruger følgende cookies: 

_ga (Google; HTTP Cookie):
Registrering af personligt ID, der genererer statistisk data om besøgsadfærd (24 måneder).

_gac_UA-* (Google; HTTP Cookie):
Anvendes af Google AdWords til identificering af enheder (3 måneder).

_gcl_au (Google; HTTP Cookie):
Anvendes af kampagnemanager for at vise brugeren annoncer efter visning eller klik på en annonce (3 måneder).

_gid (Google; HTTP Cookie):
Registrering af personligt ID, der generer statistisk data for brugerens brug af websiden (1 dag).

_gat_gtag_UA_* (Google; HTTP Cookie):
Anvendes til at neddrosle efterspørgselsrate (1 dag).

cookieNotice18 (YogiTea; HTTP Cookie):
Styrer integration af cookie-bannere. Accepterer du så bliver de skjult (Efter hver session ).

 
 

9. I hvilken form gennemfører vi webanalyse?

 

 

9.1 Hvad er webanalyse?

Vi har behov for statistisk information om brugerne af vores online tilbud for at vi kan fremvise tilbuddet så brugervenligt som muligt, kunne måle spredning af vores tilbud samt gennemføre markedsundersøgelser.

Til dette formål gør vi brug af de herunder præsenterede webanalyse værktøjer. Brugerprofilerne, der oprettes ved hjælp af analyse cookies eller ved en analyse af logfilerne, forbindes ikke med personoplysninger.

Udbyderne af værktøjerne behandler udelukkende oplysningerne i rollen som registerfører ud fra vores anvisninger og ikke til egne formål.

Værktøjerne bruger enten brugerens IP-adresse kort eller forkorter dem med det samme efter registreringen.

Til hvert værktøj finder du informationer om udbyderen og om, hvordan du kan gøre indsigelser imod gemning og behandling af oplysninger med værktøjet.

Ved værktøjer der fungerer med opt-out-cookies skal der tages højde for, at opt-out funktionen afhænger af den tekniske enhed eller browseren og kun gør sig gældende for den enhed eller browser, der netop er i brug. Hvis du bruger flere enheder eller browsere skal opt-out indstilles på hver enkelt enhed og i hver enkelt browser.

Derudover har du også mulighed for at forhindre oprettelse af brugerprofiler helt ved at deaktivere den generelle anvendelse af cookies.

 

 

9.2 Google Analytics

Google Analytics stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruger Google Analytics med en tillægsfunktion til anonymisering af IP-adresser, som udbydes af Google: I den forbindelse forkortes IP-adressen af Google som regel allerede i EU og kun i meget få tilfælde først i USA. Under alle omstændigheder gemmes den udelukkende i den afkortede form.

Du kan gøre indsigelser imod gemning og behandling af dine oplysninger ved brug af dette værktøj og downloade og installere browser plugin´et under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

 

10. I hvilke sociale netværk er vi til stede?

Vi er til stede på forskellige sociale netværk. De er anført enkeltvis nedenfor. Kunder, interessenter og brugere kan kommunikere med os gennem de sociale netværk og finde information om vores aktiviteter og produkter.

I den sammenhæng henviser vi til, at brugeroplysninger muligvis også vil blive behandlet udenfor den Europæiske Union. Af den grund kan der være risici forbundet med brugen af de sociale netværk for brugerne.

Sociale netværk gør i reglen også brug af brugeroplysninger til markedsanalyser og annoncer. Brugeradfærden bliver for eksempel brugt som grundlag for personaliseret annoncevisning, der beror på brugerens interesser. I den sammenhæng vil der blive gemt cookies på brugerens enheder, der indsamler oplysninger om brugeradfærd og -interesser.

Behandlingen af personoplysninger i sociale netværk sker fra vores side som legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Det er vores mål at sikre effektiv kommunikation med brugerne og, at informere dem om vores aktiviteter og produkter. Dersom et samtykke til behandling af personoplysninger er påkrævet vil behandlingen foregår iht. art. 6, stk. 1, litra a. og art. 7 GDPR. Vi har ikke mulighed for at følge bearbejdningen af personoplysninger i de sociale netværk. Derfor beder vi brugerne om at henvende sig direkte til de enkelte operatører af de sociale netværk. Ene og alene udbyderne har adgang til brugeroplysninger og kan derfor som den eneste give information og/eller i tilfælde af, at gældende brugerrettigheder er blevet overtrådt, handle på det. Du kan også rette databeskyttelsesspørgsmål til os eller vores tilsynsførende for databeskyttelse. For yderligere information om mulighederne for at gøre indvendinger henviser vi herunder til de enkelte sider:

 

 

10.1 Facebook

Udbyderen af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook er certificeret iht. EU-US-Privacy-Shield.

