Servicevoorwaarden

1. De marketingmaterialen die YOGI TEA GmbH op deze website aanbiedt, mogen alleen worden gebruikt ter promotie van de producten van YOGI TEA GmbH.

 

2. De marketing-materialen mogen worden gebruikt in catalogi, productinformatiebrochures, prijslijsten, op websites en in soortgelijke media en mogen alleen voor deze doeleinden worden gepubliceerd. Indien de materialen worden doorgestuurd naar derden, garandeert de gebruiker dat deze derde partij deze gebruiksvoorwaarden kent en accepteert.

 

3. Materialen mogen in hun geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, mits de context intact blijft.

 

4. De gebruiker van de materialen is ervoor verantwoordelijk dat met de publicatie ervan geen nationale of internationale wetten (met name op het gebied van voeding en handelsmerken) worden geschonden. In geval van twijfel moeten deze media ten minste twee weken voor de publicatiedatum ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan het management of een bevoegde werknemer van YOGI TEA GmbH.

 

5. Ter bescherming van ons merk ‘YOGI TEA®’ moet zo mogelijk altijd, en in ieder geval op belangrijke plaatsen, het symbool ‘®’ worden gebruikt, zoals in ‘YOGI TEA® Classic’ en ‘YOGI TEA® Bedtime Tea’.

 

6. De gebruiker draagt de volledige wettelijke verantwoordelijkheid voor aangetekende bezwaren in verband met door, namens of in samenwerking met hem gepubliceerde materialen.

 

7. In geval van een gerechtelijk onderzoek of rechtsvordering door de autoriteiten of andere instellingen met betrekking tot de marketingmaterialen of producten van YOGI TEA GmbH, dient de gebruiker onmiddellijk de juridische afdeling van YOGI TEA GmbH schriftelijk op de hoogte te stellen zodat kan worden beoordeeld welke wettelijk vereiste maatregelen nodig zijn.

 

8. YOGI TEA GmbH is gerechtigd zonder nadere uitleg de in deze vorm gegeven toestemming in te trekken en verder gebruik en/of publicatie van enig marketingmateriaal van YOGI TEA GmbH te verbieden.

 

9. Deze gebruiksvoorwaarden zijn gebaseerd op de in Duitsland geldende wetten.

 

10. Eventuele ongeldige of onwerkzame artikelen in deze gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. In een dergelijk geval zal het betreffende artikel worden vervangen voor een in economische en wettelijke zin vergelijkbaar artikel.