Vår förpackning

Allt väl förpackat? Naturligtvis!

Vi är mer än ”bara eko”. Att vara ekologisk är för oss både ett incitament och ett ansvar. Vi vill anlägga ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och med största engagemang bygga in det i alla delar av vår verksamhet. Därför ställer vi även de allra högsta miljökraven på våra förpackningar och gör allt för att undvika plast i så hög utsträckning som möjligt. En resurssnål produktion är förstås en självklarhet för oss, vårt koldioxidavtryck vill vi ska vara minsta möjliga. Det är trots allt vår vision att lämna en levande, artrik och beboelig planet efter oss till kommande generationer.

Men vad innebär egentligen miljövänlighet när det handlar om förpackningar? När det gäller våra kartonger är svaret enkelt: Alla våra pappersbaserade förpackningar tillverkas av certifierat FSC®-certifierat papper. FSC® står för ”Forest Stewardship Council®”, som är en oberoende och ideell organisation som grundades 1993 efter FN-toppmötet i Rio de Janeiro. FSC®-märkningen bygger på ett internationellt certifieringssystem för hållbart skogsbruk: Det får verksamheter som sköter sina skogar i enlighet med ekologiska och sociala principer – så att vi kan bevara alla våra skogar långsiktigt. För våra kunder betyder det att förpackningarna kan slängas i pappersåtervinningen. Med gott samvete.

 

”Bananpåsen” för komposten

Våra tepåsar är komplett biologiskt nedbrytbara och kan därför gå till komposten efter användning: De har inga häftklamrar av metall, de är blekta med syre, fria från genmodifierat material och plast. Själva påsen är gjord av manilahampa, även känt som abacá, en banansort inhemsk på Filippinerna. Manilahampans fibrer användes ursprungligen för tillverkning av snören och rep. Och numera även tepåsar. Påsens tråd är gjord av biologiskt certifierad ekologisk bomull och etiketten av FSC®-certifierat papper.

Bananpåsen för komposten

Så långt är allt gott och väl. Kuverten däremot är ett het potatis … i bokstavlig bemärkelse. Även våra kuvert (omslagen till tepåsarna) görs av FSC®-certifierat papper, men tyvärr måste vi använda minimala mängder plast för att ”varmförsegla“ kuverten. Det här känns minst sagt väldigt tråkigt för oss, men av kvalitets- och hygienskäl och det aktuella teknik- och forskningsläget har vi ingen annan möjlighet. Även om andra konkurrerande temärken hävdar motsatsen, känner vi att vi vill vara öppna och transparenta gentemot våra kunder. Ett hundra procent plastfritt varmförseglat kuvert för tepåsar finns det faktiskt för närvarande inte att uppbringa på marknaden.

Faktum kvarstår att våra eteriska oljor, och därmed även våra höga kvalitetskrav på våra produkter, skulle avdunsta lufttätt förseglade kuvert. Går det att lösa? Vi har pratat med experter inom pappers- och plastindustrin, med vetenskapsmän och forskare , vi har experimenterat, testat och provat – men hittills har vi tyvärr inte kunnat hitta någon annan lösning än den vi för närvarande använder. På insidan av kuverten finns det alltså en lövtunn sträng av varmförsegling med ett så kallat barriärmaterial – i vardagsspråk ”plast“.

Men vid kassering kan kuverten fortfarande kan gå till energiåtervinning. En klen tröst tycker vi och därför arbetar vi fortfarande intensivt för att hitta en bättre lösning, ett komposterbart och hundraprocent plastfritt material.

Vi hoppas och räknar med att förpackningsindustrin senast 2025 ska ha lanserat en sådan bio-innovation på marknaden. Från och med då kommer nämligen lagstiftningen att kräva att ingen plast längre får användas i slutanvändarnas förpackningar, i annat fall väntar böter. Det tycker vi är rätt och värt att stödja. Vi strävar efter att våra produkter senast från och med 2025 ska vara 100 procent plastfria.