Du finder meddelelsen om databeskyttelse fra Facebook her: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

10.2 Instagram

Udbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Instagrams meddelelse om databeskyttelse finder du her: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

10.3 Twitter

Udbyderen er Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND.

Twitters meddelelse om databeskyttelse finder du her: https://twitter.com/de/privacy

 

 

11. Hvordan laver vi marketing?

 

 

11.1 Adform Conversion-Tracking

Vi gør brug af Conversion-Tracking fra Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamborg. Med systemet måler vi vores annoncetiltags succes. Via Adform-netværket viser vi vores annoncebannere. Når du besøger en webside indsættes der cookies. De indeholder et annonce-ID og er gyldige i 60 dage. Personlig identificering er ikke mulig. Det eneste vi kan se er, hvilke annoncer, der førte dig til et besøg på siden.

Hvis ikke du vil bruge Adform kan du deaktivere cookien. Du finder en vejledning i, hvordan du gør det her: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

 

 

11.2 Google AdWords

Vi bruger Google Conversion-Tracking via AdWords-Dienst fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du åbner en annonce placeret af Google og føres videre derfra til vores webside, så sætter Google AdWords en cookie i din browser. Denne cookie aktiverer Conversion-Tracking og sættes altså i det øjeblik, at en bruger klikker på en Google-annonce.

Via denne cookie kan vi se, at en bruger, der besøger en af vores annoncer, er blevet sendt videre til os, fordi den besøgende har klikket på en Google-annonce. Vi kan også se, hvilke sider, der bliver besøgt. Denne cookie er individuel, dvs. at hver AdWord-kunde får tildelt en unik cookie.
Ved hjælp af denne funktion oprettes der en Conversion-statistik, som Google stiller til rådighed for sine kunder. Den viser, hvor mange brugere, der har klikket på en annonce. Brugen af funktionen tillader ikke, at kunden identificeres som person.

Retsgrundlaget for Google AdWords er samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a GDPR hvilket indebærer, at videregivelse af dine personoplysninger sker på frivilligt basis. Under et besøg på vores webside overføres personoplysninger til Google i USA, hvor de gemmes, herunder også din IP-adresse. Eventuelt videregiver Google dine oplysninger til tredjepart. Det har vi ingen indflydelse på. Selv modtager vi ingen oplysninger, der kan identificere brugeren personligt.
Cookies gemmes kun i 30 dage.

Google garanterer sikker behandling af oplysninger og samtykker i den forbindelse til EU_US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Hvis du ønsker at forhindre behandling af dine oplysninger gennem Google AdWords kan du gøre det i dine browserindstillinger. Her kan du forhindre automatisk brug af cookies eller blokere cookies fra domænet „googleadservices.com“. Det kan dog føre til begrænsning af websidens funktioner.

 

 

11.3 Google Remarketing

På vores webside bruger vi Google Remarketing fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funktionen bruges til at vise interessebaserede annoncer. Til det formål placeres der cookies på din computer, hvormed tredjepart, herunder Google, registrerer, at du med din browser har besøgt vores webside. Denne information gør det muligt senere at vise vores annoncer, f.eks. i forbindelse med en google-søgning eller vi viser annoncerne på en webside, der hører ind under Googles netværk.

Retsgrundlaget for Google Remarketing er samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a. GDPR hvilket indebærer, at videregivelse af dine personoplysninger sker på frivilligt basis. Under besøg på vores webside overføres personoplysninger til Google i USA, hvor de gemmes. Google gør dog opmærksom på, at der i denne forbindelse ikke indsamles eller gemmes personoplysninger. Det er ikke noget vi har nogen indflydelse på og vi modtager heller ingen oplysninger, der ville kunne identificere brugeren personligt.

Du finder yderligere information om Googles databeskyttelse og Remarketings funktion i Googles meddelelse om databeskyttelse. Også her kan du deaktivere gemning af cookies under indstillinger i din browser. I dine Google annonceindstillinger har du også mulighed for at forhindre indsamling af oplysninger gennem Google Remarketing

 

 

11.4 Til konversionsmåling med Conversions-pixel fra Facebook

Vi bruger „Conversion-Pixel“ eller besøgerhandlings-pixel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Ved brug af denne pixel i din browser kan Facebook se, om en Facebook-reklamevisning gik godt, altså f.eks. om den har ført til, at en bestemt side er blevet åbnet. I den forbindelse modtager vi udelukkende statistiske data uden personlige informationer. På den måde indsamler vi vores Facebook-reklamevisninger til statistiske og markedsanalyse formål. Derudover henviser vi til databeskyttelseshenvisningerne på Facebook. På https://www.facebook.com/ads/preferences/ har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

 
 

12. Hvilke rettigheder har du og, hvordan kan du gøre dem gældende?

 

 

12.1 Sådan gør du dine rettigheder gældende

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du anvende informationerne under kontakt. Husk i den forbindelse at sørge for, at det er muligt for os at foretage en entydig identificering af din person.  

