Fundację Ochrony Dzikich Zwierząt

Nasze zaangażowanie w ochronę dzikich pszczół

Dzikie pszczoły są wprost niezastąpione dla środowiska - zapylając kwiaty, przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej i ciągłości całych ekosystemów. Jednocześnie, zapewniają rolnikom obfite plony w uprawie warzyw i owoców. Także ludzie są zależni od pomocy tych maleńkich owadów!

Jednak dzikie pszczoły, podobnie jak wiele innych owadów, są gatunkiem zagrożonym, i to już od wielu lat. Cierpią w wyniku braku dostatecznej przestrzeni życiowej, roślin kwitnących i miejsc do gniazdowania, na skutek intensywnej gospodarki rolnej, monokultury i stosowania pestycydów.

Chcąc powstrzymać alarmujący proces wymierania dzikich pszczół, YOGI TEA® wspiera projekt fundacji Deutsche Wildtier Stiftung na rzecz ochrony tych pożytecznych owadów. Pomoc dzikim pszczołom odbywa się na czterech różnych płaszczyznach. Projekt ma na celu tworzenie łąk kwiatowych i miejsc do zakładania gniazd oraz aranżację otwartej przestrzeni publicznej w sposób bardziej przyjazny dla owadów.

Poza zaangażowaniem w działania Deutsche Wildtier Stiftung, YOGI TEA® stara się pomagać także we własnym zakresie. Fakt, że wszystkie nasze surowce pochodzą z kontrolowanych upraw, wychodzi na dobre również dzikim pszczołom.

 

A co może zrobić dla pszczół każdy z nas? Tak pomożesz:

1.Zadbaj o bogactwo kwiatów.

Postaraj się, aby w Twoim ogrodzie lub na parapecie znalazło się jak najwięcej roślin kwitnących. Stworzysz w ten sposób kwiatowy raj dla pszczół i pomożesz tym pracowitym owadom w zdobywaniu pożywienia.

 

2.Podaruj pszczołom dom.

Ustawiając pomoce gniazdowe umożliwisz pszczołom zakładanie gniazd i zimowanie.

 

3.Zrezygnuj z pestycydów.

Nie zabezpieczaj swoich roślin szkodliwymi dla środowiska pestycydami, ponieważ są one zabójcze dla dzikich pszczół i innych owadów.

 

4.Wybieraj jakość „bio”.

Ekologiczna uprawa pomaga zachować różnorodność gatunkową i chroni nie tylko dzikie pszczoły, lecz także ludzi i przyrodę.


Dowiedz się więcej o projekcie ochrony dzikich pszczół fundacji Deutsche Wildtier Stiftung.