Ayurveda

Ayurveda är en traditionell indisk filosofi som rekommenderar att man bör leva på ett visst sätt där ande och själ blir till nyckel för andlig och intellektuell jämvikt.

Ayurveda låter oss ta del av mer än 3 000 års erfarenhet vilken vi kan använda oss av även i vår moderna värld.  YOGI TEA® baserar sig på dessa Ayurvedas urgamla traditioner, som anpassats till de behov och det själsliga välbefinnande som vår tids människor kan dra nytta av.

 

Ayurveda är …

Tillämpat vetande – Ayurveda betyder ”Kunskap (veda) om livet (ayur)”,  kunskap om hur man kan leva ett liv i själslig balans och välbefinnande.

Urgammal – det tidigaste upptecknandet härrör från år 1 500 före vår tideräkning.

Universell – kännedomen om människans natur gäller som allmängods för alla folk och kulturer.

Praktisk – fullgörandet av den innebär en praktisk, aktiv förändring av livet.

Enhetlig – den ser människan som en enhet av ande och själ.

Balans – den förutsätter att allting beror på individens själsliga jämvikt.

Individuell – den anser att varje människa är unik och skall ses och rådas i enlighet med sin egen historia och konstitution.

Förebyggande – den visar vägen till ett varaktigt bibehållande av själslig jämvikt.

Erfarenhet – alla recept och råd beror på tusenfaldiga erfarenheter.

Omfattande – till Ayurveda hör – förutom avnjutande av mer än 5 000 örter och kryddor, yoga, meditation, hydroterapi, massage, astrologi, kirurgi – även att använda ädelstenar, metaller, musik och dans. Framför allt kännedomen om en välbalanserad föda är av central betydelse för Ayurveda .

 Credits:
Photographs by Sat Gurumukh Khalsa
www.Artpeacebliss.com