Ayurveda

Ayurveda är en indisk lära som rekommenderar en självmedveten livsstil och en helhetssyn på kroppen, sinnet och själen som nyckel till ett långt och balanserat liv.

Ayurveda är en över 3000 år gammal kunskapsskatt med levnadsvisdom som går utmärkt att tillämpa i den moderna världen. YOGI TEA® bygger på den urgamla ayurvediska läran, vars mål är att tillgodose människans behov och skapa välbefinnande.

 

Ayurveda är …

Tillämpad kunskap Ayurveda betyder kunskap (veda) om livet (ayur), dvs. konsten att leva ett liv med balans och välbefinnande.

Urgammal de tidigaste källorna är från 1500 år f.v.t.

Universellkunskap om människans natur är en del av alla kulturers gemensamma arv.

Praktisk – Meningsfullhet ses som en konkret, funktionell förändring av livet.

Holistiskmänniskan betraktas som en enhet sammansatt av kropp, sinne och själ.

Balans allt beror på individens jämvikt, både den inre och den yttre.

Individualistiskvarje person ses som unik och bör bibringas lärdom som är anpassad till hennes unika historia och unika egenskaper.

Förebyggande – visar hur man bevarar rätt balans permanent.

Erfarenhetalla recept, behandlingar och råd bygger på tusentals erfarenheter.

Mångsidigförutom kunskaper om över 5000 örter och kryddor innefattar den ayurvediska traditionen yoga, meditation, hydroterapi, massage, astrologi och kirurgi och dessutom användning av ädelstenar, metaller, musik och dans. Särskilt kunskaperna om en väl avvägd kost är central i den ayurvediska traditionen.Credits:
Photographs by Sat Gurumukh Khalsa
www.Artpeacebliss.com