Personvernbestemmelser

Denne personvernerklæringen opplyser brukere om type, omfang og formålet med innsamling og bruk av personrelaterte opplysninger av den ansvarlige leverandøren YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg, telefon: +49 (0)40 – 42 30 11-0, e-post: info@yogitea.com på denne nettsiden (heretter “tilbud”).

Det rettslige grunnlaget for personvernet finner du i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (tysk lov om personvern) og Telemediengesetz (TMG) (tysk medialov).

Adgangsdata / server loggfiler

Tilbyderen (henholdsvis hans nettsideleverandør) samler inn opplysninger om hver adgang til tilbudet (såkalte server-loggfiler). Følgende opplysninger tilhører adgangsdataene: Navnet på nettsiden som lastes opp, fil, dato og klokkelslett for opplastingen, overført datamengde, melding om vellykket opplasting, nettlesertype pluss versjon, brukerens operativsystem, refereranse-URL (den sist besøkte siden), IP-adresse og leverandøren som spør.

Tilbyderen bruker protokolldataene kun til statistisk evaluering til operatørens formål, sikkerhet og optimering av tilbudet. Tilbyderen forbeholder seg retten til å overprøve protokolldataene i ettertid hvis det på grunn av konkrete antagelser skulle oppstå berettiget mistanke om ulovlig bruk.


 

Håndtering av personrelaterte opplysninger

Personrelaterte opplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere en person, dvs. opplysninger som kan følges tilbake til en person. Slike opplysninger er navnet, e-postadressen eller telefonnummeret. Også data om preferanser, hobbyer, medlemskap eller hvilke nettsider som ble sett av hvem, regnes som personrelaterte opplysninger.

Personrelaterte opplysninger blir av tilbyderen kun samlet inn, brukt og gitt videre når det er tillatt i henhold til loven eller brukerne aksepterer innsamling av slike opplysninger.


 

Kontakt

Når det tas kontakt med tilbyderen (f.eks. per kontaktformular, e-post eller sosiale media), lagres brukerens opplysninger for å behandle forespørselen, og for ev. spørsmål i ettertid.


 

Google Analytics

Dette nettstedet benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics benytter såkalte “cookier” (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på din PC, som gjør det mulig å analysere bruken av nettsider. Informasjonen som samles inn med cookier om din bruk av dette nettstedet, blir som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil IP-adressen til brukerne på forhånd bli avkortet av Google innen EU-medlemsstatene eller andre parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun unntaksvis blir din fulle IP-adresse overført til Google-serveren i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere brukerens bruk av nettstedet for å lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og for å yte andre tjenester overfor nettstedsoperatøren som er knyttet til bruken av nettstedet og internett. IP-adressen, som innenfor rammen av Google Analytics er videreformidlet fra din nettleser, blir ikke slått sammen med andre data fra Google.

Du kan hindre lagring av cookier med en tilsvarende innstilling i din nettleser, men vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan benytte alle funksjoner på dette nettstedet i sitt fulle omfang. Du kan i tillegg hindre at data generert av cookien om din bruk av nettstedet (inkl. din IP-adresse) formidles til Google og behandlingen av disse dataene gjennom Google, ved at du følger denne lenken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de og laster ned og installerer den tilgjengelige nettleser-plugin.

Du kan hindre registrering gjennom Google Analytics ved at du klikker på den følgende lenken. En Opt-Out-cookie settes slik at registrering av dine opplysninger i fremtiden hindres ved besøk på dette nettstedet: Deaktivere Google Analytics

Nærmere informasjon om bruksbetingelsene og personvern finner du under http://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv. under http://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gjør oppmerksom på at disse nettsidene er utvidet med koden “gat._anonymizeIp();” for å garantere en anonymisert registrering av IP-adressen (såkalt IP-masking).