 

 

12.2 Din ret til indsigt og berigtigelse

Du kan forlange, at vi bekræfter overfor dig, om vi har behandlet dine personoplysninger og du har ret til information om de oplysninger om dig, vi har behandlet. Dersom dine personoplysninger skulle være ukorrekte eller ufuldstændige kan du forlange berigtigelse eller fuldstændiggørelse af dine oplysninger. Dersom vi har videregivet dine oplysninger til tredjepart vil også de blive informeret om berigtigelsen i det omfang der er et lovkrav om det. 

 

 

12.3 Din ret til sletning

Dersom de lovmæssige betingelser foreligger kan du forlange, at dine personoplysninger slettes omgående. Det er særligt tilfældet, hvis

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendig til de formål, som de blev gemt til;

 • retsgrundlaget for bearbejdningen skete ene og alene på baggrund af dit samtykke hertil, og du nu har tilbagekaldt dit samtykke;

 • du har gjort indsigelser imod brugen til reklameformål ("reklame indsigelse");

 • du har modsagt dig behandling af oplysninger af personlige grunde på baggrund af en interesseafvejning og, vi ikke kan dokumentere, at der foreligger tungtvejende grunde til fortsat at behandle oplysningerne;

 • dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt; eller

 • dine personoplysninger skal slettes for at leve op til lovgivningsmæssige krav.

Dersom vi har videregivet dine personoplysninger til tredjepart giver vi tredjepart besked om sletningen i det omfang der foreligger et lovkrav herom.

Bemærk venligst, at din ret til sletning er forbundet med vise begrænsninger. For eksempel skal eller må vi ikke slette oplysninger, som vi grundet lovmæssige opbevaringsfrister, fortsat skal beholde. Også oplysninger, vi skal bruge for at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav er undtaget fra kravet om sletning. 

 

 

12.4 Din ret til begrænset behandling

Du kan, dersom de lovmæssige forudsætninger foreligger, forlange en begrænsning af behandlingen af oplysninger. Det er særligt tilfældet, hvis

 • rigtigheden af dine personoplysninger kan bestides af dig og vil være gyldigt indtil vi har haft mulighed for at undersøge rigtigheden;

 • hvis behandlingen af oplysninger ikke er foregået korrekt og du i stedet for sletning (se forrige afsnit) kræver en begrænsning af brugen;

 • vi ikke længere behandler dine personoplysninger til det formål, som de oprindeligt blev opgivet til, men fortsat er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

 • du af personlige grunde har gjort brug af din indsigelsesret og indtil det er blevet konstateret om dine interesser er de overvejende.

Hvis der foreligger en ret til begrænset bearbejdning markerer vi de pågældende oplysninger for at være sikker på, at kun de oplysninger behandles, der gælder ved behandlingen af begrænsede oplysninger (særligt til at forsvare et retskrav eller med dit samtykke). 

 

 

12.5 Din indsigelsesret

Du har ret til af grunde, der beror på din specielle situation, at modsige dig, at vi behandler dine personoplysninger så længde retsgrundlaget beror på berettiget interesse. Du kan desuden til enhver tid modsige dig behandlingen af dine personoplysninger i reklamemedfør ("reklame indsigelse"). Bemærk i den sammenhæng også afsnittet om Information om din indsigelsesret. 

 

 

12.6 Din ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger, du har givet os i forbindelse med afvikling af kontrakten eller, du har samtykket til at videregive til os i et overførbart format. Du kan i et sådant tilfælde også kræve, at vi overfører oplysningerne direkte til tredjepart i det omfang det er teknisk muligt. 

 

 

12.7 Din ret til tilbagetrækning af samtykket

Dersom du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket for fremtiden. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger indtil tidspunktet for tilbagetrækningen forbliver gyldigt.  

