Sosialt engasjement

 «Det gode eksisterer kun hvis man gjør det.» Erich Kästner


Do good – internasjonalt sosialt engasjement

Siden YOGI TEA® ble grunnlagt på 70-tallet har vi tatt miljøansvar og sosialt ansvar, og støttet familier og barn med behov for hjelp over hele verden.
Med vår te vil vi gi deg en spesiell følelse av velvære som oppstår når ånd og sjel er i balanse. Grunnlaget for dette ligger i økologisk sertifiserte ingredienser av høy kvalitet som er dyrket i forskjellige land over hele verden. Det er vi svært takknemlige for. Derfor støtter vi bøndene i dyrkingsområdene, og bidrar sammen med våre partnere til prosjekter som forbedrer levevilkårene i lokalsamfunnene.


Kumari-prosjektet i Nepal

Med støtte til Kumari-prosjektet i Nepal bidrar YOGI TEA® bl.a. til et barnehjem for jenter og et utdanningsprogram for barn.

 

Mer informasjon 

 

 

 

 


Nevandra

I India støtter vi organisasjonen Nevandra til å bygge opp og drive et barnehjem, og bidrar til prosjektet «Education For You».

 

Mer informasjon

 

 

 

 


Naturefund

Planting av trær i naturskog på Madagaskars og landbruksarealer for økologiske bønder – YOGI TEA® bidrar via sin partner Naturefund.

 

Mer informasjon

 

 

 

 


Medadumbara

På Sri Lanka er YOGI TEA® partner i et stipendprogram for barn av fattige bondefamilier.

 

Mer informasjon

 

 

 

 

 


Deutsche Wildtier Stiftung

Som produsent av økologisk urte- og krydderte er mangfoldet i naturen svært viktig for YOGI TEA®. Derfor støtter vi den tyske vilddyrstiftelsen  i deres engasjement for truede villbier.

 

Mer informasjon

 

 


 


Jalinga Tea Garden

I Nordøst-India støtter vi helsetjenesten i Jalinga-teplantasjen, som produserer en del av vår svarte te.

 

Mer informasjon

 

 

 

 


Cal Retor-prosjektet

I Spania er YOGI TEA® partner i et integrasjonsprosjekt som utdanner mennesker med psykiske vansker i landbruksarbeid.

 

Mer informasjon

 

 

 

 


Leger uten grenser

Leger uten grenser er aktive på steder med behov for humanitær hjelp over hele verden. YOGI TEA® støtter dette viktige arbeidet.

 

Mer informasjon

 


Nasjonale prosjekter

YOGI TEA® støtter diverse prosjekter og organisasjoner på lokalt nivå med materielle gaver, sponsoring og aktiv hjelp.

 

Mer informasjon

Finn ut mer om vårt engasjement