Nevandra – India

Det sosiale engasjementet i India har en spesiell betydning for oss, fordi røttene til YOGI TEA® ligger i India, og fordi vi tradisjonelt handler mange av de deilige ingrediensene til våre ayurvediske urte- og krydderteene derfra. I det nest mest befolkede land i verden er fattigdom og sult veldig utbredt, og som svakeste ledd er barn og spesielt unge jenter, veldig berørt. Via foreningen Nevandra støtter vi derfor to prosjekter i Hyderabad, som gir hjelpetrengende barn et alternativ til perspektivløsheten ved å tilby dem hjelp til å hjelpe seg selv, og som tar vare på barna med mye kjærlighet.


 Leilani

“Leilani” betyr oversatt “himmelblomst” eller “himmelbarn” og er navnet på et hjem for foreldreløse jenter. Det tilbyr gatebarn, foreldreløse barn og far- eller morløse barn et hjem som er preget av kjærlighet og trygghet. For tiden bor det 15 jenter der i en alder fra fire til tolv år, lykkelige med sin husmor, som i en storfamilie. Med innsatsen fra YOGI TEA® kunne fem himmelbarn bli tatt imot av Leilani-familiens skjød, og få en kjærlig og trygg oppvekst..


 

Education For You

Med prosjektet “Education For You” tilbyr Nevandra hjelpetrengende familier hjelp til selvhjelp, og tar seg av skoleutdannelse for barn. I tillegg til skolepenger, uniform og bøker overtar Nevandra lunsjen samt regelmessige legeundersøkelser. Fra familiene forventes det at de støtter barna i læreprosessen. På denne måten lærer ikke bare barnene noe, også foreldrene, søsken og slektninger har dermed muligheten til å lære å lese, skrive og regne. Tilsammen 40 barn og deres familier støttes der av YOGI TEA® og støttes i deres utdannings- og læreprosess.


 

Les mer om det humanitære arbeidet til Nevandra i India: www.nevandra.ch