 

 

12.8 Din ret til at klage til den ansvarlige myndighed

Du har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden. I den sammenhæng kan du henvende dig til databeskyttesesmyndigheden, der er ansvarlig for din region eller kommune. Alternativt kan du også henvende dig til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed:

Den hamborgske datatilsynsmyndighed
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

 

13. Er du forpligtet til at udlevere bestemte oplysninger til os?

Du kan også besøge vores website uden at opgive personoplysninger. Du er dog forpligtet til at oprette en registrering i Media Library og stille de nødvendige personoplysninger til rådighed til oprettelse og gennemførelse af kontrakten (fx navn, fødselsdato, e-mailadresse). Pligtoplysninger er angivet med en *. Hvis du ikke videregiver os disse oplysninger kan du desværre ikke oprette et medlemsskab. 

 

 

14. Træffer vi fuldautomatiske beslutninger?

I forbindelse med denne databeskyttelseserklæring træffer vi ingen enkeltstående fuldautomatiske beslutninger med retsvirkning.  

 

 

15. Hvilke oplysninger gemmes hos tredjepart?

Vi gemmer ikke oplysninger hos tredjepart (fx oplysningsbureau eller sociale netværk) om dig.

 

 

16. reCAPTCHA

På vores hjemmeside kontrollerer vi, om vores kontaktformularer bruges af naturlige personer eller, om det sker maskinelt. Vi kontrollerer med brug af reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). I forbindelse med samarbejdet videregiver vi personoplysninger (bl.a. IP-adressen) til Google. Bearbejdningen sker på baggrund af legitim interesse iht. artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Vores interesse er at undgå spam og misbrug.

I givet fald overføres information til Google LLC i USA. Google garanterer overholdelse af de europæiske databeskyttelsesniveau og er certificeret iht. den såkaldte ”Privacy Shield“ (https://www.privacyshield.gov/list). Du finder yderligere information om Google reCAPTCHAs regler for databeskyttelse på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
 

 

B. Information om din indsigelsesret

 

 

Indsigelsesret imod direkte marketing

Du kan til enhver tid gøre brug af din indsigelsesret imod behandlingen af dine personoplysninger i reklame sammenhæng ("reklame indsigelse"). Vi indstiller så behandlingen af dine personoplysninger i reklame sammenhæng. Bemærk venligst, at det af organisatorske grunde kan forekomme overlapninger imellem din tilbagekaldelse og brugen af dine oplysninger i en allerede igangværende kampagne.

 

 

Brug af indsigelsesretten af personlige grunde

Du har ret til af grunde, der beror på din specielle situation, at modsige dig, at vi behandler dine personoplysninger så længde retsgrundlaget beror på berettiget interesse. Så indstiller vi behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi iht. til lovgivningen ser tvingende nødvendige grunde til fortsat at behandle oplysningerne, som opvejer dine rettigheder og interesser eller behandlingen af oplysningerne kræves for at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav.

Du kan til enhver tid indsende en indsigelse. Indsigelser sendes til:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamborg

Tlf.: +49 (0)40 - 42 30 11-0
E-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

 

C. Tekniske tips og råd

 

 

D. Oplysninger om databeskyttelse for ansøgere

Oplysninger om dataindsamling i henhold til artikel 13 i DSGVO

 

Den registeransvarlige er:

YOGI TEA GmbH
Administrerende direktør: Michael Garcia Heermann, Nirvair Singh Khalsa
Burchardstraße 24
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 42 30 11-0
Telefax: +49 (0) 40 42 30 11-99
E-Mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com

 

Vores eksterne databeskyttelsesansvarlige er:

Tabea Knabe MACU
Datenschutz UG
Krokusweg 11
72525 Münsingen
E-mail: kontakt@macu-datenschutz.de

 

YOGI TEA GmbH indsamler og behandler personoplysninger om personer, der ansøger med henblik på at træffe afgørelse om etablering af et ansættelsesforhold i overensstemmelse med artikel 88, stk. 1, i DSGVO sammenholdt med § 26, stk. 1, i BDSG.

 

Personoplysninger er oplysninger om personlige eller faktiske forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette omfatter oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, men også oplysninger om din specifikke karriere osv., som med en rimelig indsats kan tilknyttes en bestemt person. Oplysninger, der ikke direkte forbindes med din virkelige identitet, er derimod ikke personoplysninger.

 

Det er nødvendigt at give personoplysninger i forbindelse med ansøgnings- eller beslutningsprocessen. Der træffes ingen automatiserede afgørelser. Hvis du henvender dig elektronisk til os, dvs. via e-mail eller via vores webformular, indsamler og behandler vi dine personoplysninger med henblik på at behandle ansøgningsproceduren og gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Ved at indsende en ansøgning på vores rekrutteringsside giver du udtryk for din interesse i at blive ansat hos os. I denne forbindelse giver du os personlige oplysninger, som vi udelukkende bruger og gemmer til brug for din jobsøgning/ansøgning.

