Deutsche Wildtier Stiftung

Ons engagement ter bescherming van wilde bijen

Wilde bijen zijn onmisbaar, want ze zorgen als bestuivers voor de diversiteit van de natuur en op die manier voor het behoud van hele biotopen. Daarnaast zorgen ze voor een goede oogst in de fruit- en groenteteelt. Ook wij mensen zijn dus afhankelijk van deze kleine diertjes!

Wilde bijen zijn echter, net als andere insecten, al jarenlang bedreigd. Ze hebben te lijden onder het verlies van levensruimte, bloeiende planten en nestelplaatsen door bebouwing en intensieve landbouw, monoculturen en het gebruik van pesticiden.

Om de dramatische achteruitgang van de wilde bijen te stoppen, ondersteunt YOGI TEA® het project van de Deutsche Wildtier Stiftung (Duitse Stichting voor Wilde Dieren) ter bescherming van belangrijke insecten. Door dit project worden wilde bijen op verschillende manieren geholpen. Er worden weiden met wilde bloemen en nestelplaatsen aangelegd en openbare groenvoorzieningen insectenvriendelijk ingericht.

Naast het engagement bij de Deutsche Wildtier Stiftung willen wij bij YOGI TEA® ook zelf meer doen voor onze wilde bijen. Dat al onze ingrediënten uit gecontroleerde bioteelt voortkomen, komt natuurlijk ook de wilde bijen ten goede.

 

Wil jij ook iets voor wilde bijen doen? Hier zijn een paar manieren om deze insecten te helpen:

1.Zet de bloemetjes buiten.

Zorg in je tuin of op je balkon voor een ruim aanbod aan inheemse bloemen. Zo creëer je een paradijs voor wilde bijen en ondersteun je de vlijtige bijtjes op hun voedseltocht.


2.Geef wilde bijen een plekje om te wonen.

Door het aanbrengen van bijenhotels geef je wilde bijen een geschikt plekje om een nestje te bouwen en te overwinteren.

 

3.Gebruik geen pesticiden.

Behandel je planten niet met milieubelastende pesticiden, want die zijn voor wilde bijen en andere insecten dodelijk.


4.Kies voor biologische producten.

Een ecologische teelt draagt bij aan een divers milieu en beschermt niet alleen de wilde bijen, maar ook mens en natuur.


Hier vind je informatie over het wilde bijenproject van de Deutsche Wildtier Stiftung.