Generel information om beskyttelse af personoplysninger YOGI TEA GmbH

”Vi tager beskyttelse af personoplysninger og den dertilhørende forpligtelse om information alvorligt. Vores henvisninger til beskyttelse af personoplysninger iht. artikel 13 GDPR finder du her.“

 

Indsamling af data direkte hos registrerede

Information om dataindsamling iht. artikel 13 GDPR

Vi, det vil sige Yogi Tea GmbH repræsenteret gennem forretningsførende indsamler og bearbejder data med det formål at opfylde kontrakten, herunder alle kontraktmæssige forpligtelser.

 

Vi indsamler og gemmer følgende data:

 • Tiltale, evt. titel, for- og efternavn

 • Adresse

 • Telefonnummer (fastnet og/eller mobil)

 • Funktion eller stilling

 • Evt. faxnummer

 • Evt. e-mailadresse

 • Evt. webside

 • Evt. anden information

 

Dataindsamling og bearbejdning er påkrævet i forbindelse med opfyldelse af kontrakten og sker iht. artikel 6, afsnit 1 b) GDPR.

 

I det tilfælde, at vi har en berettiget forretningsmæssig interesse, udgør artikel 6 afsnit 1 f) GDPR retsgrundlaget. I den forbindelse foretager vi en afvejning af interesser, der dog ikke begrænser grundrettighederne og naturlige personers frihed.

 

Ved registrering af forhandlere bearbejder vi også data efter forudgående udtrykkelig samtykke hertil. Retsgrundlaget er artikel 6 afsnit 1 a) GDPR sammenholdt med artikel 7 GDPR.

 

Personoplysninger bearbejdes af os af følgende grunde:

 • Identifikation af kunden/leverandøren eller kontaktpersonen

 • Rådgivning af kunden eller kontaktpersonen

 • Gennemførelse, administration og afvikling af opgaver

 • Bearbejdning og dokumentation af reklamationer, returforsendelser og skadestilfælde

 • Dokumentation eller bevis for aftaler og konditioner

 • Korrespondance

 • Fakturering eller udsendelse af betalingspåmindelser

 • Behandling af erstatningskrav

 • Opfyldelse af juristisk bindende forpligtelser

 • Information og rådgivning af slutforbrugeren

 • Oprettelse af søgning efter forhandler

 

Videreoverførelse af personoplysninger til tredjepart forekommer kun i forbindelse med opfyldelse af kontrakten eller i forbindelse med fortsat opretholdelse af driften. Herunder falder overførsel til serviceudbydere, vi udsteder ordrer til eller anden tredjepart, der er nødvendig for at opfylde kontrakten. Dertil hører blandt andet leverandører eller speditionsvirksomheder. Personoplysninger finder udelukkende anvendelse i forbindelse med ovenfor nævnte formål. Desuden modtager andre virksomheder, vi udsteder ordrer til, herunder særligt IT og back office-udbydere, personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Alle virksomheder, vi udsteder ordrer til er forpligtet til at behandle alle personoplysninger fortroligt og udelukkende at gøre brug af oplysningerne i forbindelse med udførelse af kontrakten.

 

Alle oplysninger bliver slettet så snart de har opfyldt deres formål og vi ikke længere har brug for dem og ingen lovfæstede krav kræver at oplysningerne bliver gemt.

 

Alle personer, hvis personoplysninger er gemt hos os, kan bede om indsigt i de af os gemte oplysninger. I tilfælde er forkerte oplysninger kan personerne kræve berigtigelse. Det er også muligt at kræve de oplysninger, vi gemmer, slettet dersom ingen ved lov fastsatte bestemmelser forebygger det.

 

Alle personer, hvis personoplysninger er gemt hos os, kan til enhver tid henvende sig til os per e-mail under dataprotection.eu@yogiproducts.com eller på telefonen +49 40 42 30 11 0. Desuden kan du henvende dig til vores tilsynsførende for databeskyttelseTabea Knabe, MACU Datenschutz UG, Krokusweg 11, 72525 Münsingen (Tyskland), Tlf.nr. (0 73 81) 9 31 63 58, E-mail: kontakt@macu-datenschutz.de .

 

Desuden har du mulighed for at klage til den tilsynsførende myndighed, som er den hamborgske myndighed for persondata og aktindsigt.