Yoga en geluk

Hoe yoga duidelijkheid kan geven in jouw zoektocht naar zingeving en geluk. Eenvoudige gedachten voor vertrouwen en moed.

Yoga kan veel definities hebben – misschien wel net zoveel als er mensen zijn die aan yoga doen. Wij definiëren yoga het liefst als een staat van het bewustzijn. Een staat van het zijn. Een techniek, een manier van doen, die ons ertoe brengt onszelf en onze omgeving op een nieuwe, omvattendere, volledigere en holistischere manier te ervaren.

 

Yoga betekent vereniging. Vereniging van dat wat schijnbaar gescheiden is; van dat wat wij als gescheiden ervaren. Ik en al het andere. Ik en het oneindige.

 

Geluk wordt ook wel gedefinieerd als een toestand van aangename geestelijke en lichamelijke tevredenheid.

 

Nog steeds is het de grote vraag hoe men dat kan bereiken – hoe men het geluk kan vinden.

 

De mensheid heeft altijd geprobeerd geluk na te streven. Maar niets en niemand kan garanderen dat jij je gelukkig gaat voelen.
Zelfs yoga niet.

 

 

Hoe kunnen wij yoga relateren aan geluk?

De essentie van yoga is om door het doen ontwaken van een bewustzijnstoestand vol eenheid en door het onthullen van de authenticiteit en originaliteit van het eigen, unieke en onherhaalbare zijn, het lot (dharma) van de persoon te openbaren. De verwezenlijking van het zijn en tegelijkertijd het ontvouwen van een leven in al zijn volheid, in vrede met zichzelf en met de wereld tot stand te brengen.

 

Eine Frau meditiert bei Sonnenaufgang

 

Kort gezegd: precies dat doen, wat je doen moet. Je daar bevinden, waar je moet zijn. Precies dat zeggen, wat gezegd moet worden.

 

Denk aan wat je hebt beleefd. Denk aan de belangrijke momenten in je leven en stel jezelf de vraag:

 

  • Wat gebeurt er, wanneer je dat doet waar je ziel werkelijk naar verlangt?
  • Wat gebeurt er, wanneer je een moeilijke beslissing neemt, die lijkt in te gaan tegen dat wat normaal of logisch is of vaststaat? Terwijl je diep in jezelf voelt je dat je daar niet op terug wilt komen?
  • Wat gebeurt er in je, wanneer je zegt wat je al heel lang wilde zeggen – zonder verlegenheid, angst of beleefdheid?
  • Wat gebeurt er wanneer je die persoon of personen loslaat, van wie je denkt dat ze jouw eigen persoonlijke ontwikkeling in de weg staan?

 

 

Je ervaart een gevoel van vervulling, van vrede en geluk.

Je voelt een nieuwe vitaliteit. Een lichtere en sterkere energie en fysieke kracht. Je helderheid van geest en innerlijke rust nemen toe en het vertrouwen in jezelf en in het leven wordt hernieuwd en bevestigd. Je voelt je competent en bent in staat jezelf te zijn en te doen wat jij wilt.

 

Eine Frau sitzt auf einem Steg an einem See

 

Dit gevoel kan twee minuten, twee weken, twee jaar of een leven lang aanhouden.

 

Vaak en uitgebreid aan yoga doen en mediteren kunnen erbij helpen de ontplooiing van het zelf te herkennen, toe te staan en tot uiting te brengen. Het dharma, dat ons gegeven wordt, wordt ontdekt en intuïtief begrepen. Daarmee kun je niet alleen voor jezelf, maar vooral voor anderen, iets prachtigs verwezenlijken.

 

Wij komen de middelen en interne tools op het spoor die het ons mogelijk maken zulke situaties onder ogen te zien die ons onoverkomelijk lijken, die ons angst inboezemen en verlammen en ons ertoe brengen ons te verstoppen of weg laten lopen, zodat we ze niet hoeven aan te gaan, laat staan het hoofd moeten bieden.

 

Het gaat erom de potentie in ons en onze eigen creativiteit te ontdekken en de uitdagingen van het leven met genade en plezier te overwinnen. Met vertrouwen en respect.

 

Geluk en yoga betekenen niet de afwezigheid van lijden. Maar wanneer het je lukt vertrouwen in het leven te houden en te blijven luisteren naar de innerlijke roep van je ziel, en wanneer je vrede kunt voelen met je daden en woorden, kan het lijden in een andere toestand worden beleefd – met meer verbinding met je authenticiteit en je innerlijke volheid.

Tot slot enkele adviezen voor het cultiveren van je geluksbevinden:

 

  • Oefen je in dankbaarheid. Bedanken en je dankbaar voelen voert tot zo'n mate van vrede, acceptatie en vertrouwen, dat het zonder twijfel de deuren naar het geluk opent. Als dat je bekend voorkomt, lees dan ook ons artikel over dankbaarheid. Daar kun je een document downloaden om je eigen dankbaarheidsdagboek te maken.
  • De kracht van de lach. De genezende kracht van de lach wordt nu in het lichaam, in de emoties en in de geest herkend. Er bestaat zoiets als lachyoga, of hasya yoga. Hierbij worden yogaoefeningen vooral met de ademhaling gecombineerd in een poging de lachspieren intensief te activeren. De verbinding met onze liefhebbende essentie moet zo tot stand worden gebracht – open en onschuldig.
  • En tot slot stellen we je deze eenvoudige oefening voor levensvreugde voor. Deze wekt je levensvreugde en vergroot je algemene gevoel van welbevinden.

Gerelateerde artikelen