Deutsche Wildtier Stiftung

Vårt engasjement for å beskytte villbier

Villbier er uunnværlige. Ved å bestøve planter sørger de for å bevare mangfoldet i naturen, og for å opprettholde hele biotoper. Samtidig sikrer de frukt- og grønnsaksavlingene i landbruket. Vi mennesker er med andre ord helt avhengige av disse små dyrene!

Men villbier har, i likhet med mange andre insekter, lenge vært truet av utryddelse. Det blir stadig færre blomster og tilholdssteder på grunn av utbygging og intensivt landbruk, monokultur og bruk av sprøytemidler.

For å stanse det dramatiske tapet av villbier støtter YOGI TEA® et prosjekt fra Deutsche Wildtier Stiftung (Den tyske vilddyrstiftelsen) for å beskytte de viktige insektene. Her hjelpes villbiene på mange forskjellige måter. Det tilrettelegges ville blomsterenger og fristeder, og offentlige friarealer gjøres insektvennlige.

I tillegg til engasjementet fra Deutsche Wildtier Stiftung vil vi hos YOGI TEA® også selv gjøre mer for villbiene. At alle våre ingredienser er dyrkes etter kontrollerte økologiske metoder, er selvsagt positivt for villbiene.

 

Vil du hjelpe villbiene? Dette kan du gjøre:

1.La tusen blomster blomstre.

Sørg for et rikt utvalg av lokale blomstersorter i hagen eller på balkongen. Slik skaper du et paradis for villbier, og hjelper de flittige biene å finne næring.


2.Gi villbiene et hjem.

Ved å tilrettelegge egnede steder for villbier å oppholde seg, hjelper du dem å overvintre.

 

3.Unngå sprøytemidler.

Ikke behandle planter med miljøskadelige pesticider, de er dødelige for villbier og andre insekter.

 

4.Velg økologisk.

Økologiske dyrkemetoder bidrar til å sikre mangfoldet i naturen og beskytter ikke bare villbier, men også mennesker og miljøet.


Her finner du informasjon om villbieprosjektet til Deutsche Wildtier Stiftung.