Nevandra – India

Socialt arbete i Indien är särskilt viktigt för oss eftersom de kryddor som används i YOGI TEA®-produkterna odlas i Indien, och många av ingredienserna i våra ört- och kryddteer hämtas av tradition därifrån.

Fattigdom och hungersnöd är vanligt i Indien, som är världens näst folkrikaste land. Barnen har störst behov av hjälp och särskilt flickorna. Genom Nevandra Association stödjer vi två projekt i Hyderabad för att ge barn hopp om framtiden genom självhjälpsinitiativ, kärlek och uppmärksamhet.


 Leilani

“Leilani” betyder “himmelsk blomma” eller “himmelskt barn” och är namnet på ett barnhem för flickor. Där erbjuds hemlösa och helt eller delvis föräldralösa barn ett tryggt och kärleksfullt hem. Just nu bor 15 flickor mellan 4 och 12 år på barnhemmet tillsammans med föreståndaren som en stor och lycklig familj. Tack vare stödet från YOGI TEA® kunde Leilani ta emot ytterligare fem flickor som får växa upp i en kärleksfull miljö.


 

Education For You

Genom programmet Education For You ger Nevandraprojektet hjälp till självhjälp för fattiga familjer och ger barn möjlighet att gå i skolan. Förutom pengar till skola, skoluniform och läroböcker erbjuder Nevandra även skolluncher och regelbundna läkarkontroller. Familjerna förväntas stödja och följa sina barn under skolgången. Det innebär att även föräldrar, syskon och andra släktingar får möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. YOGI TEA® har bidragit till skolgång och sjukvård för 40 barn och deras familjer genom donationer till Nevandraprojektets program Education For You.


 

Läs mer om det humanitära arbetet inom Nevarndraprojektet: www.nevandra.ch