Naturefund – Madagaskar

Madagaskar är en av världens största öar. Floran och faunan är unik och den biologiska mångfalden i Madagaskars ekosystem är ett av de största i världen. Storskalig brytning av mineraler och åratal av avskogning har dock lett till att många av de inhemska växt- och djurarterna hotas av utrotning.

För att bidra till att bevara Madagaskars unika biologiska mångfald stödjer YOGI TEA® den icke-vinstdrivande naturskyddsorganisationen Naturefund. Ett av organisationens mål är att återskapa Madagaskars naturliga skogar, där många växt- och djurarter har sina naturliga habitat. Ett annat är att ge lokala bönder möjlighet att bedriva småskalig ekologisk odling av inhemska örter och kryddor så som kanel, vanilj och kryddnejlika.

För att uppnå dessa mål främjar Naturefund “dynamiskt trädjordbruk”, en metod som gör det möjligt att kombinera jordbruk med återplantering av skog. På så sätt kan hållbara naturskogar skapas som i sin tur ger skydd för hotade arter som lemurer och tanreker, som bara finns på Madagaskar.

 


Dynamic agroforestry - Madagascar (Photo: Missouri Botanical Garden)

Dynamic agroforestry - Madagascar (Photo: N. Stadler-Kaulich)

Dynamic agroforestry - Madagascar (Photo: Missouri Botanical Garden)


Läs mer om Naturefund: www.naturefund.de