YOGI TEA® og bærekraft
Vårt mål er å inspirere!

Vi tror at vi som bedrift kan være med på å fremme global velvære. Med dette formålet for øye, støtter vi en rekke meningsfulle prosjekter som fremmer velvære rundt om i verden. Derfor støtter vi en rekke meningsfulle prosjekter, som alle har til felles at de bidrar til at mennesker rundt om i verden skal få bedre levekår. Vi fokuserer støtten vår på lokale prosjekter med global innvirkning.