Anvendelsesbetingelser

1. Brugen af reklamematerialet fra YOGI TEA GmbH på denne hjemmeside er begrænset til et salgsfremmende formål af YOGI TEA GmbHs produkter.

 

2. Brugeren af disse materialer må implementere dem i kataloger, produktinformationsbrochurer, prislister, hjemmesider og andre lignede medier og må kun offentliggøre dem med dette formål. Hvis materialet videresendes til en tredjepart skal brugeren sikre sig, at tredjeparten har læst og accepteret disse ”Anvendelsesbetingelser”.

 

3. Materialer må bruges som helhed eller delvis, så længe det er sikret at kontekstens natur er bibeholdt.

 

4. Brugeren af materialet skal sikre sig at ingen nationale eller internationale lovgivninger – særligt fødevarelove og varemærkeregler – brydes ved deres udgivelse. Ved tvivl skal disse medier præsenteres til YOGI TEA GmbHs ledelse eller en autoriseret ansat med en gennemløbstid på to uger og evaluering og godkendelse af materialet før dets udgivelse.

 

5. For at beskytte vores mærke “YOGI TEA®” skal det muligvis altid, men mindst ved betydningsfulde placeringer markeres med “®”, f.eks. “YOGI TEA® Classic” eller “YOGI TEA® Bedtime Tea”.

 

6. Brugeren er juridisk ansvarlig i alle tilfælde af indsigelser i henhold til materiale publiceret af ham, hans ledelser eller firma.

 

7. Brugeren skal skriftligt og uden forsinkelse rapportere alle juridiske forespørgsler eller retskrav angående reklamematerialet og produkter fra YOGI TEA GmbH fra myndighederne og andre institutioner til YOGI TEA GmbHs juridiske afdeling, for at kunne vurdere de efterfølgende lovpligtige trin.

 

8. YOGI TEA GmbH er berettiget til at tilbagekalde tilladelse, bevilliget i det foreliggende, og til at forbyde yderligere brug af og/eller publicering af alt reklamemateriale fra YOGI TEA GmbH uden forklaring.

 

9. Disse ‘Anvendelsesbetingelser’ er baseret på tyske love.

 

10. Ethvert muligt ugyldig eller virkningsløs punkt i disse ‘Anvendelsesbetingelser’ vil ikke påvirke gyldigheden af den tilbageværende aftale. Hvis sådan en situation skulle opstå, vil punktet blive erstattet med et tilsvarende i økonomisk og juridiske forstand.