Ayurveda

Ayurveda er en tradisjonell indisk filosofi, som anbefaler en bevisst livsførsel og et helhetlig utgangspunkt for ånd og sjel som nøkkel til et balansert liv.

I ayurveda finner vi over 3 000 år gamle erfaringer som også kan brukes i vår moderne verden. YOGI TEA® er basert på disse urgamle ayurvediske tradisjonene, avstemt til det moderne menneskets behov og åndelige velbefinnende.

Ayurveda er

Anvendt viten – Ayurveda betyr “viten (veda) om livet (ayur)”, om kunsten å leve et liv i balanse og velbefinnende.

Urgammel – de tidligste opptegnelsene er datert tilbake så tidlig som til 1 500 år før vår tidsregning.

Universell – menneskenes kunnskap om naturen anses som et felles gode for alle folkeslag og kulturer.

Praktisk – oppfyllelse anses som praktisk, aktiv forandring av livet.

Helhetlig – mennesket forstås som enhet av kropp, ånd og sjel.

Balanse – den sier at alt er avhengig av individets åndelige likevekt

Individuelt – hvert menneske er enestående og oppfattes og rådføres i henhold til sin enestående bakgrunn og konstitusjon.

Forebyggende – den viser veier for å holde den varige åndelige balansen.

Erfaring – alle oppskrifter, behandlinger og råd er basert på tusener av erfaringer.

Omfattende – til ayurveda hører, foruten nytelsen av flere enn 5 000 urter og kryddere, yoga, meditasjon, hydroterapi, massasje, astrologi og kirurgi, også bruken av edelstener, metaller, musikk og dans. Fremfor alt kunnskapen om avbalansert ernæring har i læren om ayurveda en sentral betydning.

 

 

 


Credits:
Photographs by Sat Gurumukh Khalsa
www.Artpeacebliss.com