Nasza produkcja

Cała moc skierowana na niskie zużycie energii

Seit den 90er Jahren haben wir eine sehr professionelle Produktionsstätte in Imola, einer Stadt mit 70.000 Einwohnern in Norditalien, zwischen Ravenna an der Adria und Bologna in der Region Emilia-Romagna, wo sich das bekannte Packaging Valley befindet.

Od lat dziewięćdziesiątych dysponujemy bardzo profesjonalnym zakładem produkcyjnym w mieście Imola liczącym 70 000 mieszkańców. Miasto leży w północnych Włoszech, między Rawenną nad Adriatykiem a Bolonią w regionie Emilia-Romagna, gdzie znajduje się znana Dolina Opakowań (Packaging Valley). Szukając odpowiedniego zakładu produkcyjnego, ważne było dla nas znalezienie odpowiednich maszyn i przede wszystkim partnera i zespołu, który podzielałby naszą filozofię. W zakładzie produkcyjnym produkujemy obecnie ponad pół miliarda torebek herbaty rocznie i każdego roku ich liczba rośnie. Ale to oznacza również ogółem coraz większe zużycie energii i zasobów.

Dlatego spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność w procesie produkcji: W celu zmniejszenia śladu węglowego wykorzystujemy w zakładzie produkcyjnym energię ze źródeł odnawialnych. Ponadto specjalna technologia dostosowuje zużycie energii potrzebnej do klimatyzacji do zmiennego zapotrzebowania w zakładzie. I oczywiście wysyłamy nasze cenne towary z miasta Imola tylko koleją do naszego magazynu wyrobów gotowych w Niemczech, skąd zaczyna się ich podróż do innych krajów europejskich. Dodatkowo otworzyliśmy niedawno własny magazyn we Włoszech, aby zmniejszyć ślad węglowy w logistyce do niektórych krajów południowej Europy.