Deutsche Wildtier Stiftung

Villbier yter et viktig bidrag i opprettholdelsen av naturens mangfold. Den lille bestøveren sikrer avlinger i fruktdyrkingen og sørger for mangfoldet av villblomster. Men villbiene har dessverre i mange år vært truet, fordi de mister verdifullt livsrom på grunn av menneskets inngep i naturen. I tillegg er noen arter mer selektive når det gjelder maten enn honningbier, og foretrekker pollen fra helt spesielle blomsterplanter. Og også når det gjelder letingen etter hekkesteder, må det finnes bestemte forutsetninger.

For å gjøre noe for å bevare villbier støtter YOGI TEA® prosjektet Deutsche Wildtier Stiftung for å beskytte de viktigste insektene. Med prosjektet skapes villblomsterenger med hekkemuligheter, og offentlige friområder blir villbievennligere. På lang sikt ønsker stiftelsen Deutsche Wildtier Stiftung bidra en del for å stoppe den alarmerende tilbakegangen av villbier. Og her kan hver og en bidra! På  nettsiden til stiftelsen Deutsche Wildtier Stiftung  får du vite hva du selv kan bidra med for å beskytte og bevare villbiene.

hjelp nå!