Adem, en open je hart

Bij elke ademhaling laten we iets los. Heb je daar wel eens aan gedacht? Probeer het zelf, het kost je maar één minuut! Adem in je eigen ritme, en wees je bewust van je uitademing. Maak jezelf leeg, laat alle kooldioxide in je longen, in je leven, ontsnappen om jezelf te kunnen vullen met zuurstof, zodat het nieuwe je kan bereiken.

 

Ademhalen opent je longen, maar ook je hart.

Wat betekent 'je hart openen'?

 

Kijk, het kan zoiets betekenen dat je voelt dat je je kunt openstellen om te ontvangen wat zich in je bevindt en wat zich bevindt in hetgeen je omringt. En dit is iets dat je niet kunt doen vanuit je verstand, want het verstand kan ons begrip bijbrengen, maar het is het hart dat ons de ervaring bezorgt.

 

Wanneer ons hart zich opent, zijn we beter in staat om ons te verplaatsen in de stroom van geven en ontvangen, wat we kunnen beschouwen als iets essentieels voor ons algemene welzijn, want wanneer deze stroom wordt onderbroken, wordt ons hele systeem hierdoor geraakt, onze afweer vermindert, we voelen ons meer gedeprimeerd en minder vitaal, ... kortom, we kunnen dit ervaren als een staat van zijn die is afgesloten van of geopend naar het leven.

 

Een geopend hart biedt ons ervaringen van tederheid, genegenheid en liefde; hetzij in relatie tot jezelf, anderen en/of in relatie tot je omgeving en de planeet waarop we leven. Het hart is de zetel waar we het gevoel of de staat van innerlijke vrede kunnen ervaren, het is als een kompas dat ons laat weten of alles goed is.

 

De vraag is nu: hoe kan ik mijn hart openen? Dit klinkt heel mooi, maar hoeft nog niet eens zo eenvoudig of direct mogelijk te zijn. We leggen je drie begrippen voor die we gebruiken in de yogapraktijk (hoewel niet uitsluitend), zodat je deze kunt volgen en bij je hart kunt komen.

 

 

Drie methoden uit de yogabeoefening om je hart te openen

 

1. Hier en nu

Vanuit de praktijk van de yoga wordt veel belang gehecht aan het aanwezig zijn in het hier en nu, waardoor je voortdurend geestelijk kunt 'reizen' naar het verleden of de toekomst. In het heden blijven, het enige moment dat bestaat en waarin alles gebeurt.

 

Ons hart openen naar verandering is mogelijk door elk klein alledaags gebaar. Blijf in dit bijzondere heden en stel je open voor hetgeen je wilt dat er gebeurt in de loop van de dag, waarbij je te werk gaat op een andere manier dan je gewend bent, bijv. door iets te veranderen wanneer je naar de badkamer gaat, wanneer je je opfrist, bij het eten, terwijl je werkt, wandelt, geniet… Elk moment en elke activiteit kan een nieuw begin zijn. Aan het einde van de dag kun je noteren wat nieuw voor je was, welke ervaringen je kunt beschouwen als waardevol om je elke dag te kunnen inspireren.

 

Tot nu toe hebben we de aandacht gevestigd op een nieuw begin vanbinnen, door de yogaoefeningen van de aanwezigheid in het heden en het luisteren te beoefenen. Maar dit alles sluit niet uit dat we ook in staat zijn naar buiten te kijken, om ons te laten inspireren door het uitgebreide en diverse scala aan mogelijkheden dat zich openbaart om ons heen, in onze omgeving, in de buitenwereld.

 

 

2. Observeren

Vandaar dat we je nu voorstellen een andere yogaoefening uit te voeren: de Observatie. Open je ogen naar de wereld, naar hetgeen je omringt, en neem dit als inspiratiebron voor jezelf, voor een nieuw begin. Observeer alles met een neutrale blik, met de nieuwsgierigheid van een kind, en laat dat, wat hieruit voortvloeit, tot je doordringen.

 

Soms ontstaan bij de omgang met andere personen nieuwe ideeën, visies, nieuwe plannen. Deel deze ideeën, visies, plannen, open je hart voor verbinding! Eerlijkheid, bescheidenheid en het hart op de juiste plaats bij elke ontmoeting. Om de uitwisseling tussen zielen te activeren en het Doel te presenteren.

 

Je kunt je ook verdiepen in een yogaoefening die je hele systeem beweegt naar een nieuw begin, en je hart opent zodat dit ook gebeurt. Hier delen we een yoga-instructievideo die je kan helpen de innerlijke opborreling van een nieuw begin te voelen, samen met onze YOGI TEA® Green Energy om je hele systeem, hart en een nieuw begin te versterken en te stimuleren.

 

 

3. Flexibiliteit

Vaak associëren we yogaoefeningen met lichamelijke flexibiliteit, en dat zal voor sommige lichamen ook wel gelden, maar we kunnen een dergelijke oeroude en alwijze techniek zoals yoga niet reduceren tot lichaamshoudingen en flexibiliteit in ons fysieke lichaam. Hier verwijzen we naar de capaciteit om flexibel te zijn in de zin van aanpassingsvermogen. Aanpassingsvermogen aan wat?

 

Kijk, wij als levende wezens bezitten het vermogen om ons aan te passen aan de omgeving waarin we leven: aan de temperatuur, het klimaat, het gebied, de sociale, politieke, educatieve, sanitaire, relationele omstandigheden…Wij doelen op het flexibele vermogen van met name mensen om veel flexibeler te kunnen worden dan onze idealen en voorkeuren om te overleven en een veel volwaardiger en vreedzamer leven te kunnen leiden. Ieder van ons kan zich openstellen voor deze mogelijkheid, die heel erg is verbonden met de openstelling van ons hart.

 

Het hart stelt ons in staat te omarmen in plaats van ons te onderwerpen of te vechten, en deze omarming is niet star en kleingeestig, maar in lijn met wat er plaatsvindt. Nu nodigen we je uit je te focussen op je aanpassingsvermogen en voor jezelf enkele van deze vragen te beantwoorden:

 

  • Hoe is het voor jou om je aan te passen?
  • Worstel je hiermee?
  • Geef je het op en trek je je terug?
  • Zie je onvoorstelbare mogelijkheden tussen hoe het zou kunnen zijn voor jou en zoals het nu is?

De uitnodiging is erop gericht om te durven loslaten, jezelf zoveel mogelijk te bevrijden om je te kunnen openstellen en je over te geven aan de verandering. Maar er zal altijd sprake zijn van weerstand, want wat tot nu toe bekend en vertrouwd voor ons is, neemt een grote plaats in ons leven in. Zet jezelf ertoe aan je open te stellen voor het onbekende, en zie hoe de stroom van het leven je doordringt, want hoezeer je je ook verzet, je zult niet onder veranderingen uit kunnen komen. Het leven is één en al beweging.

 

Gerelateerde artikelen