Nevandra

Nevandra – hjälpprojekt för barn i Indien

YOGI TEA® har sina rötter i Indien. Många av de goda ingredienserna i våra ayurvediska ört- och kryddteer köper vi traditionellt härifrån. Vi har Indien att tacka för mycket och det är vår önskan att vårt spirituella hem också är ett bra hem för landets barn. Därför har vårt sociala engagemang i Indien en särskild betydelse för oss. Genom föreningen Nevandra stödjer vi två hjälpprojekt för behövande barn i Hyderabad, Indiens fjärde största stad.


Leilani - barnhem för flickor

Barnhemmet Leilani är numera hem och en trygg plats för 20 flickor mellan 4 och 14 år, som annars hade behövt kämpa för sin överlevnad på gatan. Tillsammans med sin husmor, lever de väl skyddade och försörjda som i en storfamilj och ställer upp för varandra som systrar. Eftersom de dessutom får gå i skolan, har de möjlighet att skapa sig en bra och självständig framtid. Genom finansiellt stöd från YOGI TEA® kunde fem barn välkomnas i Leilani-familjen och få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

 


Education For You - skolutbildning för 100 barn i Indien

Familjerna i fattigkvarteren i Hyderabad har ofta inte möjlighet att betala för sina barns skolgång. Därför har Nevandra startat projektet ”Education For You”. Inom ramen för projektet övertas kostnader för skolavgifter, skoluniformer, böcker och skolluncher samt regelmässiga läkarundersökningar av föreningen. Samtidigt får familjerna stöd för att hjälpa barnen med deras inlärningsprocess. Således kan förutom skolbarnet ofta också andra familjemedlemmar lära sig att läsa och skriva bättre - vilket hela familjen kan dra nytta av. Totalt får fyrtio barn och deras familjer stöd från YOGI TEA®.