Breathwalk - En rekreerande kombination av gång och meditation

Det är vedertaget faktum att andnings- och meditationsövningar skänker välbefinnande för kropp och själ. En kort paus i en lugn miljö ger avkoppling och bidrar till att återställa balansen. Men i en hektisk vardag är det ibland svårt att få tid med denna korta paus.

Här följer ett praktiskt förslag som hjälper dig att trots vardagsstressen hinna med välgörande andningsövningar: Gör andningsövningarna samtidigt som du ägnar dig åt en annan lika naturlig sysselsättning – nämligen att gå! Genom att på ett medvetet och synkroniserat sätt utföra dessa båda aktiviteter samtidigt kan du uppnå en positiv effekt på din hälsa.

 

Tekniken där man kombinerar gång och andning kallas för "breathwalk" och har sitt ursprung i yogan. Breathwalk utförs bäst ute i friska luften och passar perfekt för även för de som inte tidigare har ägnat sig åt yoga.

 

 

Ett breathwalk-program består av följande 5 faser:

 

  • Uppvärmning: kropp och själ väcks till liv och vitaliseras med hjälp av andning, tänjning och stretching.
  • Koordinering: I de första gångövningarna riktar man uppmärksamheten mot kroppens rörelser.
  • Vitalisering: Nu anpassas gången och andningen till varandra på ett harmoniskt sätt. Din breathwalk börjar.
  • Balansering: Gången blir långsammare. I följande tänjövningar ligger allt fokus på de olika sinnena.
  • Integrering: Inom ramen för den s.k. "innerwalk" som utförs i långsam promenadtakt eller ståendes, integreras intryck från omgivningen i kroppen.

 

Det finns olika andningsmönster där varje typ av mönster har sin specifika effekt på vår hälsa. Vi vill här presentera  två olika grundläggande andningsmönster:

 

 

Örnövningen: Andas in respektive ut i fyra gånger (4:4)

Promenera med en jämn steglängd. Andas in och håll andan samtidigt som du går fyra steg. Gör sedan en utandning genom näsan som varar i nästa fyra steg. Gör en liten paus mellan varje andetag. Följ detta andningsmönster under 3 minuter och promenera sedan vidare som vanligt i 5 minuter. Upprepa momentet flera gånger. En bra övning för ökad energi och tankeskärpa. Du kan gå i takt med mantrat SA TA NA MA och i ditt inre uttala en stavelse för varje andetag och steg du tar.

 

 

Duvövningen Andas in respektive ut åtta gånger (8:8)

Anpassa andningen och stegen efter varandra. Gör åtta inandningar  följt av åtta utandningar genom näsan. Andas ut genom näsan 8 gånger. Duvövningen utgår från samma princip som örnövningen men kräver lite mer koncentration och brukar som regel kombineras med att du tar lite långsammare steg. Övningen hjälper dig att öka känslan av inre lugn och balans. Även i denna övning kan du gå i takt med mantrat SA TA NA MA. Följ även detta andningsmönster under 3 minuter och promenera sedan som vanligt i 5 minuter. Upprepa övningen flera gånger i följd. Den ger dig ökad energi och tankeskärpa.

 

 

Detta inlägg presenterar en förenklad beskrivning av en spännande och välgörande meditationsform som påminner lite om sport.

Relaterade artiklar