Personal Growth - tips voor persoonlijke groei

Je eigen ik is voortdurend aan verandering onderhevig. Iedere dag kun je kiezen, hoe je wilt leven, waar je plezier aan beleeft en wat je leven zin geeft. Je kunt steeds weer iemand anders zijn en veranderen. Maar hoe pak je dat aan? En is een verandering eigenlijk wel nodig?

Het geweldige is: als je op je welbevinden focust en naar je behoeften en wensen luistert, komt persoonlijke groei helemaal vanzelf. Welbevinden kan voor iedereen iets anders betekenen en het kan van dag tot dag of zelfs van uur tot uur veranderen.

 

Persoonlijke groei kan op verschillende niveaus plaatsvinden: mentaal, spiritueel en creatief, maar ook met betrekking tot anderen of jezelf. Alle niveaus hangen van elkaar af: een wezenlijk onderdeel van groei is de vaardigheid je gedrag bewust te observeren en erover na te denken, vooral als je met een moeilijke of niet voorziene situatie wordt geconfronteerd. Als je eens de tijd neemt om je reacties in het verleden te bespiegelen en van je fouten te leren, kun je zelfs boven jezelf uitgroeien.

 

Net als bij meditatie en yoga helpt ieder moment, iedere ademhaling en iedere beweging om je eigen balans te vinden. Deze balans brengt tevredenheid en geluk met zich mee. De yogaleer kent de term “santosha”, die men kan vertalen met “volledige tevredenheid". Deze te bereiken is zeker een lange weg, maar er zijn bepaalde vragen en gedachten die inspiratie bieden en je helpen een stuk dichterbij dit ideaal te komen.

 

 

 

Onze tips voor persoonlijke groei:

 

1. even stilstaan

 

Het dagelijks leven zit vol inspiratie en wijsheden die je op je eigen leven kunt toepassen. Als je achtzaam en open blijft voor kleine dingen en de mensen om je heen, kun je een nieuw perspectief innemen en ben je in staat jezelf beter te begrijpen. Blijf alert en aandachtig en je zult zien dat de dingen om je heen een bron van inspiratie kunnen zijn. Als je in een moeilijke situatie zit, kun je een moment bij jezelf stilstaan en jezelf de vraag stellen wat je uit deze situatie kunt leren. Kun je de moeilijkheden uit de weg ruimen? Als dat niet lukt, hoe kun je de situatie dan dusdanig veranderen dat ze minder moeilijk wordt of hoe kun je er misschien anders tegenaan kijken?

 

 

2. Accepteer jezelf.

 

Je bent goed zoals je bent! Het gaat er niet om iemand anders te worden, maar jezelf beter te observeren, jezelf beter te voelen en je los te maken van de dingen die niet goed voor je zijn. Als je ‘s avonds naar bed gaat, stel jezelf dan de vraag wat je vandaag gelukkig heeft gemaakt. Wat heeft je vandaag beziggehouden en waar moest je heel erg om lachen?

 

Want als je je erop concentreert iedere dag kleine maar belangrijke stappen in de goede richting te zetten, kom je vanzelf langzaam maar zeker dichter bij je doel.

 

 

3. Wees goed voor jezelf.

 

Hoe je jezelf toespreekt, heeft een grote invloed op je zelfacceptatie en je eigen waarneming van jezelf. We vergelijken ons veel te vaak met anderen en worden daardoor te kritisch op onszelf of houden onszelf klein. Een goede oefening is om negatieve zinnen te vervangen door positieve affirmaties.

 

Zeg in plaats van “Het is mij niet gelukt en ik heb mezelf belachelijk gemaakt”: “Ik ben trots op mezelf, want ik heb het geprobeerd en ik was dapper.”

 

In plaats van “Het was een grote fout”, kun je zeggen: “Ik heb er veel van geleerd.” Probeer in plaats van “Ik moet opgeven” te zeggen: “Ik probeer het met een andere strategie.”

 

“Het is te moeilijk” wordt: “Het zal wat tijd en moeite kosten.”

 

 

De weg is het doel

 

Zoals je ziet, is de reis naar een tevreden ik een weg die met veel verschillende gedachten en ervaringen gepaard gaat en waar je de tijd voor moet nemen. Ieder mens bewandelt deze weg op zijn of haar eigen manier. Alleen omdat het doel dat je wilt bereiken in de toekomst ligt, betekent dat nog lang niet dat het hier en nu niet net zo fantastisch kan zijn. Als je meer over het onderwerp welbevinden wilt leren, neem dan een kijkje op onze pagina over mindfulness.

Gerelateerde artikelen