Tyska vilddjursstiftelsens

Vildbin spelar en mycket viktig roll när det gäller att bevara mångfalden i vår natur. Dessa små pollinatörer säkerställer en god avkastning vid fruktodling och bidrar till mångfalden av vilda blommor. Vildbina är dock sedan många år tillbaka en hotad art, då människans ingrepp i naturen har lett till att bina förlorat värdefulla livsmiljöer. Dessutom är vissa arter mer kräsna än honungsbin när de söker föda och föredrar pollen från specifika blomarter. Även när de söker boplats måste vissa specifika förutsättningar vara uppfyllda för bina.

För att bidra till att bevara vildbina stöder YOGI TEA® den tyska vilddjursstiftelsen (Deutsche Wildtier Stiftung) som arbetar för att skydda viktiga insekter. I projektet ser man till att skapa ytor med vildblommor och främjar möjligheterna för vildbina att hitta lämpade boplatser. På lång sikt vill stiftelsen bidra till att stoppa den alarmerande nedgången i antalet vildbin. Och här kan alla hjälpa till! På stiftelsens webbplats  kan du läsa vad du själv kan göra för att bidra till att skydda och bevara våra vildbin.

hjälp nu!