 

Bruk av Facebook Social Plugins

Dette tilbudet bruker Social Plugins (“Plugins”) fra det sosiale nettverket facebook.com som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Plugins kan identifiseres ved en av Facebook-logoene (hvit “f” på en blå kakkel eller et “tommel opp”-tegn) eller er merket med setningen “Facebook Social Plugin”. Du finner en liste med utseendet på Facebook Social Plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når en bruker av en nettside kaller opp dette tilbudet, som inneholder en slik plugin og aktiverer den, bygger hans nettleser opp en direkte forbindelse til serveren til Facebook. Innholdet i plugin overføres fra Facebook direkte til brukerens nettleser og integrerer den i nettstedet. Tilbyderen har derfor ingen innflytelse på mengden av data som Facebook ved hjelp av denne plugin registrerer, og informerer brukeren derfor tilsvarende om sin Kunnskapsstatus.

Ved å integrere plugins får Facebook ved aktivering av plugin informasjonen om at en bruker har lastet ned den tilsvarende siden av anbudet. Hvis brukeren er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til hans Facebook-konto. Når brukere samhandler med plugins, for eksempel trykker på like-knappen, eller avgir en kommentar, blir den tilsvarende informasjonen sendt fra nettleseren din direkte til Facebook og lagret der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook og plugin aktiveres, er det likevel mulig at Facebook oppdager din IP-adresse og lagrer den. I henhold til Facebook lagres i Tyskland kun en anonymisert IP-adresse. Formål og omfang av datainnsamlingen og videre bearbeiding og bruk av dataene fra Facebook, sammen med relaterte rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte brukerenes personvern, finner du på personvernhenvisningene til Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/.


 

+1 knappen fra Google+

Dette tilbudet bruker “+1”-knappen fra det sosiale nettverket Google Plus som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Knappen kjennes igjen på tegnet “+1” på hvit eller farget bakgrunn.

Når en bruker av en nettside benytter tilbudet som inneholder en slik knapp og aktiverer den, bygger nettleseren opp en direkte forbindelse til serveren til Google. Innholdet i knappen “+1” overføres av Google direkte til hans nettleser, og blir av denne integrert i nettsiden. Tilbyderen har ingen innflytelse på omfanget av opplysninger som Google samler inn med knappen. I henhold til Google blir ingen personrelaterte opplysninger samlet inn uten å klikk på knappen. Bare ved innloggede medlemmer og aktivert plugin, blir slike data, blant annet IP-adressen, samlet inn og behandlet. Formål og omfang av datainnsamlingen og videre bearbeiding og bruk av dataene gjennom Google, samt dine respektive rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte din privatsfære, kan Google-brukere få i personvernhenvisningene under “+1”-knappen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html og FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.


 

Cookier

Cookier (informasjonskapsler) er små filer som gjør det mulig å lagre spesifikk informasjonen på brukerens tilgangsenhet (PC, smartphone, osv) relatert til denne enheten. Cookier tjener på den ene siden betjeningsvennligheten på nettsteder og dermed er de til nytte for brukeren (f.eks. lagring av logginndata). For det andre brukes de til å registrere statiske dataer om bruken av nettstedet, og for å kunne analysere disse for å forbedre tilbudet. Brukeren kan styre bruken av cookier. De fleste nettlesere har en valgmulighet der lagring av cookier kan begrenses eller hindres helt. En hindring eller begrensning av cookier påvirker ikke brukerens nytte av dette nettstedet.


 

Integrering av tjenester og innhold fra tredjeperson

Det kan forekomme at det innen dette nettilbudet blir integrert innhold fra tredjeperson, som f.eks. YouTube, kart fra Google-Maps, RSS-Feed eller grafikk fra andre nettsider. Dette forutsetter alltid at tilbyderen av dette innholdet (heretter kalt “tredje-tilbyder”) oppfatter brukerens IP-adresse. Fordi uten IP-adressen kan han ikke sende innholdet til den aktuelle brukeren av nettleseren. IP-adressen er derfor nødvendig for visning av denne type innhold. Vi anstrenger oss for å kun bruke slikt innhold hvis respektive tilbyder bruker IP-adressen kun til utleveringen av innhold. Imidlertid har vi ingen innflytelse i tilfelle tredje-tilbyderne f.eks. lagrer IP-adressen for statistiske formål. Så sant det er kjent for oss. opplyser vi brukeren om det.


For spørsmål om denne personvernbestemmelsen eller om registrering og bruk av personrelaterte opplysninger på dette nettstedet, vennligst ta kontakt med oss: info@yogitea.com