Vår produksjon

Med mye power for lite energi

Siden 90-årene har vi et veldig profesjonelt produksjonssted i Imola, en by med 70 000 innbyggere i Nord-Italia, mellom Ravenna ved Adria og Bologna i regionen Emilia-Romagna, der det kjente Packaging Valley befinner seg.

På leting etter det riktige produksjonsstedet var det viktig for oss å finne en egnet maskin og frem for alt en partner og et team som deler vår filosofi. På dette produksjonsstedet produserer vi nå over en lav million teposer per år – og hvert år blir det flere. Men det betyr også:stadig mer bruk av energi og ressurser totalt sett.

Derfor har vi også et spesielt ansvar når det gjelder produksjonen: For å minske CO2-fotavtrykket, bruker vi i fabrikken strøm fra fornybar energi. En spesiell teknologi tilpasser dessuten energiforbruket for klimatiseringen til de skiftende behovene i fabrikken. Og selvfølgelig transporterer vi vår verdifulle vare fra Imola kun per tog til vårt ferdigvarelager i Tyskland der varene starter sin reise til andre europeiske land. I tillegg har vi for litt siden opprettet et lager i Italia for å minske CO2-fotavtrykket for logistikken i noen søreuropeiske land.