Guatemala
Forenet for bærekraftig endring
Når det gjelder bærekraft er det som blir gjort det viktigste, ikke hvem som gjør det.

I Guatemala er vi stolte av å legge konkurransen til side og samarbeide med andre teselskaper for å fremme det større gode.