 

Udelukkende autoriserede personer fra personaleafdelingen eller personer, der er involveret i ansøgningsprocessen, har adgang til dine oplysninger. På grund af det tætte samarbejde med East West Tea Company, LLC, Eugene, Oregon, kan ansøgningsdata muligvis også fremsendes til USA. I sådan et tilfælde krypteres dine data og opbevares der, hvis du ikke kommer i betragtning, kun i et begrænset tidsrum.

 

Når du indsender din ansøgning, giver du samtidig dit samtykke til en eventuel overførsel af dine personlige oplysninger til USA. Uden dette samtykke kan det forekomme, at vi ikke kan behandle din ansøgning. Du har ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid og uden at angive en begrundelse. I så fald vil din ansøgning dog muligvis ikke længere blive taget i betragtning.

 

Vi bruger ansøgningsbehandlingssoftware fra Personio GmbH til vores ansøgningsprocesser. De data, der overføres som en del af din ansøgning, vil blive overført via TLS-kryptering og gemt i en database. Denne database føres af Personio GmbH, som tilbyder software til personaleadministration og ansøgerstyring. I denne forbindelse er Personio vores databehandler i henhold til artikel 28 i DSGVO. Grundlaget for behandlingen er en kontrakt om bestilt behandling mellem os som den dataansvarlige og Personio. Du kan se Personio GmbH's imprint her: https://www.personio.de/impressum/.

 

Når det er operationelt nødvendigt, inddrager vi kontraktforarbejdende virksomheder, som kan modtage dine oplysninger. Det kan især være personalekonsulentfirmaer eller rekrutteringsfirmaer. Alle kontraktforarbejdende virksomheder er kontraktligt forpligtede til at behandle dine oplysninger fortroligt og kun behandle dem med henblik på udførelse af tjenester. Vi har indgået en aftale om dataoverførsel (Data Transfer Agreement) med East West Tea Company, LCC, der indeholder de såkaldte standardkontraktklausuler. Dermed er et passende databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med de europæiske minimumsstandarder opfyldt.

 

Dine oplysninger vil blive opbevaret i en periode på 180 dage efter afslutningen af ansøgningsprocessen. Dette sker normalt for at opfylde juridiske forpligtelser eller for at forsvare sig mod eventuelle krav, der udspringer af lovbestemmelser. Vi er derefter forpligtet til at slette eller anonymisere dine data. I dette tilfælde er dataene kun tilgængelige for os som såkaldte metadata uden direkte personlig reference til statistiske evalueringer (f.eks. kønsfordeling af ansøgninger, antal ansøgninger pr. periode osv.).

 

Desuden forbeholder vi os ret til at gemme dine data med henblik på optagelse i vores "Talent Pool" i 180 dage efter afslutningen af ansøgningsprocessen med henblik på at identificere andre interessante stillinger for dig. Ved at acceptere oplysningerne om databeskyttelse giver du dit samtykke til en eventuel yderligere lagring af dine data og optagelse i vores "Talent Pool". Hvis du modtager et tilbud om et job hos os som en del af ansøgningsprocessen og accepterer det, gemmer vi de personlige oplysninger, der er indsamlet som en del af ansøgningsprocessen, som minimum i den periode, hvor ansættelsesforholdet varer.

 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger. Desuden har du ret til at anmode om oplysninger om de data, vi har gemt om dig. I tilfælde af ukorrektheder kan du anmode om rettelse. Ligeledes kan der anmodes om sletning af de data, der er gemt hos os, forudsat at ingen lovbestemmelser forhindrer dette. Du kan også anmode om begrænset behandling af dine oplysninger.

 

Du kan til enhver tid kontakte os med spørgsmål om databeskyttelse, enten pr. e-mail på dataprotection.eu@yogiproducts.com eller pr. post på ovenstående adresse. Du kan kontakte vores eksterne databeskyttelsesansvarlige på kontakt@macu-datenschutz.de eller ved at bruge postadressen med tilføjelsen "databeskyttelsesansvarlig". Du har desuden ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Det er Hamborgs kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed. Vi forbeholder os ret til at tilpasse denne databeskyttelsesmeddelelse til enhver tid, så den altid er i overensstemmelse med de gældende lovkrav eller for at afspejle ændringer i ansøgningsprocessen eller lignende. Hvis du besøger dette rekrutteringssite igen eller ansøger igen, gælder den aktuelle databeskyttelsesmeddelelse.

 

 

E. Kontakt

Du kan kontakte os på herunder:
YOGI TEA GmbH
Burchardstraße 24
20095 Hamborg

Tlf.: +49 (0)40 - 42 30 11-0
E-mail: dataprotection.eu@yogiproducts.com