Ayurveda

Ayurveda er en tradisjonell indisk visdomslære, som anbefaler en bevisst livsførsel og et helhetlig utgangspunkt for kropp, sinn og sjel som nøkkel til et langt og balansert liv.

Ayurveda er en tradisjonell indisk visdomslære, som anbefaler en bevisst livsførsel og et helhetlig utgangspunkt for kropp, sinn og sjel som nøkkel til et langt og balansert liv. I ayurveda finner vi en over 3 000 år gammel skatt full av praktisk viten som vi med hell også kan bruke i vår moderne verden. YOGI TEA® er basert på disse urgamle ayurvediske tradisjonene, avstemt til det moderne menneskets behov og velbefinnende.

Ayurveda er…

Anvendt viten Ayurveda betyr “viten (veda) om livet (ayur)”, om kunsten å leve et liv i balanse og velbefinnende.

Urgammel – de tidligste opptegnelsene er datert til 1 500 år før vår tidsregning.

Universell – menneskenes kunnskap om naturen anses som et felles gode for alle folkeslag og kulturer.

Praktisk – oppfyllelse anses som praktisk, aktiv forandring av livet.

Helhetlig – mennesket forstås som enhet av kropp, ånd og sjel.

Balanse betyr at alt er avhengig av individets balanse, innvendig som utvendig.

Individuell – hvert menneske er enestående, og sees på og gis råd i henhold til dets enestående historie og konstitusjon.

Forebyggende – den viser veier for å holde deg varig i balanse.

Erfaring – alle oppskrifter, behandlinger og råd er basert på tusenvis av erfaringer.

Omfattende – til ayurveda hører, foruten kunnskapen om flere enn 5 000 urter og kryddere, yoga, meditasjon, hydroterapi, massasje, astrologi, kirurgi, også bruk av edelstener, metaller, musikk og dans. Fremfor alt kunnskapen om avbalansert ernæring har i læren om ayurveda en sentral betydning.

 

 


Credits:
Photographs by Sat Gurumukh Khalsa
www.Artpeacebliss.com