Nevandra

Nevandra – bistandsprosjekter for barn i India

YOGI TEA® har sine røtter i India. Mange av de verdifulle ingrediensene i våre ayurvediske urte- og kryddertesorter har vi tradisjonelt fått fra India. Vi har mye å takke India for, og ønsker at vårt åndelige hjem også skal være et godt hjem for deres egne barn. Derfor har vårt sosiale engasjement i India en spesiell betydning for oss. Via organisasjonen Nevandra støtter vi to hjelpeprosjekter for vanskeligstilte barn i Hyderabad, India fjerde største by.

 Leilani – et barnehjem for jenter

Leilani-barnehjemmet er for tiden et trygt hjem for 20 jenter mellom fire og 14 år, som ellers måtte ha kjempet for å overleve i Hyderabads gater. Nå lever de lever de trygt og godt sammen med hjemmets egen «Mamma», som i en storfamilie der alle søstrene hjelper hverandre. De kan gå på skolen og får dermed muligheten til skape en god fremtid for seg selv. Med hjelp fra YOGI TEA® kunne Leilani-familien ta opp fem nye barn og gi dem en god oppvekst.


Education For You – utdanning for 100 barn i India

I de fattige delene av Hyderabad er det vanlig at familien ikke klarer å gi barna skolegang. Derfor startet Nevandra prosjektet opp «Education For You». Organisasjonen skaffer skolepenger, skoleuniformer og bøker, og sørger for at barna får regelmessig legekontroll. Samtidig hjelper de familiene til å støtte barna i læreprosessen. På denne måten lærer ofte andre familiemedlemmer å lese og skrive bedre samtidig – en stor fordel for hele familien. YOGI TEA® støtter her til sammen 40 barn og deres familier.