Vår mission

  • ”Service” är den bärande tanken i allt vi gör – för oss betyder detta, förutom förstklassig produktkvalitet, att värna om intressena hos alla våra intressenter och dit räknar vi allt medarbetare, kunder och lokalsamhällen till odlarna av våra ovärderliga örter och kryddor.

 

  • Vi är och förblir äkta vara – våra produkter baseras alltid på principerna i den ayurvediska filosofin och den smakmässiga mångfalden och hälsobringande kraften hos våra utvalda örter och kryddor.

 

  • Vi är passionerade och engagerade i allt vi företar oss – vi strävar alltid efter att uppnå ”excellens” och att göra rätt saker på rätt sätt.

 

  • Vi tillverkar endast välsmakande och sunda produkter – vi värnar om vår natur och att se till att den behandlas på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

 

  • Vi strävar konstant efter att bli bättre på det vi gör och att uppmuntra våra medarbetare till att utvecklas och nå sin högsta potential i en trivsam och säker arbetsmiljö.

 

  • Integritet står i fokus för all vår verksamhet – den är avgörande i alla kontakter vi har med våra intressenter.