Trots op ons B Corp-certificaat

Certificeringskennisgeving

 

Bij Yogi zien wij het als onze taak anderen te dienen. Dat betekent dat wij met ieder ingrediënt dat wij selecteren en iedere kop thee die we maken streven naar kwaliteit, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau.

 

Daarom lag het voor de hand een B Corp-certificaat aan te vragen. Yogi wil het leven van alle mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij ons product, beter maken. In dit artikel zullen we het technische jargon even achterwege laten en het hebben over de impact die wij hebben op de mensen en ecosystemen waarover we al vaker hebben verteld.

 

 

Wat betekent B Corp-gecertificeerd en hoe krijgt een bedrijf zo’n certificaat?

Een B Corp is een winstgedreven onderneming die haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu zeer serieus neemt. B Corps zijn wettelijk verplicht om de impact van hun keuzes op alle stakeholders goed af te wegen. Daarbij gaat het niet alleen om hun aandeelhouders, maar in ons geval om iedereen die bij het theeproductieproces betrokken is – inclusief de natuur.

 

Om een B Corp-certificaat te krijgen moet een onderneming voldoen aan de strenge eisen van de non-profitorganisatie B Lab. Deze eisen hebben betrekking op verschillende aspecten van de ondernemingsactiviteiten, onder andere het beleid, de werknemers, de gemeenschap, het milieu en de klanten. B Corps moeten een beoordelingsprocedure bestaande uit 250 vragen doorlopen om hun prestaties op al deze vlakken te evalueren. Als ze voldoen aan de vereiste criteria, krijgen ze het certificaat.

 

Door een B Corp-certificaat kunnen ondernemingen laten zien dat een verantwoorde omgang met mens en milieu voor hen een hoge prioriteit heeft. Voor ondernemingen is het een goede manier om hun doelstellingen af te stemmen op bredere sociale en milieudoelstellingen - ook wel de “Triple Bottom Line” van mensen, milieu en winst genoemd.

 

Wij zijn bijzonder trots dat wij met een score van 117,6 flink boven de voor de certificering vereiste drempelwaarde van 80 punten liggen. Voor ons is deze score meer dan slechts een cijfer. Hij herinnert ons eraan hoe dagelijkse handelingen en keuzes een positieve impact op onze gemeenschap, onze werknemers, onze klanten en het milieu kunnen hebben.

 

Lees verder om erachter te komen op welke manieren onze onderneming een positieve impact heeft op de afzonderlijke aspecten van de B Corp-certificering:

 

 

Milieu

B Lab erkent de positieve impact die YOGI TEA® op het milieu heeft. Alle ingrediënten die in producten van YOGI TEA® worden gebruikt, worden op een verantwoorde manier ingekocht bij boeren die milieuvriendelijk werken.

 

De door YOGI TEA® goedgekeurde teeltmethodes verbieden het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Deze aanpak voorkomt vervuiling en zorgt voor een gezonde bodem en een zuinige omgang met water. Bovendien zijn ecologische landbouwtechnieken goed voor de biodiversiteit, een goed functionerend ecosysteem en een gezonder milieu, terwijl ze ook nog eens het welzijn van de mensen verbeteren. Daarnaast verbiedt YOGI TEA® het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO), ook als het gaat om zaaigoed en planten. Deze bewuste keuze tegen het gebruik van genetische technologie draagt bij aan het behoud van ecosystemen. Wij hechten veel waarde aan gezonde bodems en we ondersteunen boeren over de hele wereld bij het implementeren van duurzame landbouwtechnieken binnen hun bedrijf.

 

 

Gemeenschap

Om de positie en economische situatie van onze boeren te versterken, investeren we in langdurige partnerschappen met de leveranciers van onze ingrediënten. Van kardemom uit Guatemala tot en met rooibos uit Zuid-Afrika – wij betrekken onze grondstoffen direct van de boeren, zodat zij maximaal profiteren van hun harde werk.

 

Voor de boeren betekent deze directe inkoop dat zij direct, dus zonder tussenhandelaren, met ons samenwerken vanaf het moment dat het zaaigoed de grond raakt. Dit zorgt voor meer zekerheid, betrouwbaarheid en – zonder tussenpersonen die een deel van de winst opeisen – ook een hoger inkomen. Momenteel werken wij bijvoorbeeld samen met kleine theeboeren in Rwanda aan een diversifiëringsproject: we hebben toegezegd dat wij het citroengras dat ze naast hun theestruiken planten tevens zullen afnemen. Deze planten beschermen hun akkergrond en bieden de sterk gespecialiseerde theeboeren bovendien een aanvullende bron van inkomsten.

 

Dit gezamenlijke initiatief biedt de boeren meer stabiliteit, een nieuwe afzetmarkt en een kans om hun akkers te diversifiëren, terwijl wij profiteren van traceerbare producten van topkwaliteit. Deze samenwerking schept vertrouwen en garandeert dat de hoogste standaards worden aangehouden. Dankzij directe inkoop kunnen wij onze theeboeren ondersteunen, duurzame landbouwtechnieken promoten en de economische stabiliteit van agrarische gemeenschappen over de hele wereld garanderen.

 

 

Werknemers

Om in aanmerking te komen voor een B Corp-certificaat moet een onderneming merkbaar bijdragen aan de financiële zekerheid, gezondheid & veiligheid, loopbaanontwikkeling, motivatie en tevredenheid van zijn werknemers.

 

Op het gebied van het welzijn van werknemers weerspiegelt YOGI TEA's streven naar een B Corp-certificering onze inzet voor het creëren van een werkplek waar het welzijn van werknemers voorop staat, een ondersteunende cultuur wordt gestimuleerd en eerlijke arbeidspraktijken worden nageleefd. Daar hoort een eerlijk loon bij dat zowel overeenkomt met de looneisen binnen de sector alsook met de kosten voor levensonderhoud ter plaatse. Werknemers profiteren bovendien van een bijdrage aan hun pensioenfonds en andere toelages. Daarnaast besteedt YOGI TEA® veel aandacht aan gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dat betekent dat iedereen evenveel recht heeft op een voltijds- of deeltijdsbaan.

 

Een B Corp-certificering is meer dan alleen een certificaat. Het is het bewijs dat ondernemingen in staat zijn positieve veranderingen teweeg te brengen. Het laat zien dat ondernemingen succesvol kunnen zijn door mensen prioriteit te geven boven winst. We hopen dat we deze boodschap kunnen uitdragen en meer ondernemingen kunnen motiveren de doelstellingen van B Corp na te streven.

Gerelateerde artikelen