Privacy Policy

Niniejsze oświadczenie stanowi informację dla użytkownika o sposobie, zakresie i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego oferenta YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg, Telefon: +49 (0)40 – 42 30 11-0, email: info@yogitea.com na tej stronie internetowej (zwanej dalej “ofertą”).

Podstawy prawne ochrony danych stanowią Federalna Ustawa o Ochronie Danych (BDSG) oraz Ustawa o Telemediach (TMG).

 

Dane dostępowe/ Server-Logfiles

Oferent (lub operator jego zasobów internetowych) pobiera dane o każdym skorzystaniu z oferty (tzw. Serverlogfiles). Dane dostępowe obejmują:

nazwę otwartej strony internetowej, plik, datę i godzinę otwarcia, przesłaną ilość danych, komunikat o poprawnym otwarciu strony, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, Referrer URL (ostatnia odwiedzona strona), adres IP oraz zapytującego operatora.

Oferent używa danych z protokołów tylko do analiz statystycznych w celu zapewniania funkcjonowania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie prawo późniejszego sprawdzenia danych z protokołów, jeśli na podstawie konkretnych przesłanek pojawi się uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania z oferty.


 

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę czyli dane, które można prześledzić wstecz aż do przypisania ich do konkretnej osoby. Należą do nich nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się jednak także informacje o zamiłowaniach, hobby, paskach oraz informacje o tym, kto jakie strony internetowe odwiedza.

Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane dalej przez oferenta tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem lub użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych.


 

Nawiązanie kontaktu

Przy nawiązaniu kontaktu z oferentem (np. prze formularz kontaktowy lub e-mail) zapisywane są dane użytkownika potrzebne do realizacji zapytania oraz na wypadek pojawienia się kolejnych pytań.


 

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies” („ciasteczka”), pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej. Wytworzone przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP zostanie wcześniej przez Google skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw – stron układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do realizacji innych usług na rzecz operatora strony internetowej dotyczących korzystania z tej strony oraz korzystania z internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie gromadzony przez Google razem z innymi danymi. Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej; zwracamy jednakże uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Można ponadto zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP). Należy w tym celu pobrać wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i zainstalować ją.

 

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na następujący link. Zostaje ustawiony plik Opt-Out-Cookie, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu Twoich danych przy wizycie na tej stronie internetowej: Disable Google Analytics

Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdują się pod następującymi adresami: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.com/intl/pl/policies/. Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics na tej stronie internetowej została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. IP-Masking).


 

Używanie wtyczek Facebooka

Ta oferta korzysta z wtyczek (“Plugins”) portalu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka (białe „f“ na niebieskim tle lub symbol „uniesionego kciuka“). Mogą one być także oznaczone tekstem “Facebook Social Plugin”. Tutaj można sprawdzić listę i wygląd wtyczek Facebooka: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik otworzy stronę oferty, która zawiera taką wtyczkę i ją aktywuje, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczek jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana przez nią w stroną internetową. Dlatego oferent nie ma wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera za pośrednictwem własnej wtyczki i informuje użytkownika zgodnie ze swoim stanem wiedzy.

Dzięki wprowadzeniu wtyczki Facebook otrzymuje przy jej aktywowaniu informację, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać odwiedziny na stronie do konta użytkownika na Facebooku. Jeśli użytkownik pozostaje w interakcji z wtyczką, np. naciska przycisk Like lub wpisuje komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, przy aktywnej wtyczce jest mimo to możliwość, że Facebook zarejestruje i zapisze jego adres IP. Facebook twierdzi, że w Niemczech gromadzi jedynie anonimowe adresy IP.

Cel i zakres gromadzenia danych a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka oraz związane z tym prawa i możliwości zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony sfery prywatnej użytkownika opisane są we wskazówkach dotyczących ochrony danych przez Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.


 

+1 przycisk Google+

Ta oferta stosuje przycisk “+1″ sieci społecznościowej Google Plus, której operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk można rozpoznać po oznaczeniu “+1″ na białym lub kolorowym tle.

Gdy użytkownik otworzy stronę oferty, która zawiera taki przycisk i aktywuje wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość “+1″ jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana przez nią w stroną internetową. Oferent nie ma więc wpływu na zakres danych, które Google pobiera korzystając z tego przycisku. Wg Google bez kliknięcia na ten przycisk nie są pobierane żadne dane osobowe. Takie dane, w tym adres IP, są pobierane i przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany a wtyczka uaktywniona.

Cel i zakres gromadzenia danych a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google oraz związane z tym Twoje prawa i możliwości zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony sfery prywatnej użytkownika opisane są we wskazówkach Google dotyczących ochrony danych w odniesieniu do przycisku “+1″: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy oraz w FAQ: https://www.google.com/intl/pl/+/learnmore/+1/.


 

Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika (PC, smartfon itp.) specyficznych informacji odnoszących się do tego urządzenia. Z jednej strony sprawiają one, że korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze dla użytkowników (np. zapamiętywanie danych logowania). W drugiej strony ich zadaniem jest rejestracja danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej, które później są poddawane analizom w celu poprawy oferty.

 

Użytkownik ma wpływ na stosowanie plików cookies. Większość przeglądarek internetowych posiada opcję, którą można ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Uniemożliwienie lub ograniczenie działania plików cookies nie ma dla użytkownika żadnego wpływu na możliwość korzystania ze strony internetowej.


 

Włączenie usług i treści podmiotów trzecich

Może zdarzyć się, że w ramach tej oferty online pojawią się treści podmiotów trzecich, takie jak np. filmy video z YouTube, mapy z Google-Maps, RSS-Feeds lub grafiki z innych stron internetowych. Obowiązuje tutaj założenie, że oferenci tych treści (zwani dalej “oferentami trzecimi”) rejestrują adresy IP użytkowników. Bowiem bez znajomości adresu IP nie mogliby przesyłać tych treści do przeglądarek poszczególnych użytkowników. Tym samym adres IP jest niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adresy IP jedynie do dostarczenia treści. Jednakże nie mamy wpływu na sytuacje, gdy oferenci trzeci wykorzystują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli o tym wiemy, informujemy użytkowników.


W razie pytań związanych z powyższym postanowieniem dotyczącym ochrony danych a także związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych na tej stronie internetowej prosimy o kontakt z nami droga mailową: info@yogitea.com